11. maj 2015

Ny workshop i Grønland

Viden om vold mod børn i Grønland bliver efterspurgt af medarbejdere på krisecentre og familiecentre i hele Grønland. Derfor bliver der fuldt hus, når det dansk-grønlandske projekt Kattunneq – Grønlands Krisecentre holder workshop om vold og børn den 20. maj i Ilulissat.
Grønland workshop i Ilulissat

16 % af de grønlandske børn i alderen 0-14 år vokser op i en familie, hvor moderen bliver udsat for fysisk vold af sin tidligere eller nuværende partner. Det har store konsekvenser for børn at leve i en familie, hvor vold er en del af hverdagen, også selvom børnene ikke selv udsættes for fysisk vold.

Det er et af budskaberne, når det dansk-grønlandske projekt Kattunneq – Grønlands Krisecentre holder en workshop den 20. maj i Ilulissat for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og familier. Tilmeldingerne til workshoppen er strømmet ind fra forskellige familiecentre, og én af workshoppens oplægsholdere Nuka Fleischer, afdelingsleder i Mælkebøttecenterets bo-enhed Ilasiaq, mener, at interessen fra forskellige faggrupper understreger behovet for mere viden om vold mod børn.

”Det viser, at der bredt i Grønland er en efterspørgsel efter mere viden om, hvordan vi bedst tager os af børn, der er udsatte for vold i hjemmet. Vold mellem mor og far rammer også børnene, og derfor er det vigtigt, at fagpersoner er klædt på til at opdage volden og hjælpe børnene,” siger Nuka Fleischer.

Udover Nuka Fleischer vil Anne Sinding Steensberg, psykolog i Danners krisecenter, holde oplæg på workshoppen. For medarbejderne på Grønlands syv krisecentre varer workshoppen fra den 19.-21. maj, og workshoppen er den tredje i Kattunneq – Grønlands Krisecentre.

”Det har betydet meget for mig i mit arbejde med voldsudsatte kvinder og børn at sparre med andre krisecentermedarbejdere og få mere viden om, hvordan jeg kan hjælpe beboerne på krisecentret videre til et liv uden vold,” siger Grethe Siegstad, leder af Krisecenter Nuuk.

Det dansk-grønlandske projekt Kattunneq – Grønlands Krisecentre er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender samt OAK Foundation Denmark. Målet med projektet er at styrke indsatsen mod partnervold i Grønland, bl.a. gennem erfaringsudveksling og opkvalificering af medarbejderne på krisecentrene.

Af:

Louise Obel Bank

Relaterede nyheder