24. maj 2016

Det gode fællesskab starter i vuggestue og i dagpleje

Mary Fonden og Red Barnet præsenterede i dag en ny udgave af antimobbeprogrammet Fri for Mobberi målrettet de 0-3-årige.
Kronprinsessen på besøg i vuggestue Vallensbæk

Når vi hjælper børn med at være gode kammerater, fra de er helt små, styrker vi forebyggelsen af mobning på længere sigt.

Det er baggrunden for, at Mary Fonden og Red Barnet udvider det fælles antimobbeprogram Fri for Mobberi til også at omfatte 0-3-årige børn.

Vuggestue- og dagplejebørn lærer gennem samværet med voksne og er endnu for små til bevidst at mobbe andre børn. Derfor fokuserer den nye version af Fri for Mobberi på at klæde pædagogisk personale og dagplejere på til at støtte børn i udviklingen af deres sociale færdigheder, så de senere har de bedste forudsætninger for at blive en god ven.

Venskaber er allerede hos helt små børn afgørende for deres daglige trivsel og deres tilværelse fremover.

”Børn har brug for gode venner for at trives og udvikle sig i en positiv retning – uanset alder. Måden, et barn bliver mødt af de voksne og de andre børn i vuggestuen eller dagplejen, er afgørende for barnets trivsel og samvær med andre børn – både her og nu, men også fremadrettet,” siger generalsekretær i Red Barnet Jonas Keiding Lindholm.

”Vi ved, at de mønstre og måder at være sammen på, som skaber mobning senere, grundlægges i børnenes tidlige år og udvikles videre i skolen. I arbejdet med Fri for Mobberi er det blevet tydeligt, at det giver mening at sætte fokus på relationer, så snart et barn begynder at have en dagligdag med jævnaldrende,”

siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Maskotten Bamseven og principperne fra massageprogrammet ’Den man rører ved, mobber man ikke’, der er kendt fra Fri for Mobberi til de større børn, går igen i materialerne til de mindste. Men i denne udgave kan pædagogisk personale og dagplejere også lære om fordelene ved at kommunikere med babytegn, hvordan Fri for Mobberi og de lovpligtige pædagogiske læreplaner hænger sammen og om digitale medier i arbejdet med de mindste. Da nærværende og omsorgsfulde voksne er det allervigtigste i de yngste børns liv, lægger materialet særlig vægt på de voksne som rollemodeller.

Fri for Mobberi for 0-3-årige er udviklet på baggrund af erfaringerne fra ni års arbejde med Fri for Mobberi i børnehave og skole samt med input fra dagplejere og vuggestuepædagoger. Specialist i børnepsykologi og lektor på DPU ved Aarhus Universitet Grethe Kragh-Müller har været faglig konsulent på materialet.

Af:

Heidi Krumhardt

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …

Mary Fondens årsberetning 2023

Hvad skete der i 2023, og hvad skal der ske det kommende år i Mary Fonden? Årsberetningen for 2023 giver et indblik i Mary Fondens …