14. marts 2016

Ny bog: Min dag i vuggestuen

Hvordan lærer man toårige at tænke på andre end sig selv? Den lille bog 'Min dag i vuggestuen', der er en del af den kommende Fri for Mobberi-kuffert for 0-3 årige børn, er et skridt på vejen.
Min dag i vuggestuen cover

Verden er fuld af små og store udfordringer for børn i vuggestuealderen. De skal at vaske hænder selv, tage højre sutsko på højre fod og sige farvel uden at græde. Vi voksne hjælper dem på vej ved at vise dem, hvilken sko er den rigtige, og hvordan de holder på skeen, så sovsen ikke stikker af.

Fordi der er så meget praktisk, der skal læres, og fordi de mindste børn kun i begrænset omfang selv sætter ord på deres hverdag, fylder det tit mindre, at vi også i denne alder bør have fokus på, hvordan man bliver en god ven – allerede fra man er helt lille.

Det er ikke helt så konkret, men mindst lige så vigtigt for børns trivsel og udvikling som mennesker. For når vi lærer børn at tage hensyn og udvise omsorg, når de begynder en hverdag med jævnaldrende i vuggestue eller dagpleje, så forebygger vi mobning senere i livet.

’Hvem kan trøste, når man er ked af det?’

Men hvordan lærer man toårige at tænke på andre end sig selv?

Den lille bog Min dag i vuggestuen er et skridt på vejen.

Bogen er en del af Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi for 0-3-årige, som lanceres til maj.

Fri for Mobberi, der siden 2007 har sat forebyggelse af mobning på dagordenen i børnehaver og indskoling, består af en kuffert med pædagogiske redskaber til både børn, fagfolk og forældre, der forebygger mobning ved at sætte fokus på at styrke børnenes fællesskab i hverdagen blandt andet gennem leg og ved at lytte til børnenes perspektiver.

Det gælder også Min dag i vuggestuen. Gennem bogen kan fagfolk – både dagplejere og pædagoger – og forældre hjælpe de små børn med at forholde sig til deres hverdag, egne følelser og hinanden.
Bogen er bygget op om korte rim og fine illustrationer af genkendelige situationer fra det lille barns hverdag, for eksempel fra frokostbordet og sandkassen.

Til hver dagligdagssituation er der forslag til spørgsmål, der – tilpasset alder og udviklingsniveau – kan starte små samtaler med børnene om de mange ting og følelser, de oplever i løbet af en dag. Og ideer til sjove lege hjælper med at integrere de gode fælleskabsværdier i de mindstes daglige liv.

Alt sammen et led i at udvikle børnenes evne til at forstå egne og andres følelser, at udvise empati og omsorg og at kunne begå sammen med andre.

Der findes ikke onde børn, kun onde mønstre

Fri for Mobberis syn på mobning er baseret på den seneste forskning, der viser, at mobning er et fænomen, der foregår i og omkring et gruppefællesskab, hvor flere har mere eller mindre synlige roller.

Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på, når det ikke er lykkes at samles om andre aktiviteter. Derfor er det vigtigt at arbejde med at udvikle positive fællesskaber, hvis man vil forebygge mobning.

Jo tidligere vi begynder des bedre!

Bogen kan også læses i dagpleje og hjemme sammen med mor eller far.

Min dag i vuggestuen er skrevet af Marianne Iben Hansen, illustreret af Lea Letén og udgivet af Forlaget Carlsen.

Af:

Simone Bodholdt

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …