20. marts 2019

Dialogmøde om vold i hjemmet i Nuuk

I fem år har vi arbejdet for at styrke de grønlandske krisecentre gennem projektet Kattunneq. Til et dialogmøde gav vi erfaringerne fra projektet videre til de grønlandske kommuner.
Dialogmøde om vold i hjemmet i Nuuk

Kattunneq har siden 2014 arbejdet for at styrke medarbejderne på de grønlandske kvindekrisecentre gennem efteruddannelse og netværksmøder. I marts 2019 afsluttede vi projektet med to arrangementer i Nuuk. Det ene – et dialogmøde om fremtidens krisecentre med blandt andre de grønlandske kommuner og den grønlandske Socialstyrelse – tog udgangspunkt i spørgsmålet: “Hvordan kan kommunerne styrke arbejdet med voldsudsatte?” Her præsenterede vi viden og erfaringer fra Kattunneq, som kommunerne kan bruge i deres videre arbejde.

Netop videndeling har været et centralt element i Kattunneq. Som en del af afslutningen lancerede vi også det nye undervisningsmateriale Vold i hjemmet – et fælles ansvar målrettet socialrådgiveruddannelsen i Grønland. Materialet er gennemprøvet på kurserne i Kattunneq, som har handlet om arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn.

Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecentret, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet samt Oak Foundation Denmark.

Dialogmøde i Nuuk
Malik Brøns
Dialogmøde om vold i hjemmet i Nuuk
Malik Brøns
Dialogmøde om vold i hjemmet i Nuuk
Malik Brøns
Dialogmøde om vold i hjemmet i Nuuk
Malik Brøns
Dialogmøde om vold i hjemmet i Nuuk
Malik Brøns
Dialogmøde om vold i hjemmet i Nuuk
Malik Brøns
Dialogmøde om vold i hjemmet i Nuuk
Malik Brøns
Dialogmøde om vold i hjemmet i Nuuk
Malik Brøns

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …
Sammen uden vold - Gravide

Screening for partnervold blandt gravide virker

Ved at screene systematisk for partnervold i jordemoderkonsultationer finder Amager og Hvidovre Hospital 1-2 par om ugen med voldsproblematikker. Før fandt de omkring 6 om …