8. marts 2021

Nyt forskningsprojekt: Kan fællesskaber gøre ondt?

Nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning ved AAU og Mary Fonden skal undersøge social trivsel og mistrivsel i unges fællesskaber.
Nyt forskningsprojekt fra CeFU og Mary Fonden skal undersøge social trivsel og mistrivsel i unges fællesskaber.

Fællesskaber er vigtige for unges trivsel. Men kan fællesskaber også være med til at skabe oplevelser af udenforskab, præstationspres, uperfekthed og kropslede?

Det er afgørende for unges sociale trivsel at have venner og at være en del af fællesskaber. Omvendt viser forskning også, at oplevelsen hos mange unge er, at deltagelse i fællesskaber kan kræve hårdt arbejde, og at der sættes grænser for, hvem der må være med.

Fra fællesskaber inden for eksempelvis selvskade-grupper på sociale medier er der en stigende opmærksomhed på, om fællesskaber også kan fungere som generatorer for social smitte, som kan føre til, at både fænomenerne og mistrivslen blandt unge blot vokser.

Nyt forskningsprojekt skal undersøge dynamikken i fællesskaber

Et nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Aalborg Universitet skal i samarbejde med Mary Fonden undersøge dynamikken og den sociale trivsel i de ungdomsfællesskaber, som unge indgår i eller står på kanten af.

“Spørgsmålet er, om unges sociale mistrivsel også skabes, udvikles og spredes i unges fællesskaber med hinanden. Voksensamfundet og de unge selv italesætter typisk fællesskaber som noget entydigt positivt, men står det i virkeligheden i kontrast til mange unges oplevelser af fællesskaberne? Det er det vi vil undersøge i studiet,” fortæller lektor Maria Bruselius-Jensen fra Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet.

Hun kommer til drive projektet sammen med professor Noemi Katznelson samt lektor og souschef Niels Ulrik Sørensen.

“Vi har brug for at forstå de motiver og mekanismer, der både gør fællesskaber gode og givende for unge, men også dem, som kan føre til mistrivsel. Ved at undersøge unges fællesskaber får vi viden, der udvider vores forståelse, og det stiller os stærkere i arbejdet for at bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt unge,”

siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden

Projektet stiller skarpt på 14-19-åriges egne forståelser og oplevelser af de fællesskaber, de indgår i, og den sociale trivsel og mistrivsel, de oplever i den forbindelse.

Projektet vil munde ud i en række konkrete anbefalinger og dialoger med professionelle som fremadrettet vil kvalificere arbejdet med at understøtte ungdomsfællesskaber, som kan styrke unges trivsel og forebygge fællesskaber, som er præget af negative dynamikker. Første del af projektet ventes afsluttet i efteråret 2021.

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …