20. september 2016

Netwerk åbner for alle erhvervsuddannelser

Otte procent af eleverne på erhvervsuddannelserne føler sig ensomme. Med Netwerks nye forløb til erhvervsuddannelser kan lærere og elever sætte fokus på stærke fællesskaber og god arbejdskultur.
Netwerk åbner for erhvervsuddannelser

De seneste fire år har knap 35.000 gymnasieelever været igennem projektet Netwerk med gode resultater. Netwerk medvirker til, at eleverne udviser større empati, hjælpsomhed og hensynstagen over for hinanden. Samtidig får de mere viden om ensomhed, og hvor de kan få hjælp, hvis de ikke trives. Netwerk medvirker også til, at lærere og elever får en tættere relation.

Behovet for stærke fællesskaber er dog ikke kun noget, der kun hører de gymnasiale uddannelser til. Ifølge Ungdomsprofilen 2015 føler otte procent af eleverne på er ehvervsskolerne sig ensomme, og det vil Ventilen og Mary Fonden gøre noget ved gennem et tilpasset forløb af Netwerk.

Derfor kan alle erhvervsskoler nu tilmelde sig Netwerk. Siden august 2015 har fire erhvervsskoler afprøvet Netwerks metoder, og ved hjælp af deres tilbagemeldinger er forløbet og materialerne blevet revideret, så de passer til virkeligheden på en erhvervsskole.

”Det har fra projektets start været meningen, at Netwerk også skulle være for erhvervsuddannelser. Det glæder mig, at vi nu har fundet frem til en model af projektet, der kan fungere på skoler, hvor eleverne typisk er sammen i kortere tid, fordi skoleforløbene er korte, og hvor der mange steder ikke er så stort fokus på det sociale,” siger Lene Lykkegaard, projektleder i Netwerk i Ventilen.

Ingen skal føle sig udenfor

Trivselstiltag på ungdomsuddannelser, og især på erhvervsuddannelser, har i mange år været karakteriseret ved en individrettet tilgang med fokus på bl.a. mentorordninger til den enkelte elev. I Netwerk er fokus på holdet som helhed, og lærere og elever arbejder med fællesskaber og den gode arbejdskultur i en gruppekontekst. At højne trivslen på holdet vil desuden også have en positiv indvirkning på elevernes faglige formåen, da elever, der trives socialt, lærer bedre.

For at klæde lærerne på til Netwerk skal de på et heldagsseminar, hvor de bliver introduceret til det forløb, som de skal gennemføre med deres elever. Formålet er at skabe bedre holdfællesskaber, hvor ingen føler sig udenfor, og alle føler sig trygge, og at sørge for, at lærerne er klædt på til at tale med de elever, der i perioder falder uden for fællesskabet.

En af de lærere, der har været med til at afprøve Netwerk på en erhvervsuddannelse, siger om projektet:

”Makkerskaberne og makkerskabsgrupperne har givet eleverne nogle faste holdepunkter og mere tryghed i hverdagen. Og dét, at eleverne havde faste pladser fra start, har også været enormt brugbart i udviklingen af et godt socialt og fagligt fællesskab.”

Bag Netwerk står Ventilen og Mary Fonden med Lauritzen Fonden som finansiel partner.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …