9. september 2014

Forskningsprojekt i LæseLeg

I samarbejde med Aalborg Universitet vil Mary Fonden undersøge effekten af LæseLeg hos børn, der har behov for en særlig sproglig indsats.
LæseLeg i institutionen

Hvilken effekt har LæseLeg på de børn, der har et særligt behov for en indsats ift. deres sproglige udvikling? Det undersøges nu i et effektstudie med institutioner, der arbejder med LæseLeg. Ved at følge en læsegruppe, hvor man arbejder med LæseLeg, og en børnegruppe, hvor der ikke læses mere end det sædvanlige, vil effekten af LæseLeg kunne måles.

De medvirkende børn er 3-4-årige, som ikke tidligere har deltaget i LæseLeg eller lignende sprogstimuleringstiltag, og som vurderes til at have et behov for en særlig indsats ift. sproget.

Interessen for at være en af de medvirkende otte institutioner i studiet har været stor. De udvalgte institutioner vil indgå i studiet fra september 2014 til februar 2015.

Professor Kristine Jensen de Lopez fra Børnesprogklinikken ved Aalborg Universitet er ansvarlig for studiet, der udføres på vegne af Mary Fonden.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder