15. september 2015

Kronprinsessen takker rådgivere i Råd til Livet

I Danmark udsættes 29.000 kvinder årligt for vold af deres partner, og i mange tilfælde bruges økonomi som et magtmiddel til at fastholde kvinden i forholdet. På den baggrund etablerede Mary Fonden i 2009 Råd til Livet, der sker i samarbejde med Mødrehjælpen, Nykredit, LOKK, Østifterne og lokale advokatkontorer.
Råd til Livet H.K.H.

Råd til Livet er et gratis tilbud om økonomisk, juridisk og social rådgivning til kvinder, som pga. vold eller andre udfordringer i parforholdet har brug for støtte. Rådgivningen kan fx bestå i budgetlægning samt vejledning om bodeling og forældremyndighed. Rådgivningen er uvildig og sker via frivillige økonomiske rådgivere fra Nykredit, frivillige advokater og socialrådgivere ansat på krisecentre eller i Mødrehjælpen. I alt er der flere end 100 rådgivere i Råd til Livet, og langt de fleste er frivillige og bruger fritiden på at støtte voldsudsatte kvinder.

Hvert år mødes rådgiverne i Råd til Livet til en særlig rådgiverdag med faglige oplæg og erfaringsudveksling. På rådgiverdagen 2015, som blev afholdt i dag i Nykredits lokaler i København, takkede Kronprinsessen de mange rådgivere for deres indsats, og i sin tale sagde Kronprinsessen blandt andet:

”Det betyder alverden at møde kompetente, fordomsfrie og varme menneskers støtte, når volden efterlader et menneske i kaos.  Jeg har efterhånden mødt en del kvinder, som har fået hjælp i Råd til Livet. De har alle deres egen historie, men én ting går igen: En uendelig taknemmelighed over, at mennesker som jer fokuserer på deres muligheder og er villige til at bruge tid og kræfter på at støtte dem i at træffe de bedste valg i deres svære situation.”

Læs hele Kronprinsessens tale her.

Af:

Simone Bodholdt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …