> English

Sprogkonferencen "Giv sproget vokseværk!"

Det er en stor fornøjelse at stå her foran en fuld sal, for det vidner om, at vi er mange, der er optaget af børns sproglige udvikling. Både Børnesprogsklinikken på Aalborg Universitet og vi i Mary Fonden er utrolig glade for den store interesse for dagens konference, og jeg må indrømme, at jeg selv har set meget frem til det spændende program.

Jeg vil gerne starte med at fortælle en historie, der gjorde stort indtryk på os i Mary Fonden, og som bekræftede, at vi skal og kan støtte børns evne til at kommunikere. Det er historien om Mads på fire år fra Virum. Mads kunne ikke særlig mange ord, og han havde svært ved at blive en del af børnefællesskabet i sin børnehave. ”Mads driller”, sagde de andre børn tit, og de valgte ham fra. Derfor endte Mads ofte med ikke at have nogen at lege med. Mads’ manglende sprog gjorde, at han fik tildelt en sprogplads, hvor han efter et halvt års positiv udvikling blev vurderet til at være et år under alder i sprogudtale og et halvt år tilbage i sprogforståelse.

Sidste forår kom Mads med på et LæseLeg-hold – og for dem af jer, der ikke kender LæseLeg, så er det helt kort et sprogpædagogisk materiale, som vi i Mary Fonden har udviklet sammen med førende eksperter og med støtte fra Det Obelske Familiefond for at gøre det let at arbejde med dialogisk læsning i børnehaver. Og I kommer til at høre meget mere om LæseLeg senere i dag.

Men Mads kom altså med på et LæseLeg-hold, og et halvt år senere modtog vi en mail fra hans mor – hun skrev blandt andet:

”Kære Mary Fonden

Jeg vil bare give lidt feedback på jeres tiltag LæseLeg og sige jer stor tak.

Min søn kom på LæseLeg-holdet her i foråret, og på tre måneder har de læst, leget og ageret seks forskellige bøger.

Han elsker nu, at vi sidder og læser og snakker om bøger, og er ivrig efter at fortælle, hvad der sker.

Han bruger ord, han har lært i forskellige sammenhæng og bruger dem i leg.

Hans sociale status i børnehaven er gået fra "Mads driller" til, at børn fra de andre stuer kommer og opsøger ham. 

Hans sproglige niveau er nu vurderet til at være lidt under niveau i sprogudtale og over niveau i sprogforståelse.

Mange, mange tak for jeres tiltag. Det har hjulpet Mads helt fantastisk.

Mange varme hilsner 

En meget taknemmelig mor”

Sproget betyder uendelig meget for vores børns trivsel, sociale liv og fremtidsmuligheder. Mads’ historie illustrerer det tydeligt. Hvis et barn ikke kan udtrykke sine tanker, sine følelser og ønsker, så er det svært at indgå i børnegruppen på lige fod med de andre børn.  Uden ord står et barn let alene.

Et lille sprog bliver med andre ord en barriere i forhold til at indgå i fællesskabet – og det er grunden til, at vi i Mary Fonden har valgt at beskæftige os med børns sproglige udvikling. Vores overordnede mission er at bekæmpe social isolation, og vi ved, at manglende sprog kan være stærkt isolerende, og at det kan have omfattende konsekvenser for barnets senere skolegang.

På den anden side ved vi også rigtig meget om, hvordan vi kan styrke børnenes kommunikative færdigheder – hvordan vi kan give det lille sprog vokseværk. Derfor skal vi i dag ikke bare tale om årsager og konsekvenser, men også om løsninger.

En del af løsningen findes i dialogisk læsning, der har vist sig at være en særdeles god metode til at udvikle børns kommunikative kompetencer. Grundtanken er, at en bog læses højt for en lille børnegruppe på maks. fem børn. Bogen læses tre gange over en kortere periode, og for hver oplæsning involveres børnene mere og mere aktivt i at tale om bogens ord, handling og illustrationer.

I LæseLeg har vi udvidet med ordquizzer og kreative aktiviteter, som giver børnene mulighed for at lege fortællingerne. Bøgernes verden foldes ud, så børnene kan træde ind i den. De smager på ordene, rapper en sætning og bygger en monsterhule ligesom Vitello. Boghæftet til ”Vitello tigger en masse slik”, som I alle har fået udleveret, er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med LæseLeg. Gentagelsen, legen og de små succeser, der følger med, bliver knager, som børnene kan hænge deres nye ord op på. Ordene bringes til live og sætter sig fast, fordi de bliver oplevet.

Sproget er som et instrument. Et flerstrenget af slagsen. Det kræver øvelse at mestre det. Men når først vi finder melodien, så får vi adgang til verden og til hinanden. Sproget forbinder os.

Hver og en af jer, der sidder her, er dybt engageret i børns sproglige udvikling, og mange af jer arbejder med børn hver dag. I kan med jeres viden og indsats bevæge et barns liv. I kan give det afgørende skub, der får et barn på ret kurs – ikke bare i vuggestuen eller børnehaven, men i livet.

I dag sætter vi fokus på, hvorfor vi skal støtte børns sproglige udvikling, og hvordan vi kan gøre det. At give sproget vokseværk handler ikke kun om sprog, men om at se et barn vokse gennem oplevelsen af at kunne.

Velkommen!

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.