25. august 2022

Ny evaluering: Me&We styrker trivselsarbejdet på efterskoler

I 2018 begyndte de første efterskoler at arbejde systematisk med elevernes trivsel og sociale kompetencer gennem trivselsprogrammet Me&We. Hvert år er nye skoler kommet til, og i dag arbejder knap halvdelen af landets efterskoler med Me&We. Nu viser en grundig evaluering af indsatsen, at arbejdet betaler sig.
Evaluering slår fast: Me&We styrker trivselsarbejdet skolerne

Evalueringen har undersøgt, hvilken betydning Me&We har for elevernes trivsel og for lærernes oplevelse af deres evner og muligheder for at arbejde med elevernes sociale trivsel.

Evalueringen viser, at udviklingen blandt lærerne på skoler, der har gjort brug af Me&We er signifikant mere positiv end udviklingen blandt lærerne på kontrolskoler, der ikke har arbejdet med Me&We.

På syv af otte målte områder, har lærerne der arbejder med Me&We haft en signifikant positiv udvikling, sammenlignet med lærere, der ikke arbejder med Me&We – og forskellene er ikke alene statistisk signifikante, men også relativt store.

Me&We har således haft en positiv virkning på lærernes oplevelse af:

  • at have tilstrækkelig viden om, hvordan de kan arbejde med elevernes sociale trivsel
  • at have konkrete redskaber, som de kan bruge i arbejdet med elevernes sociale trivsel
  • at de arbejder systematisk med elevernes sociale trivsel
  • at de på efterskolen arbejder med et særskilt fokus på elevernes sociale trivsel
  • at de på efterskolen har et fælles sprog ift. arbejdet med elevernes sociale trivsel
  • at de på efterskolen har gode muligheder for at sparre med hinanden om arbejdet med elevernes soci-ale trivsel
  • at de som lærerteam på efterskolen arbejder systematisk med elevernes sociale trivsel.

Trivselsarbejdet skal forbedre elevernes trivsel

Forventningen er, at den positive udvikling i lærernes kompetencer vil smitte positivt af på kommende elever.

Men evalueringen har også målt, om en effekt i elevtrivslen allerede har fundet sted blandt eleverne i det første testår. Og evalueringen viser, at elever der har arbejdet med Me&We generelt klarer sig bedre end elever, der ikke har arbejdet med Me&We ift. udviklingen i deres sociale trivsel.

Forskellene er dog generelt små, og der er kun tale om en statistisk signifikant forskel på et enkelt område. På det område af elevernes trivsel der relaterer sig til deres relationer med andre, scorer Me&We testskoler således signifikant bedre end kontrolskoler.

På baggrund af de positive resultater har Mary Fonden indgået et samarbejdet med Landsforeningen af 10. klasser om at afprøve og tilpasse materialet. 10. klassecentre i Skive, Esbjerg og Roskilde arbejder derfor med Me&We i skoleåret 2022/2023 med henblik på at tilpasse materialet, så det kan dbydes til alle landets 10. klasser i 2023.

Evaluering

Læs hele evalueringen af Me&We her

Af:

Lasse Bergholtz Hansen

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …