3. september 2013

Kronprinsessen støtter voldsramte kvinder i Marokko

H.K.H. Kronprinsessen rejser i disse dage rundt i Marokko sammen med Mary Fondens direktør Helle Østergaard for at sætte fokus på vold mod kvinder og for at opleve det arbejde, som et dansk-marokkansk samarbejde har affødt i landet.
H.K.H. i Marokko

I 2012 hørte Kronprinsessen og Mary Fonden første gang om samarbejdet mellem danske og arabiske organisationer på 2nd World Conference of Women’s Shelters i Washington. Det internationale projekt udgør en del af Det Arabiske Initiativ, der har til formål at skabe dialog og erfaringsudveksling mellem Danmark og lande i Mellemøsten og Nordafrika, bl.a. i forbindelse med vold mod kvinder. Kronprinsessen har gennem en årrække engageret sig i arbejdet for at støtte op om kvinders rettigheder, bl.a. gennem ICPD’s High Level Task Force, FN’s Befolkningsfond, Maternity Worldwide og Mary Fondens arbejde inden for området. Om besøget i Marokko udtaler Kronprinsessen:

Rejsen til Marokko skal give os indblik i, hvordan danske erfaringer med at støtte voldsramte kvinder kan komme voldsramte kvinder i Marokko til gode – og omvendt. Det dansk-marokkanske samarbejde er et rigtig godt eksempel på, at dialog og gensidig erfaringsudveksling på tværs af kulturer kan styrke den fælles sag; at sikre kvinders ret til et liv uden vold.

I løbet af de kommende to dage vil Kronprinsessen bl.a. besøge en række kvindeorganisationer, to af landets godt 10 kvindekrisecentre og en familiedomstol, som ofte er det sted, hvor kvinderne henvender sig, første gang de søger hjælp.

Jeg ser meget frem til at møde nogle af de mennesker, som hver dag kæmper voldsramte kvinders sag i Marokko. Jeg ser frem til at høre om deres udfordringer og fremskridt og om deres ønsker for fremtiden. Endelig er det mit håb, at besøget kan sætte endnu mere fokus på kvinders ret til et liv uden vold både i Marokko og i Danmark,

udtaler Kronprinsessen om sine forventninger til besøget.

Besøget afsluttes onsdag den 4. september med et besøg på Tilila-krisecenteret i Casablanca, hvor Kronprinsessen vil blive vist rundt og møde nogle af beboerne. Der findes godt 10 krisecentre i Marokko mod over 40 i Danmark, selv om befolkningen i landet er cirka fem gange så stor som den danske.

KVINFO er programkoordinator på den del af Det Arabiske Initiativ, som vedrører voldsramte kvinder, og Danner og LOKK er involveret i de konkrete initiativer i regionen. KVINFOs indsats i Marokko startede i 2006 med et samarbejde med det marokkanske Justitsministerium og en række andre institutioner samt NGO’er i landet for at styrke implementeringen af den nye familielov, også kaldet Moudawanaen, fra 2004. Efterfølgende har KVINFO i samarbejde med marokkanske aktører arbejdet for at give voldsramte kvinder adgang til rådgivning ved landets familiedomstole, herunder oprettet rådgivningsskranker og trænet dommere i konfliktmægling.

Sideløbende har KVINFO i samarbejde med Danner og LOKK etableret et omfattende netværk for kvindeorganisationer i regionen for derigennem at styrke erfaringsudvekslingen og opkvalificeringen af krisecentermedarbejder både i MENA-regionen og i Danmark. Gennem netværket er det bl.a. blevet muligt for krisecenterpersonale i MENA-regionen at deltage i opkvalificerende workshops, mens dansk krisecenterpersonale har fået indsigt i de kulturelle forskelle, der skal tages højde for, når kvinder med MENA-baggrund ankommer på krisecenter i Danmark. En stadigt voksende andel af de kvinder, der ankommer på de danske krisecentre, har en anden etnisk baggrund end dansk, herunder oprindelse i MENA-regionen.

Mary Fonden samarbejder med LOKK både i Råd til Livet og Rygsække til børn på krisecentre.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …