> English

Effektstudie I af LæseLeg

Mobning & Trivsel
28.06.2012

Formålet med effektevalueringen af LæseLeg var at vurdere børnenes udbytte i forhold til at kommunikere med andre samt den pædagogiske praksis i forhold til implementering af LæseLeg-programmet. Herunder bl.a. pædagogernes vurdering af børnenes udbytte af at deltage i LæseLeg.

96 tilfældigt udvalgte børn i alderen 3-6 år deltog i et pilotstudie over fire måneder. Halvdelen deltog i LæseLeg, den anden halvdel af børnene (kontrolgruppen) fik læst de bøger, der indgår i LæseLeg, på traditionel vis. Børnene var fordelt på seks børnehaver i tre kommuner. Herudover er forskningen bl.a. baseret på 36 individuelle interviews med i alt 18 pædagoger, der afprøvede LæseLeg.

De børn, der deltog i LæseLeg-programmet, havde udviklet signifikant bedre kommunikative færdigheder end de børn (kontrolgruppen), der blot havde fået de samme bøger læst op på almindelig vis. LæseLeg-børnene havde bedre ordforråd på ukendte ord og kunne bedre selv forklare de svære ord, der indgik i LæseLeg-bøgerne. LæseLeg-børnene var desuden signifikant bedre til hurtigt og flydende at benævne ord end børn i kontrolgruppen. En evne, der er særlig vigtig, fordi den udgør en markør i forhold til sproglig udvikling og ikke før har været flyttet i et lignende projekt.

Pædagogerne udtrykte stor tilfreds med LæseLeg og fremhævede bl.a. følgende styrker ved projektet:

  • LæseLeg stimulerer børn og voksnes kreativitet LæseLeg skaber tid, ro og rum for højtlæsning med børnene.
  • LæseLeg forbedrer muligheden for social inklusion i børnehaven.
  • LæseLeg støtter børn med sproglige vanskeligheder.
  • LæseLeg støtter de stille børn i at turde åbne sig og bruge sproget – og giver dem selvtillid.
  • LæseLeg får børnene til at se hinanden, skabe nye legerelationer og fællesskaber.
  • LæseLeg styrker relationen til det enkelte barn

Studiet giver det hidtil mest indgående kendskab til effekten af dialogisk læsning herhjemme.

Evalueringen blev gennemført i 2011-2012 og er foretaget af forskere fra Aalborg Universitet under ledelse af professor i udviklingspsykologi og leder af Børnesprogklinikken ved Aalborg Universitet Kristine Jensen de López.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.