> English

Effektstudie II af LæseLeg og langtidsstudie

Mobning & Trivsel
19.01.2015

Formålet med studiet var at undersøge effekten af et tre-måneders LæseLeg-forløb med 3-4-årige børn med et særligt behov for en fokuseret sproglig indsats. Ud over effektstudiet blev en mindre gruppe børn fulgt i et langtidsstudie (over 10 måneder), hvor de deltog i to LæseLeg-forløb.

64 børn på 3-4 år deltog i studiet. Børnene var fordelt på otte børnehaver i syv kommuner. Institutionerne var karakteriseret af en stor andel af børn, der scorede under normen på den nationale sprogscreening og en høj andel af børn, der have dansk som andetsprog. Halvdelen af børnene deltog i et tre-måneders LæseLeg-forløb. Den anden halvdel (kontrolgruppen) fik læst de samme bøger op på almindelig vis. Herudover blev en mindre gruppe af børnene fulgt i et langtidsstudie, der strakte sig over 10 måneder. Denne gruppe deltog i to LæseLeg-forløb.

I modsætning til det første følgeforskningsstudie af LæseLeg, der viste, at tilfældigt udvalgte børnehavebørn, som deltog i LæseLeg, blev markant bedre til at kommunikere, kunne dette studie ikke påvise statistisk signifikante effekter af et tre-måneders LæseLeg-forløb blandt 3-4-årige stærkt sprogsvage børn.

Ved at opdele gruppen af børn i en henholdsvis ensproget og tosproget gruppe, viste analyserne, at ensprogede LæseLeg-børn scorede højere, når det kom til forståelse af følelser (fx at pege på et ansigt, der er glad). Men gruppen i denne analyse var så lille, at der er behov for yderligere studier, før man kan drage endelige konklusioner.

For børnene, som deltog i langtidsstudiet over 10 måneder, var gruppen af børn, der deltog, for lille til at drage endelige konklusioner i forhold til en effekt af LæseLeg. En mere kvalitativ analyse af det enkelte barns fremskridt i deres ekspressive ordforråd (de ord, barnet anvender aktivt i sit sprog) viste, at flere tosprogede børn havde udviklet deres ordforråd hurtigere end forventet. Men da antallet af børn i denne gruppe var meget lille, er der også her behov for flere studier, før man kan konkludere, at dette er en effekt af LæseLeg.

Studiet bør betragtes som et pilotstudie, og det kan derfor ikke udelukkes, at også denne gruppe af børn har signifikant gavn af at deltage i LæseLeg. I lighed med resultater fra internationale studier kan det tænkes, at inddragelse af børnenes forældre vil kunne øge de positive resultater.

Evalueringen blev gennemført i 2014-2015 og er foretaget af forskere fra Aalborg Universitet under ledelse af professor i udviklingspsykologi og leder af Børnesprogklinikken ved Aalborg Universitet Kristine Jensen de López.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.