16. april 2021

Mary Fonden og DBU står sammen om at styrke fællesskaber i børnefodbolden

H.K.H. Kronprinsessen, Kasper Schmeichel og Pernille Harder vil hjælpe trænere med at styrke fællesskab og trivsel hos de yngste fodboldspillere.
Mary Fonden og DBU sammen om at styrke fællesskaber i børnefodbolden

Der er børn, som føler sig udenfor i deres fritidsliv, og for hvert tiende barn har det betydet et farvel til aktiviteten.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Center for Ungdomsstudier for Mary Fonden. Tallet ligger stabilt i forhold til tidligere år, mens andelen af børn, som oplever, at der er et godt sammenhold, og at man bakker hinanden op, er faldende.

Mary Fonden har inden for de seneste år lanceret Antibulli Håndbold og Antibulli Svømning.

Antibulli Fodbold betyder, at endnu flere børn kan opleve et styrket fokus på fællesskabet i deres fritidsaktivitet:

”Vi er meget glade for, at vi sammen med DBU nu kan lancere Antibulli Fodbold, der kan bidrage til at skabe bedre trivsel og forhindre mobning i børnefodbolden. Det er så vigtigt, at glæden ved at gå til fodbold ikke bliver ødelagt af mobning eller af, at nogen holdes udenfor. Med Antibulli Fodbold vil vi være med til at styrke fællesskabet, så alle føler sig som en del af holdet,”

siger H.K.H. Kronprinsessen.

Sammenholdet betyder alt for fodboldglæden

Trivsel i børnefodbolden er et tema, som DBU har arbejdet intensivt med igennem lang tid, og selvom der ifølge undersøgelsen generelt er bedre sammenhold og mindre frafald på grund af dårlig trivsel i holdsporten, er der ikke grund til at slippe taget.

Det bakker Antibulli Fodbolds to ambassadører, herrelandsholdets Kasper Schmeichel og kvindelandsholdets Pernille Harder, op om og bifalder samarbejdet med Mary Fonden for fodboldbørnenes bedste:

”Sammenholdet betyder alt for fodboldglæden. Man skal glæde sig til at være sammen med sine holdkammerater, for fodbold handler ikke kun om at vinde. Det handler også om at have et sjovt samvær og have det sjovt med sine holdkammerater,” siger Pernille Harder.

Hård tone i fodboldklubberne

Langt de fleste små fodboldspillere (96 %) har det godt med deres venner i fodboldklubben. Men sprogbruget i fodboldklubberne skiller sig ud fra andre idrætter ved, at det i højere grad er accepteret, at man taler grimt til hinanden. Det er især tilfældet hos drengene og kan fx betyde, at man accepterer, at man taler negativt til hinanden og driller modstanderne.

Det er en problematik, som Kasper Schmeichel kan huske fra sine tidlige fodboldår:

”Jeg er selv far til to, og jeg ville ikke kunne holde ud, hvis de blev holdt udenfor. Men jeg kan godt se, at jeg ikke altid selv var så inkluderende som barn, da det mest handlede om at være den bedste. Det vil jeg gerne lave om, for fodboldens fællesskab skal være for alle, uanset hvor du kommer fra,”

siger Kasper Schmeichel.

Gratis tilbud til fodboldklubberne

Antibulli Fodbold giver trænerne i børnefodbolden konkrete redskaber til at arbejde med fællesskabet og skabe bedre sammenhold blandt børnene, bl.a. igennem konkrete øvelser både på og uden for banen.

Redskaberne i Antibulli Fodbold er gratis og kan findes på antibulli.dk.

Ny undersøgelse af børns fritidsliv

Rapporten ’Fritidslivet for 3.-6. klasse’ viser bl.a., at:

 • 89 % af børnene i 3.-6. klasse går til en fast fritidsaktivitet. Her er fodbold, gymnastik og svømning blandt de mest populære aktiviteter
 • 97 % af de adspurgte glæder sig altid/ofte til at komme afsted til sin aktivitet
 • En ud af fem udøvere har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet. For børn i 3. klasse gælder det for 27 %
 • 9 % er stoppet til en fritidsaktivitet på grund af drilleri eller mobning. Den andel er den samme, som da der blev udarbejdet en tilsvarende undersøgelse i 2017.
 • Sammenlignet med tidligere undersøgelser synes udøverne at have fået mindre stærke relationer til deres holdkammerater, da færre mener, at de ”har et godt sammenhold”, ”altid bakker hinanden op”, og ”at de kan regne med at deres kammerater hjælper dem”
 • Færre end tidligere oplever, at man snakker om, at det ikke kun handler om at vinde, og at det er vigtigt at føle sig godt tilpas til fritidsaktiviteten
 • Børn, som går til holdaktiviteter, oplever i højere grad at have et sammenhold igennem deres fritidsaktivitet. De er mere sociale sammen og ses oftere uden for aktiviteten, end børn som ikke går til holdsport
 • Færre børn, som går til holdsport, har oplevet at stoppe til en fritidsaktivitet på grund af mobning eller drillerier: 7 % af dem er stoppet på den baggrund, mens det er tilfældet for 13 % af de børn, som går til individuelle aktiviteter
 • Børnefodbolden er kendetegnet ved en forholdsvis konkurrencepræget kultur. For nogle er det givende at være en del af, men for en lige så stor gruppe (22 %) er det en blandt flere årsager til, at fodbolden bliver valgt fra
 • 96 % af børnefodboldspillere angiver, at de har det godt med de andre på deres hold.
 • Sprogbruget i fodboldklubberne skiller sig ud fra andre idrætter ved, at det i højere grad accepteres, at man taler grimt til hinanden. Det er oftest tilfældet hos drengene og kan eksempelvis handle om, at man accepterer at tale negativt til hinanden, drille modstanderne mv.
 • Blandt de børn, som går til fodbold, er det desuden vigtigere at træne meget sammenlignet med de børn, som går til andre idrætsaktiviteter
 • Hent og læs hele rapporten

Af:

Timian Bille Bach Landgraff

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …