1. oktober 2013

Hvor kommer ensomheden fra?

Følelsen af ensomhed er vores krops forsøg på at få os til at opsøge selskab, hvis vi går rundt og mangler det. Ensomhedsfølelsen har en funktion, ligesom sult får os til at spise, når vi har brug for. Den kortvarige ensomhed, som forsvinder, fordi vi følger kroppens "råd", er ufarlig og helt normal. Men for nogle mennesker bider ensomheden sig fast, og så kan den blive skadelig – både socialt, mentalt og fysisk.
Trivsel blandt skilsmissefamilier

Vores viden om årsagen til, at nogle mennesker er ensomme i lange periode, er begrænset. Derfor sætter Mary Fonden nu fokus på livshistorier om varig ensomhed  gennem et forskningsprojekt, der gennemføres af Ensomme Gamles Værn i efteråret 2013. Projektet er en kvalitativ interviewundersøgelse med 20 personer mellem 30 og 50 år, som har erfaringer med tilbagevendende og langvarig ensomhed.

Projektet har til formål at belyse ensomhed i voksenlivet og de erfaringer, der knytter sig til varig ensomhed. Vi vil se på, hvordan ensomhed hænger sammen med forholdet til andre mennesker, og hvad der kan mindske eller forhindre ensomhed. Forhåbningen er, at de interviewedes erfaringer kan skabe ny viden om ensomhed i voksenlivet og dermed være til hjælp for andre i samme situation.

Det kvalitative forskningsprojekt udføres i efteråret 2013 af forskningsassistenterne Andreas Nikolajsen og Morten Hedelund under ledelse af direktør i Ensomme Gamles Værn Christine E. Swane. De første resultater af undersøgelsen forventes offentliggjort i slutningen af november.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …