17. juni 2012

LæseLeg-kurser i efteråret

De første kurser er afholdt, og tilbagemeldingerne har været meget positive - det både inspirerer og kvalitetssikrer at bruge en eftermiddag på metoden, materialet og på at dele erfaringer med andre.

På kurset skal deltagerne udveksle og diskutere erfaringer med LæseLeg, og kursusleder Jette Løntoft vil give gode råd og input til konkrete udfordringer med metoden. På kurset vil der også blive arbejdet med de kreative aktiviteter i LæseLeg, og deltagerne bedes medbringe eksempler på, hvordan de i børnehaverne har arbejdet med dette, fx nogle af de materialer, som børnene har produceret, eller fotos af de kreative materialer, der er produceret i forbindelse med LæseLeg.Kurset varer fra kl. 13.00-17.00 og finder sted mandag den 21. oktober i Århus (Globus1) og tirsdag den 22. oktober i København (Karens Minde Kulturhus). Tilmelding sker via LæseLegs hjemmeside.

Relaterede nyheder

Tale: Lancering af Fællesskabsmålingen II

Fredag den 2 december lancerede Mary Fonden og TrygFonden Fællesskabsmålingen II på en konference for relevante aktører. H.K.H. Kronprinsessen holdt åbningstalen.
LæseLeg i børnehaver

Studier om LæseLegs betydning i børnehaver

To studier undersøger betydningen af LæseLeg for børn i 3-6-årsalderen. LæseLeg arbejder med at styrke børns sprog og evne til at indgå i sociale relationer …
Fire skolebørn ligger på gulvet

Fri for Mobberi sætter turbo på tolerancen

Børn trives bedst i fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed. Derfor sætter trivsels- og antimobbeprogrammet Fri for Mobberi turbo på tolerancen i den …

Fri for Mobberi kommer til Frankrig

Mary Fondens og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi er allerede udbredt til fem lande. Nu slutter Frankrig sig til listen og udvikler deres egen …