8. juni 2018

Psykisk vold mod børn trækker spor ind i voksenlivet

Det kan være lige så skadeligt for et barn at vokse op i et hjem, hvor mor eller far bliver udsat for vold, som hvis barnet selv er udsat for volden. Derfor er vold mod børn, og hvordan man taler med voldsudsatte børn, en del af programmet, når krisecentermedarbejdere fra hele Grønland mødes i næste uge til Kattunneq-kursus i Qaqortoq.
Psykisk vold mod børn trækker spor op i

Det har store konsekvenser for børn at vokse op i et hjem med vold. Voldsudsatte børn har større risiko for at udvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og danske undersøgelser viser, at børnene klarer sig dårligere i skolen end deres klassekammerater. Det gælder ikke kun børn, der udsættes for fysisk vold, men også børn, der oplever vold rettet mod andre i hjemmet. Nuka Fleischer, som er afdelingsleder i Mælkebøttecenteret – en af organisationerne bag Kattunneq, som holder kurser for krisecentermedarbejdere, fortæller:

Vi ved, at det at være vidne til vold mod en forælder er lige så skadeligt som selv at være udsat for volden. Den psykiske vold, som børn udsættes for, når de oplever den ene forælders vold mod den anden, kan trække spor langt ind i ungdoms- og voksenlivet. Der er stor risiko for, at børnene tager den voldelige adfærd med ind i fremtidige parforhold.”

Ifølge de grønlandske krisecentres årsopgørelse flyttede 200 børn på krisecenter med deres mor i 2016. Når medarbejdere fra alle de grønlandske krisecentre samles i næste uge i Qaqortoq til et kursus, Kattunneq står bag, er et af programpunkterne ”At tale med børn”.

Børn, der flytter på krisecenter med deres mor, har behov for at blive set, hørt og mindet om, at volden aldrig er deres skyld. Derfor er det væsentligt, at krisecentermedarbejderne taler med børnene om deres oplevelser i hjemmet og støtter dem i at bearbejde de traumer, de bærer rundt på. Det er en del af baggrunden for, at vold og børn har været et gennemgående tema i alle de kurser, vi har holdt for krisecentermedarbejderne i Kattunneq”, siger Nuka Fleischer, som underviser på kurset.

Kattunneq har i fem år sikret efteruddannelse af de grønlandske krisecentermedarbejdere. Kurset i Qaqortoq er det niende af sin slags og finder sted den 12.-15. juni. Den 14. juni vil andre lokale fagfolk, som møder voldsudsatte familier i deres arbejde, deltage. Kurset åbnes den dag af Kiista P. Isaksen, borgmester i Kommune Kujalleq.

Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet samt Oak Foundation Denmark.

Fakta om Kattunneq

  • Kattunneq har eksisteret siden 2014. Målet er at styrke indsatsen mod partnervold i Grønland, bl.a. gennem erfaringsudveksling og efteruddannelse af medarbejderne på krisecentrene. Projektet fortsætter frem til 1. kvartal 2019 med fokus på at forankre og udbrede de erfaringer, som er opnået i projektet
  • Projekt Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet samt Oak Foundation Danmark
  • Kattunneq har indtil nu afholdt otte kurser for medarbejderne på de grønlandske krisecentre og fem seminarer for andre fagfolk, som arbejder med voldsudsatte familier. Kurset i Qaqortoq er det sidste kursus i Kattunneq
  • Interne evalueringer viser, at undervisningen på kurserne i Kattunneq har medvirket til, at krisecentermedarbejderne føler sig styrket i deres faglighed. De oplever bl.a., at de er blevet bedre til at modtage kvinder og børn på krisecentrene, og at de er blevet præsenteret for ny viden og nye metoder, som gør, at de arbejder med beboerne på nye måder. De deler i højere grad deres erfaringer med hinanden og oplever, at de har lært vigtigheden af at passe godt på sig selv og deres kolleger
  • Kattunneq har desuden bidraget til, at det lokale tværfaglige samarbejde om voldsudsatte familier mange steder er styrket og formaliseret

Af:

Simone Bodholt

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …