14. marts 2014

Nyt projekt: Grønlandske krisecentre

62 % af de voksne kvinder i Grønland har på et tidspunkt været udsat for vold, og godt en fjerdedel af de grønlandske børn har oplevet deres mor blive udsat for vold. Med et nyt dansk-grønlandsk samarbejde vil Mary Fonden, Danner og OAK Foundation Denmark styrke indsatsen mod partnervold i Grønland.
Kortlægning af indsatser for udsatte børn og unge i Grønland

I 2013 undersøgte Mary Fonden og Danner, hvad der skal til for at styrke indsatsen mod vold i hjemmet i Grønland. De grønlandske krisecentres svar var opkvalificering og samarbejde på området. Det nye projekt ”Grønlandske krisecentre” er et dansk-grønlandsk samarbejde, der skal styrke indsatsen på de enkelte krisecentre gennem netværksarbejde og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

Projektet er bl.a. inspireret af et dansk initiativ i Mellemøsten og Nordafrika, hvor det har vist sig at være af stor værdi at samarbejde internationalt og udveksle erfaringer med at støtte voldsudsatte kvinder og deres børn. I 2013 besøgte H.K.H. Kronprinsessen og Mary Fondens direktør Marokko sammen med KVINFO, Danner og LOKK for at opleve det internationale samarbejde.

”Vold mod kvinder er et globalt problem, og uanset hvor i verden du bor, så kan volden sætte de samme dybe spor. Derfor giver det rigtig god mening at samarbejde om at støtte kvinderne på tværs af kulturer og landegrænser. Det er vores håb i Mary Fonden, at det stærke partnerskab i dette projekt kan bruge de internationale erfaringer på området til at støtte voldsudsatte kvinder og børn i Grønland,”

fortæller Kronprinsessen.

Projektet sker i samarbejde med Danner, de grønlandske krisecentre og Sammenslutningen af krisecentre Qimarnguilt Peqatigliffisa Kattuffiat, Mælkebøttecenteret, Departementet for Familie og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark. De grønlandske og danske aktører skal i samarbejde sikre, at gode erfaringer anvendes og tilpasses de grønlandske behov.

Projektet skydes i gang med en workshop i Grønland i maj. Her defineres temaerne for opkvalificeringen af krisecentermedarbejderne, ligesom netværksarbejdet fastlægges. Projektet løber til og med 2016.

Kilder:
Befolkningsundersøgelsen 2005-2009, Statens Institut for Folkesundhed, 2010.
Det svære ungdomsliv. Unges trivsel i Grønland, Statens Institut for Folkesundhed, 2011.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …