11. november 2019

Ny kortlægning af indsatser for udsatte børn og unge i Grønland

Mange forskellige aktører arbejder med indsatser for udsatte børn og unge i Grønland. Men der har manglet et overblik over, hvem aktørerne er, hvor de arbejder, og hvilke indsatser de mere specifikt arbejder med.
Kortlægning af indsatser for udsatte børn og unge i Grønland

Socialt Udviklingscenter SUS har på foranledning af Mary Fonden nu gennemført en kortlægning, som skal medvirke til at skabe et bedre overblik over feltet. Kortlægningen er støttet økonomisk af William Demant Fonden.

Med kortlægningen ønsker Mary Fonden at bidrage til bedre forudsætninger for et tættere samarbejde mellem organisationer og foreninger, fonde og offentlige instanser, der arbejder med børn og unge i Grønland.

Kortlægningen er gennemført fra juli til oktober 2019 og bygger på i alt 35 interview med repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer, kommuner, styrelser, departementer og fonde. Kortlægningens omdrejningspunkt er civilsamfundsorganisationernes og -foreningernes 60 indsatser for børn og unge i Grønland de seneste fem år.

Kortlægningen viser bl.a:

  • Af de 60 indsatser er 40 procent af indsatserne direkte målrettet børn og unge, mens 60 procentaf indsatserne henvender sig til fagpersoner, frivillige, forældre plejerforældre og andre personer omkring børn og unge
  • Indsatserne består af mange forskellige aktiviteter, der blandt andet omfatter ferielejre og udveksling, sociale og fritidsaktiviteter samt kapacitetsopbygningaf organisationer. Flest indsatser består dog af personlig og faglig kompetenceudvikling og støtte samt videngenerering og fortalervirksomhed, hvoraf sidstnævnte særligt repræsenterer landsdækkende kampagner om eksempelvis frivillighed og børns rettigheder
  • Organisationernes sociale arbejde fordeler sig over hele Grønland, om end der – ikke overraskende – er særligt mange indsatser i Nuuk. Der findes dog også mange indsatser i Tasiilaq, Qaqortoq og Ilulissat

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …