> English

Kronprinsessens tale på Høng Efterskole

God formiddag.

Jeg vil gerne starte med at sige tak for, at vi må komme her i dag og besøge jer.

Det har vi glædet os rigtig meget til.

I skal også have stor tak for, at I har sagt ja til at være en af de tre skoler, der har testet vores materiale med arbejdstitlen Social Fitness.

Vores ønske med det her projekt er intet mindre end at skabe en socialt stærk ungdomsgeneration.

Og hvorfor så det?

I har sikkert hørt det mange gange: I er en del af en generation, hvor mange kæmper med trivslen. Ensomhed, pres og stress er desværre blevet alt for almindeligt blandt unge som jer.

Vi er stadig ikke i mål med at finde ind til årsagerne til udfordringerne. Er det de sociale mediers skyld? Er det nulfejlskulturen? Er det frygten for, hvad fremtiden kommer til at byde på?

Vi kender ikke det fulde svar. Men det skal ikke forhindre os i at forsøge at skabe bedre trivsel for jer og andre unge.

Nogle af jer, der er her, mærker måske selv på jeres egen krop, at det kan være udfordrende at være ung i dag, eller måske kender I nogen i jeres omgangskreds, der føler sig stressede, pressede eller ensomme. 

Men der er sikkert også mange af jer, der har svært ved at genkende det billede, der bliver tegnet af en ungdomsgeneration i krise. Eller som i hvert fald ikke mærker det hos jer selv. De fleste af jer trives sikkert godt her på efterskolen, har gode kammerater og føler jer som en del af et fællesskab.      

Men uanset om I har det på den ene eller den anden måde, tror jeg, I kan komme styrket ud af at være med i det her forløb, hvor I får mulighed for at træne jeres sociale kompetencer – jeres sociale muskel. Og hvor I også får mulighed for at bidrage til fællesskabet på hver jeres måde.

Projektet handler nemlig både om, at I hver især får nogle stærkere sociale kompetencer, men det handler også om, at I får nogle erfaringer med den styrke, der er ved at være i og bidrage til et fællesskab – uanset hvad man kommer med.  I kommer også til at lære noget om, at vi netop alle sammen har noget at bidrage med, og at vi alle kan finde noget at være fælles om med hinanden - uanset hvor forskellige vi ser ud eller umiddelbart føler os. 

Og det tror jeg, der er behov for.

Jeg hørte for nylig om en ung kvinde fra en efterskole, hvor man - ligesom på jeres efterskole - tager mobilen fra de unge i de første par uger. Hun fortalte, at fordi hun ikke kunne se sine nye kammeraters profiler på sociale medier, var hun mindre fordomsfuld overfor dem. Hun mødte dem simpelthen mere åbent, end hun ellers ville have gjort.

Jeg syntes, der ligger en rigtig fin selvindsigt og refleksion i det, hun siger her.

Og jeg tænker, at det, hun fortæller, er et udtryk for, at den måde sociale medier bliver brugt på, kan gøre den sociale dynamik mere kompleks og vanskeligere – og måske også lidt mere fordømmende. Det kan være hårdt pres for nogle.

Det er noget af det, vi ved fælles hjælp skal prøve at løse.

Og der vil jeg sige til jer: Jeg er meget optimistisk på jeres vegne! I rummer så mange fantastiske ting hver især. Og selvom I er en generation, hvor alt for mange kæmper med trivslen, er I også en generation af unge, der rummer en masse virkelig gode egenskaber og kvaliteter. I er f.eks. en generation af unge, der har lært at sætte ord på jeres tanker og følelser. I har en kreativ og innovative tankegang. I vil også gerne udvikle jer, og I vil udfordres. Og I er en del af en generation, der er optagede af at gøre verden til et bedre sted. Det oplever vi bl.a. i jeres generations store engagement i klimaforandringerne.

Alt det, I rummer, er kompetencer, vores samfund har rigtig meget brug for.

Derfor tror jeg på, at I og vi kan vende den udvikling, vi oplever i disse år. Jeg tror og håber på, at I kan blive endnu bedre til at bringe alle de positive egenskaber i spil og bruge dem aktivt til også at blive en social stærk ungdoms-generation.

For hvis I kan blive endnu bedre til at indgå i relationer med andre og tage aktivt del i fællesskabet, tror jeg, at I har bedre forudsætninger for at flere af jer kommer til at trives – både her på efterskolen og i livet efter.

Vi håber, at vi med det her projekt, kan bygge videre på det, som denne og andre efterskoler er så gode til; Nemlig at styrke jeres personlige og sociale udvikling og give jer en masse gode egenskaber med i rygsækken.

Vores bidrag til det er et fælles sprog og et gennemtestet materiale, man kan tage udgangspunkt i. 

I har nu igennem de sidste uger startet op med materialet, og i den kommende tid skal I igennem temaer som ’ forstå dig selv og andre, ’mig og min mobil’, ’søvn’ og meget mere.  

Jeg vil gerne sige jer stor tak for de timer og kræfter, I har brugt på det – og kommer til at bruge på det. Jeg håber, at det bliver både sjovt og lærerigt for jer. Med jeres hjælp kan vi i fællesskab gøre en forskel – ikke bare for unge her på efterskolen – men også for de mange unge, der fremadrettet kommer til at arbejde med projektet og materialet på efterskoler landet over.

Vi glæder os til at samle op på jeres oplevelser af det og få jeres helt ærlige feedback på materialet. For kun med en ærlig og konstruktiv dialog med jer, kan vi videreudvikle et materiale og nogle øvelser, som føles relevante for jer og andre unge - og som rammer ind i den virkelighed, I lever i.

Nogle af de andre unge, der har brugt materialet har bl.a. givet udtryk for, at de ikke syntes, at overskriften Social Fitness gav mening. For der har jo ikke noget med fitness at gøre. Og jeg kan egentlig godt forstå, at det kan virke forvirrende. Derfor skal projektet til næste skoleår have et andet navn – og det nye navn skal vi udvikle sammen med jer.

Men ikke kun navnet skal vi udvikle videre på i fællesskab. Også øvelserne og materialet som helhed. Det er en spændende proces. Og jeg glæder mig virkelig meget til, at vi får et færdigt materiale, der skal udbredes til endnu flere efterskoler – og måske endnu videre på den lange bane.

Nu vil jeg give ordet videre til Chris MacDonald, der med sin forening Just Human også er med i projektet.

Han vil fortælle jer mere om, hvorfor fællesskaber er så vigtige for os mennesker, og hvad der kan stå i vejen for at etablere gode relationer.

Tak.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Samarbejde og partnerskaber er en af grundpillerne i Mary Fondens virke. Kun med vores samarbejdspartneres hjælp kan vi skabe trivsel blandt børn, bekæmpe vold i hjemmet og hjælpe mennesker ud af ensomhed. Hvert år bruger vi derfor julen som anledning til at samle alle gode kræfter, vi arbejder sammen med, for at sige tak for året der er gået. Igen i år blev det til mange gode og hyggelige samtaler over lidt gløgg og æbleskiver. https://www.maryfonden.dk/da/node/1703
mary_fonden Når pædagoger, dagplejere og lærere hjælper børn med at være en god kammerat, forebygger de samtidig mobning på længere sigt. Mary Fonden og @redbarnetdk s fælles antimobbeprogram @friformobberi er udviklet til at støtte fagfolk i at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning i dagtilbud og indskoling. Vi ved fra følgeforskning og evalueringer, at Fri for Mobberi virker. Læs mere om Fri for Mobberi, og hvad det koster i linket i bio ⬆️ #alleharrettilathøretil #friformobberi #forebyggelseerbedst
mary_fonden Alle har ret til at høre til. Alle har brug for at høre til. Det er vores kerneværdi i Mary Fonden. I dag er det FNs internationale handicapdag. Og vi vil gerne bruge dagen på at sætte fokus på de mange mennesker med handicap, der føler sig ensomme. Alle mennesker har brug for at føle sig forbundet til nogen. Derfor har ensomhed store konsekvenser for den enkelte. Langvarig ensomhed kan ligefrem resultere i en stresstilstand og er skadelig for vores krop. Fokus på udfordringerne er det første skridt. Næste skridt er, at vi alle gør, hvad vi kan, for at hjælpe mennesker ud af ensomhed og social isolation.
mary_fonden "Det er hemmelighedsbamsen, som man kan hviske hemmeligheder til, når man skal sove om aftenen. Jeg opfordrer faktisk børnene til at ligge og sige de ting, som kan være lidt svære." Henrik Schjørmann er pædagog på Røntofte krisecenter. Han giver alle børnene på krisecentret en rygsæk fra Mary Fonden, Ole Kirk's Fond og LOKK – Landsorganisation ag kvindekrisecentre. I rygsækkene finder børnene udover hemmelighedsbamsen, noget legetøj, tandbørste, bøger, håndklæde og meget andet. Siden 2008 har flere end 25.000 børn på krisecentre fået en rygsæk. #børnpåkrisecentre #sigdettilnogen #voldihjemmet #allebørnharrettiletlivudenvold
mary_fonden I dag er det 1. dec. og mange af os skyder for alvor julen i gang. Og måske lidt af dagen skal bruges på at skrive ønskeseddel. Men hvad skal du finde på? Hvad mangler du egentlig allermest? Er det ting og sager eller lidt mere nærhed, varme og venskab? Vi har skrevet et par ideer til gaver, som stort set alle har brug for, alle har råd til, og som ikke skal byttes. Del eller tag endelig hvis du mener, der er andre, der kunne blive glade for at modtage noget på listen. Eller har brug for hjælp til årets ønskeseddel.