30. marts 2016

Flere danske børn lærer, hvordan man er en god ven

Nye tal viser, at Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi nu er udbredt til halvdelen af Danmarks børnehaver og til mere end 40 % af landets indskolinger.
Fri for Mobberi udbredes

Nye tal viser, at Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi er udbredt til halvdelen af Danmarks børnehaver og til mere end 40 % af landets indskolinger.

Tallene viser, at 1.800 børnehaver arbejder med Fri for Mobberi, hvilket dækker over en stigning på 130 %. siden 2011. Antallet af skoler, der bruger programmet i 0.-2. klasse, er i samme periode øget med mere end 210 %.

Fri for Mobberi består af en kuffert fuld af pædagogiske redskaber udviklet til at forebygge mobning blandt børn i alderen tre til otte år. Børnene lærer bl.a. at vise omsorg for hinanden, at sige stop til drillerier og at få mod til at forsvare kammerater, der har svært ved at forsvare sig selv.

Mobning topper på mellemtrinnet fra 4.-7. klasse*, men ved at opbygge inkluderende og omsorgsfulde børnefællesskaber allerede fra børnene er helt små, er det Mary Fondens og Red Barnets målsætning at forebygge problemet, allerede inden det opstår.

”Hvis vi først bekæmper mobning, når vi støder på den, så er det for sent for dem, det går ud over. Med Fri for Mobberi forsøger vi at komme mobningen i forkøbet. Derfor er vi meget glade for, at flere og flere arbejder målrettet med en tidlig indsats,” siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

”I Fri for Mobberi arbejder vi på at styrke børnefællesskaberne, og her spiller både ledelse, pædagoger, lærere og børnene selv en vigtig rolle. Mobning er ikke et individuelt problem. Derfor er det vigtigt, at både voksne og børn bidrager til at opbygge og fastholde en kultur kendetegnet ved tolerance og omsorg for hinanden. Mobning handler ikke om onde børn, men om onde mønstre i gruppen,” siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet.

Udover at give børnene konkrete redskaber til at håndtere drillerier viser undersøgelser** udført af bl.a. Roskilde Universitet, at Fri for Mobberi også giver fagfolk større viden og bevidsthed om, hvad mobning er, og hvordan de aktivt kan arbejde pædagogisk med at forebygge det.

Fri for Mobberi er baseret på den seneste mobbeforskning, bl.a. eXbus, Exploring Bullying in Schools*, der peger på, at mobning ikke handler om enkelte børn, men skyldes en uhensigtsmæssig kultur og negative mønstre i børns måde at være sammen på.

Læs mere på friformobberi.dk

* exBus – et forskningsprojekt om mobning i skolen, DPU/Aarhus Universitet: exbus.dk
** Kampmann, J. m.fl., Roskilde Universitet (2007-2009): Fri for Mobberi – Følgeforskningsprojekt (otte delrapporter). Find dem her: friformobberi.dk/download

Af:

Simone Bodholdt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …