> English

Kronprinsessens tale på Høng Efterskole

God formiddag.

Jeg vil gerne starte med at sige tak for, at vi må komme her i dag og besøge jer.

Det har vi glædet os rigtig meget til.

I skal også have stor tak for, at I har sagt ja til at være en af de tre skoler, der har testet vores materiale med arbejdstitlen Social Fitness.

Vores ønske med det her projekt er intet mindre end at skabe en socialt stærk ungdomsgeneration.

Og hvorfor så det?

I har sikkert hørt det mange gange: I er en del af en generation, hvor mange kæmper med trivslen. Ensomhed, pres og stress er desværre blevet alt for almindeligt blandt unge som jer.

Vi er stadig ikke i mål med at finde ind til årsagerne til udfordringerne. Er det de sociale mediers skyld? Er det nulfejlskulturen? Er det frygten for, hvad fremtiden kommer til at byde på?

Vi kender ikke det fulde svar. Men det skal ikke forhindre os i at forsøge at skabe bedre trivsel for jer og andre unge.

Nogle af jer, der er her, mærker måske selv på jeres egen krop, at det kan være udfordrende at være ung i dag, eller måske kender I nogen i jeres omgangskreds, der føler sig stressede, pressede eller ensomme. 

Men der er sikkert også mange af jer, der har svært ved at genkende det billede, der bliver tegnet af en ungdomsgeneration i krise. Eller som i hvert fald ikke mærker det hos jer selv. De fleste af jer trives sikkert godt her på efterskolen, har gode kammerater og føler jer som en del af et fællesskab.      

Men uanset om I har det på den ene eller den anden måde, tror jeg, I kan komme styrket ud af at være med i det her forløb, hvor I får mulighed for at træne jeres sociale kompetencer – jeres sociale muskel. Og hvor I også får mulighed for at bidrage til fællesskabet på hver jeres måde.

Projektet handler nemlig både om, at I hver især får nogle stærkere sociale kompetencer, men det handler også om, at I får nogle erfaringer med den styrke, der er ved at være i og bidrage til et fællesskab – uanset hvad man kommer med.  I kommer også til at lære noget om, at vi netop alle sammen har noget at bidrage med, og at vi alle kan finde noget at være fælles om med hinanden - uanset hvor forskellige vi ser ud eller umiddelbart føler os. 

Og det tror jeg, der er behov for.

Jeg hørte for nylig om en ung kvinde fra en efterskole, hvor man - ligesom på jeres efterskole - tager mobilen fra de unge i de første par uger. Hun fortalte, at fordi hun ikke kunne se sine nye kammeraters profiler på sociale medier, var hun mindre fordomsfuld overfor dem. Hun mødte dem simpelthen mere åbent, end hun ellers ville have gjort.

Jeg syntes, der ligger en rigtig fin selvindsigt og refleksion i det, hun siger her.

Og jeg tænker, at det, hun fortæller, er et udtryk for, at den måde sociale medier bliver brugt på, kan gøre den sociale dynamik mere kompleks og vanskeligere – og måske også lidt mere fordømmende. Det kan være hårdt pres for nogle.

Det er noget af det, vi ved fælles hjælp skal prøve at løse.

Og der vil jeg sige til jer: Jeg er meget optimistisk på jeres vegne! I rummer så mange fantastiske ting hver især. Og selvom I er en generation, hvor alt for mange kæmper med trivslen, er I også en generation af unge, der rummer en masse virkelig gode egenskaber og kvaliteter. I er f.eks. en generation af unge, der har lært at sætte ord på jeres tanker og følelser. I har en kreativ og innovative tankegang. I vil også gerne udvikle jer, og I vil udfordres. Og I er en del af en generation, der er optagede af at gøre verden til et bedre sted. Det oplever vi bl.a. i jeres generations store engagement i klimaforandringerne.

Alt det, I rummer, er kompetencer, vores samfund har rigtig meget brug for.

Derfor tror jeg på, at I og vi kan vende den udvikling, vi oplever i disse år. Jeg tror og håber på, at I kan blive endnu bedre til at bringe alle de positive egenskaber i spil og bruge dem aktivt til også at blive en social stærk ungdoms-generation.

For hvis I kan blive endnu bedre til at indgå i relationer med andre og tage aktivt del i fællesskabet, tror jeg, at I har bedre forudsætninger for at flere af jer kommer til at trives – både her på efterskolen og i livet efter.

Vi håber, at vi med det her projekt, kan bygge videre på det, som denne og andre efterskoler er så gode til; Nemlig at styrke jeres personlige og sociale udvikling og give jer en masse gode egenskaber med i rygsækken.

Vores bidrag til det er et fælles sprog og et gennemtestet materiale, man kan tage udgangspunkt i. 

I har nu igennem de sidste uger startet op med materialet, og i den kommende tid skal I igennem temaer som ’ forstå dig selv og andre, ’mig og min mobil’, ’søvn’ og meget mere.  

Jeg vil gerne sige jer stor tak for de timer og kræfter, I har brugt på det – og kommer til at bruge på det. Jeg håber, at det bliver både sjovt og lærerigt for jer. Med jeres hjælp kan vi i fællesskab gøre en forskel – ikke bare for unge her på efterskolen – men også for de mange unge, der fremadrettet kommer til at arbejde med projektet og materialet på efterskoler landet over.

Vi glæder os til at samle op på jeres oplevelser af det og få jeres helt ærlige feedback på materialet. For kun med en ærlig og konstruktiv dialog med jer, kan vi videreudvikle et materiale og nogle øvelser, som føles relevante for jer og andre unge - og som rammer ind i den virkelighed, I lever i.

Nogle af de andre unge, der har brugt materialet har bl.a. givet udtryk for, at de ikke syntes, at overskriften Social Fitness gav mening. For der har jo ikke noget med fitness at gøre. Og jeg kan egentlig godt forstå, at det kan virke forvirrende. Derfor skal projektet til næste skoleår have et andet navn – og det nye navn skal vi udvikle sammen med jer.

Men ikke kun navnet skal vi udvikle videre på i fællesskab. Også øvelserne og materialet som helhed. Det er en spændende proces. Og jeg glæder mig virkelig meget til, at vi får et færdigt materiale, der skal udbredes til endnu flere efterskoler – og måske endnu videre på den lange bane.

Nu vil jeg give ordet videre til Chris MacDonald, der med sin forening Just Human også er med i projektet.

Han vil fortælle jer mere om, hvorfor fællesskaber er så vigtige for os mennesker, og hvad der kan stå i vejen for at etablere gode relationer.

Tak.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.