25. september 2015

Seminar om vold i Grønland

Hvordan kan man som fagperson bedst hjælpe et barn, der vokser op i en familie med vold? Og hvordan kan forskellige offentlige instanser bedst samarbejde om at støtte voldsudsatte familier? Det er hovedtemaerne, når det dansk-grønlandske samarbejde Kattunneq – Grønlands Krisecentre holder seminar i Nuuk den 29. september – 1. oktober.
Vold I Grønland

I Grønland har 16 % af mødrene til børn på 0-14 år været udsat for fysisk vold fra deres partner. De familier, der lever med vold som en del af hverdagen, har brug for hjælp. Samtidig er det afgørende, at de forskellige offentlige instanser, som familierne møder, taler sammen og samarbejder om at give den rette støtte til hver enkelt familie.

På den baggrund er fagpersoners tværfaglige samarbejde om voldsudsatte familier et af emnerne, når det dansk-grønlandske projekt Kattunneq – Grønlands Krisecentre holder seminar den 29. september – 1. oktober i Nuuk.

”Det er meget vigtigt, at alle fagpersoner, som kommer i kontakt med sårbare familier, kender de forskellige voldstyper og tegnene på vold, så de kan gribe ind. Men det er lige så vigtigt, at de instanser, som skal støtte voldsudsatte familier, samarbejder på tværs, så familierne får den nødvendige støtte og ikke bliver tabt mellem to stole,” siger Kirsten Ørgaard, leder af Mælkebøttecenteret, som er en af samarbejdspartnerne i Kattunneq – Grønlands Krisecentre.

Seminarets første to dage er udelukkende for medarbejderne på de grønlandske krisecentre, og her vil undervisningen især handle om, hvordan man bedst kan tage sig af et barn, der bor på krisecenter. Den 1. oktober vil fagfolk fra andre instanser bl.a. politiet, sundhedsvæsenet, Forvaltningen for Børn, Familie og Skole og ansatte i Semersooq kommune også deltage på seminaret. Her vil det tværfaglige samarbejde være på dagsordenen.

Martha Lund Olsen, minister for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, åbner seminaret med en tale og vil senere deltage i en debat om, hvordan det tværfaglige samarbejde kan styrke indsatsen mod vold i hjemmet.

Det dansk-grønlandske projekt Kattunneq – Grønlands Krisecentre er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender samt OAK Foundation Denmark. Målet med projektet er at styrke indsatsen mod partnervold i Grønland, bl.a. gennem erfaringsudveksling og opkvalificering af medarbejderne på krisecentrene.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …