20. november 2014

Mary Fonden og Røde Kors i et nyt projekt

Ensomhed er et stort og overset problem blandt voksne danskere. Sundhedsprofilen viser, at 7,2 % af de 35-44-årige og 9,4 % af de 45-54-årige sjældent eller aldrig træffer venner, og at 4-5 % i begge aldersgrupper mangler nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte. I det nye projekt ”Værket – netværk for voksne” går Mary Fonden og Røde Kors sammen om at støtte voksne, der oplever varig ensomhed
Ensomhed blandt voksne danskere

Langvarig ensomhed forringer vores livskvalitet mærkbart og er skadelig for vores helbred på linje med rygning. Trods udbredelsen og de store menneskelige omkostninger, der er forbundet med ensomhed, taler vi nødigt om ensomheden, og det gør det svært at komme den til livs. Det vil Mary Fonden og Røde Kors gøre noget ved i det nye samarbejde.

Omdrejningspunktet i det nye projekt er at bringe mennesker sammen og styrke dem i at skabe et stærkt og varigt netværk. I Røde Kors’ lokalafdelinger vil mennesker, der savner kontakt til andre mennesker, kunne tilmelde sig en netværksgruppe, hvor samvær og styrkelse af den enkeltes netværk er omdrejningspunktet.

Programmet for netværksgrupperne udvikles aktuelt og vil blive pilottestet i syv udvalgte lokalafdelinger (Slagelse, Køge, Roskilde, Hørsholm, Hovedstaden, Fåborg og Odense) i første halvdel af 2015. Pilotperioden vil blive fulgt og evalueret af Christine E. Swane, direktør i Ensomme Gamles Værn og medlem af Mary Fondens ekspertpanel inden for ensomhed. Hvis resultaterne lever op til forventningerne, er det ambitionen at udvide tilbuddet til flere lokalafdelinger rundt om i landet.

Mary Fonden har siden 2011 arbejdet med ensomhed som et af sine tre indsatsområder og udgav tidligere i år en kvalitativ forskningsrapport udarbejdet i samarbejde med Ensomme Gamles Værn. Rapporten er bygget op om 20 interviews med voksne, der har levet en stor del af deres liv i ensomhed. Hertil har Mary Fonden afdækket, hvad der findes af evidensbaseret forskning på ensomhedsområdet herhjemme og i udlandet. Mary Fonden har siden 2011 haft et panel af førende danske og udenlandske eksperter inden for ensomhed tilknyttet fondens arbejde.

Dansk Røde Kors har flere års erfaring med samtalegrupper og netværk i lokalafdelinger i hele landet. Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, hvor flere end 10.000 frivillige i 220 lokalafdelinger afhjælper social nød og gør en forskel for de mest sårbare i Danmark.

Det nye projekt står på skuldrene af de to organisationers erfaringer og udspringer af et fælles ønske om at synliggøre ensomheden og støtte de mange mennesker, der savner andre mennesker i deres liv.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …