17. juni 2012

LæseLeg-kurser i efteråret

De første kurser er afholdt, og tilbagemeldingerne har været meget positive - det både inspirerer og kvalitetssikrer at bruge en eftermiddag på metoden, materialet og på at dele erfaringer med andre.

På kurset skal deltagerne udveksle og diskutere erfaringer med LæseLeg, og kursusleder Jette Løntoft vil give gode råd og input til konkrete udfordringer med metoden. På kurset vil der også blive arbejdet med de kreative aktiviteter i LæseLeg, og deltagerne bedes medbringe eksempler på, hvordan de i børnehaverne har arbejdet med dette, fx nogle af de materialer, som børnene har produceret, eller fotos af de kreative materialer, der er produceret i forbindelse med LæseLeg.Kurset varer fra kl. 13.00-17.00 og finder sted mandag den 21. oktober i Århus (Globus1) og tirsdag den 22. oktober i København (Karens Minde Kulturhus). Tilmelding sker via LæseLegs hjemmeside.

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …