26. september 2013

Mary Fonden vil forebygge kærestevold

Vold mellem kærester er ofte et resultat af en lang proces, hvor grænserne stille forrykkes. I nyt projekt vil Mary Fonden i samarbejde med Center for Familieudvikling og Ole Kirk's Fond forebygge kærestevold ved at støtte de unge i at skabe sunde nære relationer.
Partnervold før, under og efter graviditet

Mary Fonden har i samarbejde med Center for Familieudvikling og Ole Kirk´s Fond igangsat udviklingen af et projekt, der skal støtte unge i at opbygge sunde nære relationer og forebygge fysisk og psykisk kærestevold. Projektet er inspireret af indsatser i USA, Canada og Norge og vil være målrettet folkeskolens udskoling. Ambitionen er således at sætte tidligt ind, så de unge lærer at løse konflikterne, før de risikerer at udvikle sig til kærestevold. Det nye projekt udvikles i 2013 og testes på udvalgte skoler i løbet 2014.

Tal fra en undersøgelse i Mary Fondens Unge Tænketank (marts 2012) blandt 15-24-årige viser, at 9% af pigerne og 5% af drengene har oplevet fysisk vold i et forhold. 20% af pigerne og 11% af drengene har oplevet psykisk vold.

Center for Familieudvikling er en non-profit organisation, der arbejder for at fremme gode og trygge relationer for voksne og børn bl.a. gennem undervisning, kursusvirksomhed, behandling og forskning i relationsområdet.

Projektet vil være Mary Fondens tredje projekt under indsatsområdet Vold i Hjemmet.

Læs mere om Mary Fondens indsatsområdet Vold i Hjemmet her

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …