28. april 2014

Elever: Netwerk skaber tryghed og sammenhold

En tryggere start på gymnasiet og et bedre sammenhold i klassen er resultatet af Netwerk, hvis man spørger elever og lærere, der har arbejdet med projektet siden studiestarten 2013.
Ensomhed unge

En ny undersøgelse viser, at mere end 90 % af de elever, der har arbejdet med Netwerk, vil anbefale andre 1.g-elever at arbejde med projektet, og henholdsvis 81 % og 83 % af eleverne mener, at makkerskaberne har styrket sammenholdet og øget trygheden i klassen.

Undersøgelsen viser således, at eleverne oplever, at den til tider svære overgang fra grundskole til gymnasium lettes af arbejdet med Netwerk, og at klassen rystes godt sammen fra start. En mindre del af tilfredshedsundersøgelsen har rettet sig mod lærerne, der bekræfter elevernes opfattelse. Spørger man lærerne om oplevelsen af Netwerk, svarer 8 ud af 9, at forløbet har forbedret trygheden i klassen ved studiestart, og at de vil anbefale, at Netwerk også er en del af introforløbet for det kommende års elever.

Netwerk er udviklet ud fra en række begrundede antagelser om, hvad der kan forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge på ungdomsuddannelserne. Og netop tryghed og sammenhold menes at være vigtige parametre i den sammenhæng.

I forbindelse med studiestarten i sommeren 2014 vil en større evaluering af Netwerk blive igangsat. Evalueringen ledes af ensomhedsekspert og medlem af Mary Fondens ekspertpanel ph.d. Mathias Lasgaard, Syddansk Universitet.

Undersøgelse er gennemført via spørgeskemaer med deltagelse af 12 klasser på 12 skoler med i alt 260 elever samt udfyldelse af spørgeskemaer via telefonisk interview med 9 lærere. Undersøgelsen er udført af Ventilen, og spørgeskemaerne er udarbejdet af Syddansk Universitet i forbindelse med en tidligere evaluering.

Om Netwerk

Netwerk er et materiale udviklet til elever og lærere på gymnasier og har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt eleverne. Netwerk sættes i gang på første skoledag, hvor de unge bl.a. får tildelt en makker og starter arbejdet med klassens kultur og fællesskab. For at kunne arbejde med Netwerk skal det enkelte gymnasium sende de pågældende lærere på et heldagskursus og købe adgang til materialerne, der er tilgængelige på projektnetwerk.dk. Netwerk er Ventilen og Mary Fondens fælles projekt og er støttet af Lauritzen Fonden.

Læs mere om Netwerk på projektnetwerk.dk.

Af:

Simone Bodholdt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …