24. januar 2014

Ensomhed forsvinder ikke med en bordplan

Den 17. januar blev reportagen ”Bordplan og fast makker fra dag ét giver unge tryg start i gymnasiet” fra Aurehøj Gymnasium bragt i Politiken. Baggrunden var en ny undersøgelse fra DGS, som konkluderer, at hver 10. elev i gymnasiet ofte føler sig ensomme.
Elever ved Falkonergården Gymnasium

Bordplanen og den faste makker er en del af Ventilen og Mary Fondens projekt Netwerk, som har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser – og Aurehøj Gymnasium er en af de 44 ungdomsuddannelser, primært gymnasieskoler, som har arbejdet med Netwerk i udviklingsfasen (2011-2013) af projektet og hjulpet os til at forme det projekt, som i dag tilbydes til alle gymnasieskoler.

I Ventilen og Mary Fonden var vi naturligvis glade for den positive omtale af projektet, men det er samtidig vigtigt for os at understrege, at ensomhed er en kompleks og individuel følelse, der ikke bekæmpes så let. En bordplan og en fast makker er gode og værdifulde initiativer – hvilket vi ofte hører fra både lærere og elever – men de kan ikke stå alene.

Bordplanen og makkeren er derfor også blot en lille del af projekt Netwerk. Hvis vi vil forebygge ensomhed og støtte de elever, der allerede føler sig ensomme, så er det afgørende, at hele klassen og lærerne involveres i arbejdet med at skabe en inkluderende klassekultur, hvor der er plads til at være den, man er, og hvor fællesskabet er for alle. Det kræver i første omgang, at elever og lærere forstår alvoren af ensomhed og får viden om den og den sociale mistrivsel, den ofte er forbundet med. I anden omgang, at eleverne sammen diskuterer og udarbejder den kultur, de ønsker i deres klasse. Og endelig, at eleverne tager del i fællesskabende aktiviteter, og at lærerne klædes på til at se og støtte de socialt sårbare elever.

Vi ved, at der sidder 1-2 elever i hver gymnasieklasse, som tit eller altid føler sig ensomme – og det skal der gøres noget ved. Som artiklen den 17. januar viser, er der i stigende grad fokus på netop det – og det er fantastisk. Vores håb er, at alle husker på, at en makker og en bordplan kan være en god start, men ikke kan stå alene i forebyggelsen af ensomhed. Ensomhed er komplekst og kræver en mangefacetteret løsning.’

Læs mere om Netwerk her.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Beskyttet: Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …