28. juni 2014

Elever føler sig stødt af Blå bog

Blå bog skulle gerne være en godt minde om en god tid, men 16,5 % af de unge oplever indholdet som stødende, og 37 % mener, at andre kan have følt sig stødt af indholdet. En god klassekultur kan mindske risikoen for dårlige Blå bog-oplevelser, og det er et af formålene med Ventilens og Mary Fondens projekt Netwerk.
Elever ved Falkonergården Gymnasium

En ny undersøgelse fra Mary Fondens Unge Tænketank viser, at et stort mindretal af de unge oplever Blå bog som stødende – flere end hver 3. mener, at nogen i klassen har følt sig stødt af bogen, og 16,5 % oplevede selv indholdet som udstillende på en ubehagelig måde. Tallene vidner om, at traditionen omkring Blå bog kunne trænge til, at der blev talt om retningslinjerne for udarbejdelsen af Blå bog, så den kan blive det gode minde, den oprindelig var tænkt som for samtlige elever.

I arbejdet med undersøgelsen har vi i Mary Fonden forsøgt at få unge i tale om de dårlige oplevelser, men ingen har ønsket at stå frem, hvilket kan være et udtryk for, at mange unge forbinder det med tabu og måske nederlag at være beskrevet negativt. De unges historier vidner dog om, at den dårlige oplevelse kan opstå på baggrund af både mangelfulde beskrivelser – 5 % svarer i undersøgelsen, at ikke alle i klassen var beskrevet – men også på baggrund af meget private beskrivelser af de unge. Fx fortalte en ung, vi var i kontakt med, at der var eksempler på, at beskrivelserne indeholdt personlige oplysninger om, hvem og hvor mange den pågældende havde været sammen med i løbet af uddannelsestiden. Andre har gengivet, at der var tale om sårende beskrivelser eller beskrivelser, som de unge havde svært ved at genkende.

Undersøgelsen viser, at der er behov for, at de unge sammen definerer nogle retningslinjer for, hvad der skal stå, fx at de skriver bogen sammen, og at hver enkelt elev kan godkende beskrivelsen af sig selv. Det handler i bund og grund om klassekultur og om respekten for hinanden, og det er lige præcis det, vi arbejder for i Netwerk, vores projekt med Ventilen.Heidi Krumhardt Mortensen, kommunikationschef i Mary Fonden

Undersøgelsen er udarbejdet for at belyse, hvad det kan betyde for eleverne, hvis de ikke er opmærksomme på eller respekterer hinandens grænser. I projekt Netwerk forebygger og afhjælper Ventilen og Mary Fonden ensomhed ved at arbejde bl.a. med elevernes klassekultur.

Se hele undersøgelsen: Mary Fonden – Unge Tænketank – Syvende Spørgerunde – Blå Bog – Juni 2014 – Tabelrapport

Læs mere om Netwerk her.

Af:

Simone Bodholdt

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …