> English

Præsentation af Fri for Mobberi Universet

Godformiddag, alle nulte klasser

I har efterhånden gået i skole længe, men I kan sikkert stadig huske jeres allerførste skoledag. Følelsen af at skulle tage hul på noget helt nyt og spændende. Den brusende fornemmelse i maven, da I trådte ind i klassen og mødte jeres klassekammerater og lærere for første gang. Nogle af jer kendte en eller flere i klassen, da I startede. For andre var alle ansigter nye.

Det kræver meget at starte i skole. Og det handler ikke kun om, at man skal lære alfabetet og tabellerne – det handler også om, at man skal lære hinanden at kende. Om at bygge et fællesskab op, hvor alle kan føle sig trygge og godt tilpas. Det lyder måske let, men de fleste af os har en tendens til at sætte os ved siden af ham eller hende, vi allerede kender. Eller at lege med dem, vi leger mest med i forvejen. Og nogle gange kan det betyde, at der bliver nogen til overs. At der sidder en eller måske to elever i klassen, som ingen har. Som føler sig udenfor. Og det er i sådan et miljø, at mobning kan opstå, og mobning gør rigtig ondt.

Det er en af grundene til, at vi i Mary Fonden sammen med Red Barnet har udviklet Fri for Mobberi – så vi står sammen og siger nej til mobning. Og den bedste måde at sige nej på er at sende mobningen uden for døren ved at skabe et stærkt fællesskab inde i klassen.

Her på Sundbyøster Skole er Fri for Mobberi en naturlig del af jeres første skoleår. I taler om, hvad det vil sige at føle sig udenfor, og hvordan man er en god ven i jeres klasse. I ved, at det af og til kræver mod, når man skal sige fra på egne eller andres vegne, hvis der sker noget uretfærdigt. Og I er vant til at hente Bamseven, hvis en fra klassen har brug for at blive trøstet. På den måde har I været med til at skabe en god og sjov klasse fra første skoledag.

Det betyder ikke, at I ikke kan blive uenige. Det betyder heller ikke, at I ikke en gang imellem kan føle jer tilovers. Men det betyder, at I er gode til at være gode kammerater, også når det er svært. Og når det gode kammeratskab er på plads, så er der plads til alle. Så behøver man ikke at frygte, at man ikke passer ind. Man kan bare være den, man er.

Der er gået syv år, siden vi lancerede Fri for Mobberi. Og skolen har udviklet sig på de år. Her på Sundbyøster Skole har I som på mange andre skoler skiftet tavle og kridt ud med smartboards. Jeres undervisning kan fx være en tegnefilm om verdenshistorien hentet på Utube. Og I er sikkert allerede bedre end jeres forældre til at bruge iPad’en og andre digitale platforme. Den moderne skole – og dens meget moderne elever – kræver digitale løsninger – og derfor har vi udviklet Fri for Mobberi Universet, som I kan se på smartboardet. Og jeg har glædet mig meget til, at I senere skal demonstrere en tur rundt i det nye univers.

Fri for Mobberi bliver ved med at være vigtig. Hvert år starter nye elever i nulte klasse, og de har lige så meget brug for at føle sig trygge og accepterede i det nye fællesskab, som I havde. Det er grunden til, at vi skal holde fast i Fri for Mobberi. Og vi er meget taknemmelige for, at Ole Kirk’s Fond har valgt at støtte op om den fortsatte indsats.

Vores nye digitale univers er endnu et skridt på vejen mod en varig indsats for børns trivsel i skolen. Værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod er stadig fundamentet, og ambitionen er fortsat at støtte jer og jeres skole i at skabe en kultur, hvor der er plads til alle.

Den tryghed og accept, vi møder i vores skoletid, påvirker os resten af livet – og samtidig giver trygheden plads til alt det andet, vi skal lære. For når vi ikke skal bekymre os om at passe ind, så er vi åbne og modtagelige for nye indtryk og ny viden.

Vi håber, at I vil tilbringe mange timer i universet.

Tak.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Hvordan er man en god kammerat? Hvert år til @friformobberi Børnestafetten spørger vi børnene, hvad de selv synes - og det kommer der altid nogle kloge svar ud af. Måske har de lært det af Fri for Mobberi? 💜 Mary Fonden og @redbarnetdk’s fælles antimobbeprogram støtter nemlig pædagoger og lærere i at styrke børns fællesskaber og forebygge mobning bl.a. ved at lære de yngste at sætte ord på følelser, kammeratskab og drillerier. God aften! #friformobberi #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil
mary_fonden Bliv klogere på Mary Fondens arbejde - og læs Kronprinsessens julehilsen i Mary Fondens næste nyhedsbrev. Det udkommer i næste uge. Skal det også lande i din indbakke? Meld dig til på maryfonden.dk - link i bio ☝🏼#alleharrettilathøretil #maryfonden
mary_fonden Vi ser tilbage på endnu et spændende år i Mary Fonden… I september besøgte vi Kvindehjemmet i København for at udveksle erfaringer om de rygsække, vi giver til alle børn, der kommer på krisecenter med deres mødre. Vi talte med nuværende og tidligere beboere om deres oplevelser med rygsækken. Og Kronprinsessen drøftede med pædagog Marie Møller Christensen, hvordan rygsækken bedst bruges i det pædagogiske arbejde med børnene på krisecentrene. Siden 2008 har vi sammen med Ole Kirk's Fond og LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre uddelt flere end 25.000 rygsække. #voldihjemmet #sigdetilnogen #børnpåkrisecentre #allebørnharrettiletlivudenvold
mary_fonden Samarbejde og partnerskaber er en af grundpillerne i Mary Fondens virke. Kun med vores samarbejdspartneres hjælp kan vi skabe trivsel blandt børn, bekæmpe vold i hjemmet og hjælpe mennesker ud af ensomhed. Hvert år bruger vi derfor julen som anledning til at samle alle gode kræfter, vi arbejder sammen med, for at sige tak for året der er gået. Igen i år blev det til mange gode og hyggelige samtaler over lidt gløgg og æbleskiver. https://www.maryfonden.dk/da/node/1703
mary_fonden Når pædagoger, dagplejere og lærere hjælper børn med at være en god kammerat, forebygger de samtidig mobning på længere sigt. Mary Fonden og @redbarnetdk s fælles antimobbeprogram @friformobberi er udviklet til at støtte fagfolk i at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning i dagtilbud og indskoling. Vi ved fra følgeforskning og evalueringer, at Fri for Mobberi virker. Læs mere om Fri for Mobberi, og hvad det koster i linket i bio ⬆️ #alleharrettilathøretil #friformobberi #forebyggelseerbedst