25. februar 2015

Sprogsvage børn skal støttes tidligt

Danmark er et af de lande i Europa, der er dårligst til at bryde den sociale arv. I mere end halvdelen af alle landets 0. klasser sidder børn med sproglige vanskeligheder, og næsten hver femte elev forlader folkeskolen uden at kunne regne og skrive godt nok. Hvis man starter i skole med et for lille sprog, så er man bagud fra første dag – både hvad fællesskab og faglighed angår. Derfor skal vi sætte ind med støtte til sprogsvage børn allerede i førskolealderen.
LæseLeg i institutionen

På en sprogkonference den 2. marts 2015 i Den Sorte Diamant sætter Mary Fonden og Aalborg Universitet fokus på de 0-6-åriges vigtige sproglige kompetencer. Med indlæg fra forskere og eksperter fra ind- og udland kaster konferencen lys over konsekvenserne ved et lille sprog og på de beviseligt effektive metoder, fagfolk kan bruge til at styrke børns sprog.

”Skolestart kræver et ordforråd på 10.000 ord. Her er mange børn bagud fra første skoledag. Faktisk kan børn i perioder tilegne sig op til 10 nye ord om dagen. Men det kræver, at børnene via samtale og højtlæsning hele tiden bliver udfordret med nye ord og begreber. Når børn fx kommer fra hjem uden megen samtale og uden godnathistorier, kan det gå ud over deres sprog. Disse børn er afhængige af at blive set og løftet af fagfolk i dagtilbuddet, så de kommer på niveau med deres jævnaldrende,”

siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Det vurderes, at omtrent 17 % af alle treårige har brug for enten en fokuseret eller en særlig indsats i forhold til deres sproglige udvikling. Børn, der ikke har de sproglige forudsætninger for at kunne sætte ord på deres tanker og følelser, har ikke samme adgang til legen og fællesskabet som andre – og børn med et lille sprog har ikke de samme forudsætninger som deres jævnaldrende for at klare sig godt i skolen.

En af de metoder, forskningen har dokumenteret som særligt velegnet til at øge børns sproglige kompetencer, er metoden dialogisk læsning. Mary Fondens projekt LæseLeg til børnehaver er udviklet i samarbejde med eksperter og gør det nemt at arbejde struktureret med dialogisk læsning. LæseLeg er fulgt af forskere fra Aalborg Universitet, der bl.a. går i dybden med deres forskningsresultater fra projektet på sprogkonferencen ”Giv sproget vokseværk!” i Den Sorte Diamant den 2. marts 2015.

På konferencen vil der være indlæg af bl.a. H.K.H. Kronprinsessen, prof. Kristine Jensen de López, prof. Stig Broström og forfatter Kim Fupz Aakeson. Desuden gæster Harvard-professor Catherine Snow konferencen og taler for første gang i Danmark. Catherine Snow er en af de fremmeste internationale eksperter inden for små børns sprog.

Konferencen arrangeres af Mary Fonden og Børnesprogsklinikken, Aalborg Universitet. Konferencen relaterer sig til Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel, hvor projektet LæseLeg har til formål at give børn adgang til fællesskabet ved at styrke deres sproglige kompetencer.

Af:

Jeanette Grøn Nielsen

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …