> English

Præsentation af Fri for Mobberi Universet

Godformiddag, alle nulte klasser

I har efterhånden gået i skole længe, men I kan sikkert stadig huske jeres allerførste skoledag. Følelsen af at skulle tage hul på noget helt nyt og spændende. Den brusende fornemmelse i maven, da I trådte ind i klassen og mødte jeres klassekammerater og lærere for første gang. Nogle af jer kendte en eller flere i klassen, da I startede. For andre var alle ansigter nye.

Det kræver meget at starte i skole. Og det handler ikke kun om, at man skal lære alfabetet og tabellerne – det handler også om, at man skal lære hinanden at kende. Om at bygge et fællesskab op, hvor alle kan føle sig trygge og godt tilpas. Det lyder måske let, men de fleste af os har en tendens til at sætte os ved siden af ham eller hende, vi allerede kender. Eller at lege med dem, vi leger mest med i forvejen. Og nogle gange kan det betyde, at der bliver nogen til overs. At der sidder en eller måske to elever i klassen, som ingen har. Som føler sig udenfor. Og det er i sådan et miljø, at mobning kan opstå, og mobning gør rigtig ondt.

Det er en af grundene til, at vi i Mary Fonden sammen med Red Barnet har udviklet Fri for Mobberi – så vi står sammen og siger nej til mobning. Og den bedste måde at sige nej på er at sende mobningen uden for døren ved at skabe et stærkt fællesskab inde i klassen.

Her på Sundbyøster Skole er Fri for Mobberi en naturlig del af jeres første skoleår. I taler om, hvad det vil sige at føle sig udenfor, og hvordan man er en god ven i jeres klasse. I ved, at det af og til kræver mod, når man skal sige fra på egne eller andres vegne, hvis der sker noget uretfærdigt. Og I er vant til at hente Bamseven, hvis en fra klassen har brug for at blive trøstet. På den måde har I været med til at skabe en god og sjov klasse fra første skoledag.

Det betyder ikke, at I ikke kan blive uenige. Det betyder heller ikke, at I ikke en gang imellem kan føle jer tilovers. Men det betyder, at I er gode til at være gode kammerater, også når det er svært. Og når det gode kammeratskab er på plads, så er der plads til alle. Så behøver man ikke at frygte, at man ikke passer ind. Man kan bare være den, man er.

Der er gået syv år, siden vi lancerede Fri for Mobberi. Og skolen har udviklet sig på de år. Her på Sundbyøster Skole har I som på mange andre skoler skiftet tavle og kridt ud med smartboards. Jeres undervisning kan fx være en tegnefilm om verdenshistorien hentet på Utube. Og I er sikkert allerede bedre end jeres forældre til at bruge iPad’en og andre digitale platforme. Den moderne skole – og dens meget moderne elever – kræver digitale løsninger – og derfor har vi udviklet Fri for Mobberi Universet, som I kan se på smartboardet. Og jeg har glædet mig meget til, at I senere skal demonstrere en tur rundt i det nye univers.

Fri for Mobberi bliver ved med at være vigtig. Hvert år starter nye elever i nulte klasse, og de har lige så meget brug for at føle sig trygge og accepterede i det nye fællesskab, som I havde. Det er grunden til, at vi skal holde fast i Fri for Mobberi. Og vi er meget taknemmelige for, at Ole Kirk’s Fond har valgt at støtte op om den fortsatte indsats.

Vores nye digitale univers er endnu et skridt på vejen mod en varig indsats for børns trivsel i skolen. Værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod er stadig fundamentet, og ambitionen er fortsat at støtte jer og jeres skole i at skabe en kultur, hvor der er plads til alle.

Den tryghed og accept, vi møder i vores skoletid, påvirker os resten af livet – og samtidig giver trygheden plads til alt det andet, vi skal lære. For når vi ikke skal bekymre os om at passe ind, så er vi åbne og modtagelige for nye indtryk og ny viden.

Vi håber, at I vil tilbringe mange timer i universet.

Tak.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.