1. februar 2016

Kronprinsessen besøger Værket i Slagelse

I 2015 blev Værket - netværksgrupper for voksne afprøvet i syv Røde Kors lokalafdelinger. En af dem var Røde Kors i Slagelse, og resultaterne var gode. Tre ud af fire deltagere i Værket oplevede, at følelsen af ensomhed blev mindre af at deltage i netværksgrupperne. De gode resultater skal nu udbredes til yderligere 10 lokalafdelinger, og den 1. februar besøger H.K.H. Kronprinsessen sammen med Røde Kors' præsident Hanna Line Jakobsen lokalafdelingen i Slagelse for at opleve gruppernes arbejde på egen hånd.
Værket

Godt 100.000 danskere i alderen 30-60 år kæmper med alvorlig ensomhed, men tilbud til denne gruppe har været sparsomme. Det var bevæggrunden for i 2015 at etablere Værket – netværk for voksne, der er et tilbud til voksne, der oplever længerevarende ensomhed.

”Jeg har gjort det her for ikke kun at sidde derhjemme, mens jeg var arbejdsløs. Jo mere man sidder dér, jo mere ensom bliver man. Det er dårligt for ens socialliv at være arbejdsløs. Jeg er taget med her i Værket for ikke at gå ned med flaget.”
Deltager i Værket

Bag Værket står Mary Fonden og Røde Kors, der har udviklet et tilbud, der både skal give deltagerne mulighed for at møde andre voksne i trygge rammer og samtidig træne deltagernes sociale kompetencer. Ambitionen er at give deltagerne positive erfaringer med at være sammen med andre voksne og at styrke dem i at etablere og bevare relationer. I sommeren 2015 kom VELUX FONDEN med som samarbejds- og finansiel partner.

”Jeg er selv i 30’erne, og der er ikke så mange ting for min aldersgruppe. Og nu har jeg heller ikke nogen børn, så det er sådan lidt svært at finde nogle ting sammen, når man ikke har det.”
Deltager i Værket

Værket adskiller sig fra andre tilbud til målgruppen ved, at der ikke kun er tale om lindring, men også om personlig udvikling gennem øvelser. Og netop øvelserne vil være i centrum, når Kronprinsessen og Hanna Line Jakobsen besøger Røde Kors i Slagelse den 1. februar kl. 16-17.15. Ud over at møde deltagere og frivillige vil de begge få lejlighed til at deltage i to øvelser, som indgår i netværksgrupperne.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …