8. januar 2023

Nyt ambitiøst initiativ skal bekæmpe ensomhed blandt unge

Alt for mange unge føler sig svært ensomme. Hvis ensomheden bider sig fast, kan den have store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Mary Fonden har derfor sat sig i spidsen for et nyt og omfattende initiativ, der skal sikre, at unge, der føler sig svært ensomme, bliver fundet og får tilbudt den rette hjælp.

Gennem de seneste 10 år er andelen af unge i Danmark, der oplever ensomhed, steget markant. I dag sidder der i en gennemsnitlig gymnasieklasse tre unge mennesker, der kæmper med svær ensomhed. Vi ved fra forskning at svær ensomhed kan gå hårdt ud over både helbred og livskvalitet og kan derfor risikere at trække lange spor ind i de unges voksne liv.

For at komme ensomhed blandt unge til livs har Mary Fonden taget teten til et nyt og ambitiøst initiativ, der går helhedsorienteret til værks. Som det første skridt skal initiativet sikre, at de unge, der føler sig ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp, bliver fundet. Dernæst skal de unge guides videre til et relevant tilbud eller fællesskab alt efter, hvad den enkelte unge har brug for. Sidst men ikke mindst skal initiativet hjælpe de unge over i varige fællesskaber og bidrage til, at de etablerede fritidsfællesskaber bliver bedre til at rumme de unge, der føler sig ensomme.

Alle kan få brug for et lift

Initiativet har fået navnet Lift og skal i første omgang afprøves og udrulles i tre kommuner i samarbejde med lokale frivilligcentre, Ventilen, DGI, DEFACTUM og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet.

Ensomhed blandt unge er et problem, vi ikke kan lukke øjnene for. Derfor har vi nu sat et både omfattende og ambitiøst initiativ i gang med en bred vifte af aktører fra det offentlige og civilsamfundet. Vi ved fra eksisterende viden og erfaringer med at bekæmpe ensomhed, at det ikke er nok at gøre en ting. Der skal en helhedsorienteret indsats til – og det er det, vi nu forsøger at udvikle sammen med mange gode kræfter,” siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Tre kommuner har sagt ja til at være med til at udvikle og afprøve Lift: Ballerup, Esbjerg og Vejle. De tre kommuner har allerede været med til at kvalificere projekt-modellen. Nu skal den ud og testes i virkeligheden, hvor de unge er – og det ser kommunerne frem til.

”Vi kan se, at flere og flere unge kæmper med trivslen og psykiske problemer, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi kan komme ensomheden til livs, så vil den generelle trivsel og mentale sundhed også blive bedre. Men det er svært at finde de unge, der er ensomme, fordi mange af dem ikke bare lige giver sig til kende. Vejen ud af ensomhed er forskellig for hver enkelt. Derfor er vi meget spændte på at komme i gang med Lift, netop fordi vi både får et redskab til at finde de unge og derfra give dem den håndholdte hjælp, de har brug for”, siger direktør i Esbjerg Kommune Lise Plougmann Willer.

Lift er finansielt støttet af Lauritzen Fonden og Det Obelske Familiefond.

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder