> English

Studie af brugen af Fri for Mobberi (2018)

Mobning & Trivsel
01.07.2018

I Fri for Mobberi arbejder vi løbende med at sikre kvaliteten af programmet og vores materialer og aktiviteter. Programmet er derfor flere gange blevet evalueret af både brugere og forskere.

Både evalueringer og følgeforskning viser, at Fri for Mobberi har en positiv effekt på børns adfærd, og at pædagoger og lærere er glade for at arbejde med det.

Undersøgelserne peger imidlertid også på, at det kræver et systematisk, synligt og målrettet arbejde, for at Fri for Mobberi på kort sigt skal lede til en mobbefri adfærd og på lang sigt til en inkluderende og omsorgsfuld kultur, hvor værdier og grundtanker er blevet en naturlig del af omgangsformen.

Fra projekt til kultur analyse af Fri for Mobberi-programmet

På baggrund af tidligere studier, der har peget på, at effekten af Fri for Mobberi øges ved systematisk brug af materialerne, blev denne analyse gennemført for at undersøge, hvordan brugerne anvender Fri for Mobberis materialer, herunder hvilke barrierer de oplever.

Studiet viste, at 97 % af brugerne har en positiv opfattelse af Fri for Mobberi, og at fagpersonalet oplever, at Fri for Mobberi påvirker fællesskabet blandt børnene positivt. Undersøgelsen pegede imidlertid samtidigt på, at flere institutioner kan bruge Fri for Mobberi mere systematisk – også blandt de voksne. Personalet savner endvidere, at ledelsen udviser større engagement i og forståelse for arbejdet med Fri for Mobberi.

Analysen blev gennemført af analysebureauet Wilke.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.