12. august 2016

Kronprinsessen besøger Grønland

Kronprinsessen holder åbningstale og deltager i konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar” i Nuuk den 30. august.
Kronprinsessen besøg i Grønland

62 % af de voksne kvinder i Grønland har på et tidspunkt været udsat for vold, men trods det er volden ofte familiens største hemmelighed. Det er et af hovedtemaerne, når Kronprinsessen åbner konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar” i Nuuk den 30. august. Målet med konferencen er at sætte fokus på volden, at styrke det tværfaglige samarbejde og at få de mange fagfolks bud på, hvordan en koordineret indsats på området kan se ud.

En af de fagpersoner, der deltager, er familiechef i Kommuneqarfik Sermersooq, Tina Dam, som understreger vigtigheden af at sætte vold på dagsordenen:

”Vi er nødt til at forholde os mere aktivt til problematikken. Det er en del af vores ansvar som fagpersoner, at vi kan og tør italesætte de konsekvenser, vold i nære relationer har for både familielivet og for det enkelte individ og barn, så vi som samfund kan tage afstand fra vold og sammen opbygge en mere konstruktiv adfærd,” siger Tina Dam.

Kronprinsessen rejser til Grønland sammen med bl.a. Mary Fondens direktør fra den 29.-31. august og vil ud over at deltage på konferencen afholde en række møder med grønlandske samarbejdspartnere og besøge nogle af Mary Fondens øvrige aktiviteter i Grønland. Mary Fonden er aktuelt involveret i tre projekter i Grønland; Kattunneq, Kammagiitta – Fri for Mobberi og Rygsække til børn på krisecentre – alle i tæt samarbejde med grønlandske aktører.

Kattunneq blev etableret i 2014 og har til formål at styrke indsatsen på de grønlandske krisecentre gennem opkvalificering og samarbejde. Deltagerne på konferencen vil bestå af medarbejdere fra bl.a. krisecentre, familiecentre og politi. Bag Kattunneg står Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark.

Foreløbigt presseprogram (der tages forbehold for ændringer)Mandag den 29. august

•    Besøg i børnehave/skole, der arbejder med Kammagiitta – Fri for Mobberi
•    Møde med minister Martha Lund Olsen (kun adgang for pressen v/ankomst)
•    Besøg på Nuuk krisecenter (begrænset adgang for pressen)

Tirsdag den 30. august
•    Åbning af og deltagelse på konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar”
•    Møde med Børneråd
•    Afrunding af konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar”

Pressen står selv for transport og ophold – vær opmærksom på begrænsede flyafgange. Presse bedes akkrediteret til hkm@maryfonden.dk senest den 24. august kl. 12.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder