21. august 2013

Kronprinsessen besøger Marokko

Formand for Mary Fondens bestyrelse Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen rejser sammen med Mary Fondens direktør Helle Østergaard til Marokko for at besøge en række initiativer, hvor formålet er at bekæmpe vold mod kvinder og forbedre kvinders rettigheder generelt i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen).
Film: Kronprinsessen i Marokko

I Marokko vil Kronprinsessen besøge organisationer, der har haft glæde af danske erfaringer inden for kvindekrisehjælp – og ikke mindst vil Kronprinsessen møde nogle af de kvinder og børn, som gennem det internationale samarbejde støttes til et liv uden vold.

Initiativerne finder sted som en del af ”Det Arabiske Initiativ” under Udenrigsministeriet, hvor KVINFO som overordnet programorganisation sammen med Danner og LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) samarbejder med kvindeorganisationer i MENA-regionen inden for området vold mod kvinder. Kronprinsessens interesse for arbejdet i MENA-regionen blev vakt under 2nd World Conference of Women’s Shelters i Washington i februar 2012 efter et møde med hovedpersonerne bag samarbejdsprojektet.

Kronprinsessen har som formand for Mary Fonden engageret sig i arbejdet for at bekæmpe vold mod kvinder og børn gennem Mary Fondens forskellige projekter. Herudover er Kronprinsessen medlem af det internationale panel ICPD’s High Level Task Force samt protektor for FN’s Befolkningsfond og Maternity Worldwide.

Presse

Akkreditering til rejsen skal ske senest mandag den 26. august kl. 12 ved fremsendelse af e-mail med navn, medie, titel, cpr-nummer og kontaktinformationer til kom@kongehuset.dk.
Presseprogram kan downloades her.

Pressen forestår selv bookning af rejse, mens hotel kan bookes via Danmarks Ambassade i Marokko, vicekonsul Aida Steffensen, tlf.: +212 (0) 6 67 19 98 17 eller e-mail: rbaamb@um.dk.

Baggrund

Interessen for arbejdet i MENA-regionen blev vakt til 2nd World Conference of Women’s Shelters i Washington i februar 2012. I Washington mødte Kronprinsessen og Mary Fondens sekretariat to af hovedpersonerne bag samarbejdsprojektet, Helle Højbjerg, leder af Danners videnscenter, og Fatima Outaleb, stifteren af den første marokkanske NGO, der arbejder for kvinders rettigheder. Kronprinsessen har som formand for Mary Fonden engageret sig i arbejdet for at bekæmpe vold mod kvinder og børn gennem Mary Fondens forskellige projekter, herunder Råd til Livet, der yder økonomisk, juridisk og social rådgivning til voldsudsatte kvinder. Herudover er Kronprinsessen involveret i internationale initiativer med fokus på kvinders rettigheder i bl.a. ICPD’s High Level Task Force, FN’s Befolkningsfond og Maternity Worldwide.

Danmark har siden 70’erne opbygget stor erfaring i arbejdet med ligestilling og kvinders rettigheder herunder voldsramte kvinder og deres børn. Det er denne erfaring, som KVINFO, Danner og LOKK tager afsæt i med partnerskaber med kvindeorganisationerne i Marokko og resten af MENA-regionen. KVINFOs indsats i Marokko startede i 2006 med et samarbejde med det marokkanske Justitsministerium og en række andre institutioner samt NGOer i landet for at styrke implementeringen af den nye familielov, også kaldet Moudawanaen fra 2004.  Sideløbende har KVINFO i samarbejde med Danner og LOKK etableret et omfattende netværk for kvindeorganisationer i regionen for derigennem at styrke erfaringsudvekslingen og opkvalificeringen af krisecentermedarbejder på området. Udover at støtte op om arbejdet i regionen, har de danske aktører gennem partnerskabet fået vigtige erfaringer med hjem til arbejdet med at støtte voldsramte kvinder i Danmark. En stadigt voksende andel af de kvinder, der ankommer på de danske krisecentre, har en anden etnisk baggrund end dansk, herunder oprindelse i MENA-regionen.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …