> English

Projekt Me&We

De får konstant at vide, at alt er muligt. At hele verden ligger for deres fødder, hvis bare de vælger rigtigt. Og størstedelen af unge trives og navigerer i det grænseløse mulighedsrum. Men en voksende andel kæmper med stress, pres og ensomhed, og alt for mange unges liv bremses af social mistrivsel.

Danske unges sociale trivsel er med andre ord nedadgående. Flere og flere bliver stressede, pressede og føler sig ensomme. Den seneste Sundhedsprofil udgivet i 2018 angiver, at ensomhed er mest udbredt og mest stigende blandt de 16-24-årige, og 40 % af kvinderne i den unge målgruppe angiver at være stressede. Børnerådet udgav samme år en analyse, der viste, at 21 % af de unge i 8. klasse føler sig presset ofte eller hele tiden, og 61 % peger på skolen som årsag til presset.

Fra nyere forskning ved vi, at den enkeltstående faktor, der er mest afgørende for vores helbred og følelse af velvære, er vores sociale relationer. Når vi har gode, gensidige og fortrolige relationer, så trives vi markant bedre, og gode sociale relationer giver modstandskraft, når livet er udfordrende.

Ambitionen i det nye projekt er at skabe en bæredygtig fremtid, hvor alle er med. Og dermed begrænse unges ensomhed og styrke deres mentale sundhed. Projektet indeholder en række aktiviteter og øvelser, der blandt andet skal få unge til at overveje, hvordan de skaber og bevarer de sociale relationer, de har behov for. Et andet vigtigt tema handler om flertalsmisforståelser, som gør, at mange unge tror, at alle andre unge har det meget sjovere og bedre med sig selv. Et realitetstjek af ungdomslivet kombineret med en tematisering af, hvad der skal til for at turde være sig selv og føle sig god nok, som man er, er således også et centralt tema i projektet.

’Leave no one behind’ er en af grundtankerne bag FNs Verdensmål (Sustainable Development Goals). De 17 verdensmål skal med andre ord medvirke til, at ingen lades i stikken, og grundtanken er, vi skal have alle med, hvis vi vil skabe en bæredygtig fremtid. I Danmark er vi langt fremme, når det gælder opfyldelse af verdensmålene nationalt, men der er stadig udfordringer. Der er grupper i det danske samfund, hvis trivsel er under stigende pres. De unge er en af dem.

Det er baggrunden for, at vi i Mary Fonden, Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet gået sammen om at inddrage de unge i en mission om at mobilisere en stærk ungdomsgeneration, hvor alle unge er en del af fællesskabet. De unge skal involveres i at løfte grundtanken ’leave no on behind’ for deres generation. De skal høres og engageres. Og de skal forstå og købe ind på tanken om, at bæredygtighed skabes i fællesskab.

Ensomhed

Vi føler os alle ensomme en gang imellem – det er en naturlig del af livet. Men når ensomheden går fra at være kortvarig og situationsbestemt til at være vedvarende, så bliver ensomheden skadelig for vores helbred og for vores sociale liv. Langvarig ensomhed er skadelig for vores krop og kan helt ødelægge vores sociale kompetencer. Trods de store menneskelige omkostninger er ensomhed stadig et overset problem.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Ensomhed
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden I dag er det præcis ét år siden, at psykisk vold blev strafbart i Danmark. Ét år siden, at psykisk vold blev sidestillet med fysisk vold med en anerkendelse af, at voldens konsekvenser for den voldsudsatte kan være mindst ligeså alvorlige som ved fysisk vold. Kriminaliseringen af psykisk vold var et afgørende skridt mod at tydeliggøre, at vold aldrig kan retfærdiggøres, aldrig skal accepteres, og at vold – uanset voldens form – kan sætte dybe spor både hos kvinder, mænd og børn. I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe alle former for vold i familien. Senest har vi sammen med @levudenvold_dk udgivet en fagbog, som også indeholder et tema om psykisk vold. Find den på www.maryfonden.dk
mary_fonden Rygsække er på vej til børn på de nye krisecenterpladser Under coronakrisen er flere børn kommet på krisecentre med deres mor, og antallet forventes fortsat at stige. Derfor er der oprettet 55 nye nødpladser til kvinder, der ønsker at komme på krisecenter. "Med rygsækkene ønsker vi at vise børnene, at der bliver taget hånd om dem, og at volden aldrig er deres skyld og aldrig kan retfærdiggøres”, siger H.K.H. Kronprinsesse Mary. Stress og pres kan eskalere vold i et parforhold. Og når det øvrige samfundet er lukket ned, er mange kvinder og børn tvunget til at være i volden hele tiden. Mary Fonden sender rygsække til de nye pladser og andre centre, der måtte mangle i denne tid. Taskerne indeholder bl.a. en bamse, toiletsager og en hilsen fra Kronprinsessen.
mary_fonden Samtalen binder os sammen og er en af vores vigtigste måder at vise hinanden omsorg på. . Når vi mødes på kontoret, til fritidsaktiviteter og i andre sociale sammenhænge taler vi om løst og fast og skaber nærhed gennem daglige samtaler. Det har vi også brug for i denne vanskelige tid. En tid som kan inspirere til, at vi i vores samtaler over telefonen kan udvide vores kendskab til hinanden og nå dybere ind. På den måde kan vi føle os mere nære uden at være sammen.
mary_fonden Hjælp hinanden ud af ensomheden. I disse dage mærker vi alle, hvor meget familie, venner og andre sociale relationer betyder for os. Og hvad det gør ved os, når den del af vores liv mangler. . For nogle mennesker er denne tid særlig svær. Hvis man fx bor alene, kan ensomhedsfølelsen blive meget voldsom. Og for mennesker, der i forvejen føler sig ensomme, kan denne periode forværre følelsen af ensomhed. I sidste ende kan svær ensomhed have alvorlige konsekvenser både psykisk og fysisk. Derfor må vi, så længe det står på, gøre en særlig indsats for at hjælpe hinanden ud af ensomheden – selvom det er på afstand. Vi vil i den kommende tid forsøge at inspirere til, hvordan vi alle kan hjælpe hinanden ud af ensomheden. Vi vil også give gode råd til dig, der føler dig ensom. #alleharrettilathøretil #sammenhverforsig
mary_fonden Vi går en anderledes weekend i møde. Vores virkelighed er vendt på hovedet, som H.M. Dronningen sagde i sin tale. Men nogle ting er stadig de samme. Vi kan stadig glæde hinanden ved små handlinger, som skaber nærhed på trods af afstand. Her er et par gode bud💡Kom gerne selv med flere. Og god weekend! 😊