> English

Seneste nyt


25.02.2021

Ungepanel: Uvisheden fylder meget

Hvordan har unge det under anden nedlukning? Mary Fondens ungepanel består af unge mellem 17 og 25 år, og de har siden oktober 2020 givet os en indsigt i og forståelse for, hvordan det er at være ung under corona-restriktioner og nedlukning.

Over Teams mødtes Kronprinsessen igen med ungepanelet nu 11 måneder efter, at landet første gang lukkede ned. Stemningen på skærmen var mærkbar anderledes, end den var, da vi mødtes med selvsamme unge i oktober.

”Ensomheden forstærkes i det her forløb. Det føles bare sværere hele tiden”, siger Mads på 20 år, der som den første sætter ord på, hvordan han har det under denne anden nedlukning.

Han forklarer, at det har påvirket ham psykisk at være isoleret, og i langt højere grad end det gjorde sidste år. Den oplevelse deler stort set alle de unge.

”Nummer to nedlukning har været meget værre. Under første nedlukning skulle man tænke kortsigtet, fx hvad man skulle lave i morgen. Nu er det på lang sigt. Jeg skal tage min kandidat i Berlin til sommer, og ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Når man ikke ved, hvad der sker, er det virkelig svært at forholde sig til. Nu fylder uvisheden meget,” siger Emma på 22 år.

Bekymring for fremtiden
Generelt tegner de unge et billede af, hvordan deres liv lige nu påvirkes i høj grad af alt det, de ikke kan. Silas på 20 år havde sagt sit job og lejlighed op for at tage på højskole i januar.

”Jeg bor hjemme hos mine forældre nu. Jeg sidder lidt i en dårlig situation, hvor jeg kun kan sidde og vente. Der er en helt anden håbløshed her anden gang,” siger Silas.

For Cathryn og Mina, der begge går i 3.g. fylder også bekymringen for deres afgangseksaminer, fordi de nu er oppe på et halvt års online undervisning.

”Det går ned ad bakke skolemæssigt. Man får ikke den samme mængde ind, som man kunne. Især for os, der slutter til sommer. Vi føler os ikke forberedt,” forklarer Cathryn på 17 år og bakkes op af Mina på 18 år:

”Jeg føler mig lidt opgivende, fordi man skal sidde over en skærm og tale med sin lærer. Man er også bange for, at læreren ikke tager hensyn til, at det er sværere lige nu”.

Kreativiteten svækkes
I oktober fortalte flere af de unge, at de havde brugt første nedlukning til at være kreative eller lære dem selv bedre at kende, men den kreativitet er sværere at finde frem nu.

”Sidst var det en ny situation, og at sige, det var spændende, lyder forkert, men det var det jo på en måde. Men der er bare grænser for, hvor kreativ man kan blive ved med at være, når det nye ophører, og den der håbløshed indtræffer. Nu har jeg gjort alt muligt, og jeg har gjort min lejlighed rent fire gange i dag, nu kan den ikke blive renere. Nu er der ikke mere at gøre. Så bliver dagene rigtig lange,” siger Emma.

Forsamlings-begrænsningen på fem personer gør det ifølge de unge meget svært at lave noget, der kan skabe adspredelse i deres hverdag, og de er bekymrede for dem, der er nummer seks eller syv, og derfor ikke kommer med. Og desværre kan det være svært at erstatte med online aktivitet.

”Ligemeget hvor meget vi gerne vil løse ting online, så er det bare ikke det, der er løsningen. Jeg tror ikke på, at de online løsninger kan løse udfordringerne længere. Jeg har også gået de ture, jeg skal. Og jeg har holdt julefrokost med fire kammerater, for ikke at blive skør,” siger Lasse.

De voksne kan gøre meget
Noget har forbedret sig, siden vi så de unge sidst.

”Ros til samfundet for ikke at have en løftet pegefinger over for os unge, som man så det efter første lockdown. Det er meget dejligt,” siger Malthe på 21 år.

Kritikken af de unge fyldte meget sidst, og den er nu vendt til en større forståelse for de unges situation. Og deres bøn til undervisere og andre voksne omkring de unge er at være opmærksomme og spørge ind til dem, for det kan gøre en stor forskel.

”Vi havde klassens time, hvor to af vores lærere spurgte ind til, hvordan vi havde det. Og det havde jeg ikke oplevet før på den her oprigtige måde, hvor de aktivt spurgte ind til os og viste os medfølelse for vores mulige ensomhed. Det var superdejligt, og jeg håber, det kan fortsætte også efter corona. Det fjerner tabuet om ensomhed, at der i klassen bliver spurgt ind til det. Shout out to them,” siger Mads.

Emma følger trop med en opfordring om samme opmærksomhed fra forældrene derhjemme.

”De voksne i hjemmet skal virkelig huske at møde deres børn i øjenhøjde. Hvis nu også mor og far kunne blive bedre til at gøre det, så tror jeg, at mange børn og unge derhjemme ville have gavn af det”.

Til spørgsmålet om, hvorvidt de unge tror, at alt bliver godt igen, når landet åbnes helt op, er svarene forskellige. Men der er en optimisme at spore, selvom de tror, at påvirkningen af nedlukningerne vil følge dem i noget tid ud i fremtiden.

”Jeg tror ikke, at de følelser, man har lige nu, forsvinder med det samme, når der bliver åbnet op. Men det vil løfte en vægt fra mine skuldre. Det hjalp i hvert fald mig rigtig meget sidst,” siger Cathryn.

Ensomhed

Vi føler os alle ensomme en gang imellem – det er en naturlig del af livet. Men når ensomheden går fra at være kortvarig og situationsbestemt til at være vedvarende, så bliver ensomheden skadelig for vores helbred og for vores sociale liv. Langvarig ensomhed er skadelig for vores krop og kan helt ødelægge vores sociale kompetencer. Trods de store menneskelige omkostninger er ensomhed stadig et overset problem.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Ensomhed
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.