17. december 2020

Julehilsen fra Kronprinsessen 2020

Kronprinsessen ser tilbage på året, der er gået, og ønsker alle en glædelig jul.
Julehilsen fra Kronprinsessen 2020

Det har været et meget specielt år. For os alle sammen.

Det har været et udfordrende år. For rigtig mange mennesker har restriktionerne medført et stort socialt afsavn.

Men 2020 har også bekræftet os i, hvor meget vi har brug for hinanden. Hvor meget det betyder at have nogen tæt på i livet. Og det har været et år, hvor mange har vist et stort engagement og en villighed til at gå en ekstra mil for at hjælpe andre. Det har været både rørende og opløftende at opleve.

Vi har i Mary Fonden – som mange andre – skullet omstille os og tænke i nye baner for, at vores projekter og indsatser kunne fortsætte.

Og der er ikke blevet mindre brug for vores arbejde med at bekæmpe social isolation. Tværtimod

Vi har i tæt samarbejde med vores partnere rykket rundt på kurser og undervisning, eksperimenteret med digitale formater, vi er blevet rutinerede i online møder – og vi har opfordret forældre til at tale om Fri for Mobberi og løbe børnestafet derhjemme. Under nedlukningen kom der ekstra pres på krisecentrene, og vi fik derfor hurtigt sendt flere rygsække afsted til børn, der kommer på krisecenter med deres mor.

Sideløbende med vores projekter har vi udgivet analyser, der bidrager med ny viden om ensomhed, vold i hjemmet samt mobning og trivsel. Vi har bl.a. igangsat en ny stor analyse om danskernes parathed til at handle, når de er vidne til vold. Gennem vores analysearbejde og på andre måder har vi samtidig været med til at skabe opmærksomhed omkring vores tre indsatsområder.

Kampagnen ”Få øje på ensomhed”

I Mary Fonden har vi i mange år arbejdet med at bekæmpe ensomhed. Under coronakrisen er ensomhed naturligt kommet på alles læber. Flere føler sig alene og undersøgelser peger da også på, at ensomheden er stigende som følge af krisen. Og de unge er blandt de hårdest ramte. Derfor iværksatte vi i løbet af sommeren en stor kommunikationskampagne, hvor vi opfordrede unge til at få øje på ensomheden omkring dem og række ud til hinanden. Vi har også nedsat et ungepanel, som er kommet med anbefalinger til, hvordan vi kan bekæmpe ensomhed og skabe trivsel for unge under corona.

Skolestyrken

Der er stadig for mange børn i Danmark, der bliver mobbet, og som ikke trives ikke med at gå i skole. Derfor har vi i flere år sammen med Børns Vilkår og Red Barnet arbejdet på at udvikle det, vi mener, der skal til for at bekæmpe mobning og skabe trivsel: Et helhedsorienteret program, der involverer alle i og omkring skolen i det vigtige arbejde med at identificere og bekæmpe mobning. I år søsatte vi indsatsen, som har fået navnet Skolestyrken, fordi den giver de nødvendige redskaber og viden til, at skolerne selv kan håndtere mobning og fremme trivsel for alle. Programmet er i øjeblikket ved at blive implementeret på 20 skoler. Til næste år kan endnu flere skoler over hele landet være med – det glæder vi os til. Og vi er glade for, at skolerne i den første evaluering melder tilbage, at Skolestyrken er et stærkt, sammenhængende program, der på troværdig vis og med høj faglighed styrker skolernes vigtige trivselsarbejde.

Sammen uden vold

Somme tider er en graviditet ikke kun en glædelig begivenhed. For nogle vordende forældre kan en graviditet udløse eller eskalere vold i deres parforhold – allerede under graviditeten. I et samarbejde med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne lancerede vi i 2019 Sammen uden vold. Projektet skal bidrage til at opspore vold blandt gravide gennem et nyudviklet screenings-værktøj og samtidig tilbyde parrene hjælp og rådgivning. I 2020 gik de første jordemødre i gang med at bruge værktøjet. Og vi kan allerede se, at redskabet nu har hjulpet os med at identificere gravide par, som vi har kunnet tilbyde hjælp til at komme ud af livet med vold.

Tak

I det kommende år arbejder vi videre med vores projekter og initiativer, forhåbentlig fri af coronaens skygge før eller siden.

Selvom det er en hård og svær tid, er der også meget at være taknemmelig for – som giver håb: Viljen til at være noget for hinanden og modet til at stå frem og bede om hjælp er noget af det, jeg har haft den glæde at opleve mange gange i det seneste år. Det giver mig troen på, at vi – sammen – kan komme igennem en mørk tid og ud på den anden side.

Jeg vil ønske alle en glædelig jul og sige en stor tak til dem, der har vist omtanke, medfølelse og indlevelse − og også til dem, der har stået igennem den seneste tid på trods af store afsavn.

God jul

H.K.H. Kronprinsessen

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …