12. august 2016

Fagfolk samles om at bekæmpe vold i nære relationer

Kattunneq afholder konference: Flere end 170 fagfolk fra hele Grønland skal i fællesskab finde nye ideer til arbejdet med voldsudsatte familier.
Vold I Grønland

62 % af de voksne kvinder i Grønland har på et tidspunkt været udsat for vold. Alligevel er vold i hjemmet stærkt tabuiseret, og for børn og voksne i voldsudsatte familier er volden ofte familiens største hemmelighed. Derfor kan en italesættelse af volden og en koordineret indsats blandt fagfolk, der arbejder med udsatte familier, gøre en afgørende forskel.

Fagfolk fra hele Grønland sætter sig sammen, når det dansk-grønlandske samarbejde Kattunneq afholder konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar” i Nuuk den 30. august. Målet med konferencen er at styrke det tværfaglige samarbejde, og at fagfolk, der arbejder med voldsudsatte familier, i fællesskab sætter ord på udfordringerne og kommer med forslag til løsninger på området.

En af de fagpersoner, der deltager i konferencen, er familiechef i Kommuneqarfik Sermersooq, Tina Dam.
Hun håber, at konferencen kan kickstarte en ny debat om vold i nære relationer og sætte refleksioner og diskussioner i gang hos fagpersonerne og i sidste ende resultere i øget fokus og relevante tiltag på området.

Vi er nødt til at forholde os mere aktivt til problematikken. Det er en del af vores ansvar som fagpersoner, at vi kan og tør italesætte de konsekvenser, vold i nære relationer har for både familielivet og for det enkelte individ og barn, så vi som samfund kan tage afstand fra vold og sammen opbygge en mere konstruktiv adfærd. Det er vigtigt, at vi får borgerne med og som samfund tager stilling til, hvorvidt vi passivt vil acceptere vold eller ej,” siger Tina Dam, familiechef i Kommuneqarfik Sermersooq.

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge deltager også i konferencen og i en af konferencens paneldebatter om udfordringerne i arbejdet med voldsudsatte familier.
Hun er naturligt optaget af de store konsekvenser, vold i familien har for udsatte børn, og håber, at konferencen kan medvirke til større forståelse og dialog mellem fagfolk og voldsudsatte familier.

Vi har i høj grad brug for, at vold i hjemmet ikke bagatelliseres, men at vi alle med åbne øjne forholder os til, hvad det gør ved børn at vokse op i familier, hvor den ene forælder slår den anden eller udsætter børnene for fysisk, psykisk eller seksuel vold. Vi har brug for et ændret børnesyn, hvor vi lytter til børnene og tør tage samtaler med børn, som vi er bekymrede for, i alle kroge af Grønland. Det behov håber jeg, at konferencen kan sætte fokus på,” siger Aviâja Egede Lynge.

Det dansk-grønlandske samarbejde Kattunneq står bag konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar”.
Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark.

Af:

Simone Bodholdt

Relaterede nyheder

To nye profiler til Mary Fondens bestyrelse

To nye bestyrelsesmedlemmer i Mary Fondens bestyrelse: Andreas Gylling Æbelø og Vibeke Koushede. Samtidig udtræder Caroline Heering og Ulla Brockenhuus-Schack af bestyrelsen efter mange …