8. juni 2016

Nye tal fra Mary Fondens Unge Tænketank: Unge oplever, at deres køn begrænser dem

Langt de fleste danske unge mener, at ligestilling er et vigtigt emne - dog i højere grad ude i verden end i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra Mary Fondens Unge Tænketank, som er sat i gang i forbindelse med verdenskonferencen Women Deliver, der blev afholdt i maj i København.
Unge oplever, at deres køn begrænser dem

Knap halvdelen af pigerne og ca. hver femte dreng i alderen 15-24 år har oplevet, at deres køn begrænsede dem i at gøre ting, de gerne ville. Det viser en ny undersøgelse fra Mary Fondens Unge Tænketank.

Undersøgelsen viser også, at 30 % af de unge oplever, at mænd generelt opfattes mere positivt end kvinder, mens 15 % svarer, at deres oplevelse er, at kvindekønnet opfattes mest positivt. Ser man kun på pigerne, oplever mere end hver tredje, at det modsatte køn opfattes mere positivt end deres eget. Modsat svarede mere end hver fjerde af drengene, at kvinder opfattes mere positivt end mænd.

Piger mere optaget af ligestilling

De unge er også blevet spurgt til deres holdning til ligestilling. Er emnet vigtigt eller ej, og er det både vigtigt i Danmark og ude i verden? 77 % finder, at ligestilling er et vigtigt emne i Danmark, mens næsten alle – 96 % – mener, at ligestilling er et vigtigt emne i et internationalt perspektiv. De danske piger er dog generelt mere optagede af ligestilling end drengene.

Mary Fonden satte undersøgelsen i gang i forbindelse med den internationale konference Women Deliver, som netop fokuserer på lige muligheder for kønnene og den unge generations betydning for forandring på verdensplan. Det skabte en nysgerrighed i forhold til danske unges oplevelse af ligestilling og eventuelle barrierer for deres eget køn.

I Mary Fondens Unge Tænketank sidder godt 800 unge i alderen 15-24 år. 242 af de unge har responderet på undersøgelsen om ligestilling og køn. 20 % er respondenterne er drenge, mens 80 % er piger. Se hele undersøgelsen her.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …