19. februar 2015

Flere end 210.000 danskere føler sig ofte ensomme

Det skal der gøres noget ved. Og nu er Mary Fonden gået sammen med mere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder om Folkebevægelsen mod Ensomhed. Visionen er at halvere ensomheden inden 2020.
Ensomhed blandt danskere

En helt ny undersøgelse bestilt af Mary Fonden viser, at flere end 210.000 danskere ofte eller altid føler sig ensomme1. Alle mennesker kan blive ramt af ensomhed og på forskellige tidspunkter i livet. Ensomhed har store omkostninger – individuelt og for samfundet som helhed. Ensomhed er lige så sundhedsskadelig som både rygning og overvægt2.

Sammen kan vi gøre noget

Ensomhed kan forebygges og bekæmpes. Det ved de mange danske organisationer, offentlige instanser og socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med at bekæmpe ensomhed til dagligt. Derfor er flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder for første gang nogensinde gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. En bevægelse, der vil gøre det til en fælles sag at tale om ensomhed og finde nye muligheder for fællesskaber. Den fælles vision er ambitiøs. Antallet af ensomme danskere skal halveres inden 2020.

Alle kan være med

Folkebevægelsen mod Ensomhed er et initiativ, hvor både du, din nabo, din klassekammerat og din kollega kan være med. En bevægelse, hvor alle personer, organisationer og virksomheder gør lidt ekstra for at hjælpe dem, der føler sig ensomme. Det behøver ikke at kræve meget at hjælpe et andet menneske. Hvis alle gør en lille ekstra indsats i hverdagen, kan vi sammen gøre en stor forskel.

Forekomst af ensomhed:

  • Andelen af ensomme er mere end dobbelt så høj blandt voksne med lavt uddannelsesniveau end blandt voksne med middelhøjt og højt uddannelsesniveau (Ensomhed blandt voksne, 2014).
  • Næsten hver femte voksen, som er på førtidspension, er ensom, mens det gælder hver ottende arbejdsløs og hver fjortende under uddannelse (Ensomhed blandt voksne, 2014).

Lasgaard, M. & Friis, K. (under udarbejdelse). Ensomhed i befolkningen: Temaanalyse vol. 3. CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling udarbejdet for Mary Fonden. I den helt nye undersøgelse har man anvendt den internationale UCLA-skala til at måle ensomhed. Som noget nyt blev ensomhedsskalaen medtaget i Sundhedsprofilen i Region Midtjylland.
Artikel af Julianne-Holt Lundstad fra 2010, der i en stor metaanalyse kommer frem til at social isolation øger dødelighedsrisikoen med 50 %.

Vær en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed ved at like og dele Facebooksiden: https://www.facebook.com/modensomhed

For yderligere information

Lene Hjorth, 40 50 90 70, leh@brf.dk, BRFkredit//Jyske Bank-koncernen
Rillo Snerup, 40 21 11 44, rillo@ventilen.dk, Ventilen
Jacob Holst Andersen, 60 65 46 90, jacob.holst@urk.dk, Ungdommens Røde Kors
Jesper Lorentz Bertelsen, 20 60 12 53, jeber@rodekors.dk, Røde Kors
Lars Linderholm, 20 74 44 70, ll@aeldresagen.dk, Ældre Sagen

Medlemmer af Folkebevægelsen:
Aarhus Kommune
BL
Børns Vilkår
BRFkredit
BROEN
Bydelsmødrene
Center for Socialt Ansvar
Danmission
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk Friskoleforening
Danske Ældreråd
Danske SoSu-skoler
DBU
DGI
Efterskoleforeningen
Ensomme Gamles Værn
Ergoterapeutforeningen
Folkehøjskolernes Forening
Frivilligrådet
GirlTalk
Hjerteforeningen
HomeStart
Jyske Bank-koncernen
KAB
KFUM Spejderne
Københavns Kommune – Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen for Førtidspensionister
Marselisborg
Mary Fonden
Meyers Madhus
Nyborg Kommune
Psykiatrifonden
Røde Kors
Ungdommens Røde Kors
Ventilen
Vor Frue Kirke
Ældre Sagen

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Beskyttet: Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …