8. juni 2016

Nye tal fra Mary Fondens Unge Tænketank: Unge oplever, at deres køn begrænser dem

Langt de fleste danske unge mener, at ligestilling er et vigtigt emne - dog i højere grad ude i verden end i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra Mary Fondens Unge Tænketank, som er sat i gang i forbindelse med verdenskonferencen Women Deliver, der blev afholdt i maj i København.
Unge oplever, at deres køn begrænser dem

Knap halvdelen af pigerne og ca. hver femte dreng i alderen 15-24 år har oplevet, at deres køn begrænsede dem i at gøre ting, de gerne ville. Det viser en ny undersøgelse fra Mary Fondens Unge Tænketank.

Undersøgelsen viser også, at 30 % af de unge oplever, at mænd generelt opfattes mere positivt end kvinder, mens 15 % svarer, at deres oplevelse er, at kvindekønnet opfattes mest positivt. Ser man kun på pigerne, oplever mere end hver tredje, at det modsatte køn opfattes mere positivt end deres eget. Modsat svarede mere end hver fjerde af drengene, at kvinder opfattes mere positivt end mænd.

Piger mere optaget af ligestilling

De unge er også blevet spurgt til deres holdning til ligestilling. Er emnet vigtigt eller ej, og er det både vigtigt i Danmark og ude i verden? 77 % finder, at ligestilling er et vigtigt emne i Danmark, mens næsten alle – 96 % – mener, at ligestilling er et vigtigt emne i et internationalt perspektiv. De danske piger er dog generelt mere optagede af ligestilling end drengene.

Mary Fonden satte undersøgelsen i gang i forbindelse med den internationale konference Women Deliver, som netop fokuserer på lige muligheder for kønnene og den unge generations betydning for forandring på verdensplan. Det skabte en nysgerrighed i forhold til danske unges oplevelse af ligestilling og eventuelle barrierer for deres eget køn.

I Mary Fondens Unge Tænketank sidder godt 800 unge i alderen 15-24 år. 242 af de unge har responderet på undersøgelsen om ligestilling og køn. 20 % er respondenterne er drenge, mens 80 % er piger. Se hele undersøgelsen her.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

LæseLeg i børnehaver

Studier om LæseLegs betydning i børnehaver

To studier undersøger betydningen af LæseLeg for børn i 3-6-årsalderen. LæseLeg arbejder med at styrke børns sprog og evne til at indgå i sociale relationer …
Fire skolebørn ligger på gulvet

Fri for Mobberi sætter turbo på tolerancen

Børn trives bedst i fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed. Derfor sætter trivsels- og antimobbeprogrammet Fri for Mobberi turbo på tolerancen i den …

Fri for Mobberi kommer til Frankrig

Mary Fondens og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi er allerede udbredt til fem lande. Nu slutter Frankrig sig til listen og udvikler deres egen …