> English

Mary Fonden sender rygsække til børn på nye krisecenterpladser

Flere børn kommer på krisecenter med deres mor under Corona-krisen. Mary Fonden sender nu sammen med Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) rygsække til børnene. Rygsækkene indeholder bl.a. toiletsager, en bamse og en hilsen fra Kronprinsessen.

Corona-krisen er en krise for hele vores samfund. Den har også vist sig at udløse en markant stigning i antallet af kvinder, der henvender sig til et krisecenter på grund af vold i deres nære relationer. Og det forventes, at antallet af henvendelser fortsat vil stige i de kommende uger, vurderer LOKK.

Derfor bliver der netop i disse dage oprettet 55 nye nødpladser til kvinderne, hvor der også er plads til eventuelle børn. Enkelte krisecentre har også allerede udvidet med nye midlertidige pladser.

Mary Fonden sender nu rygsække afsted til de børn, der skal opholde sig på krisecentrene sammen med deres mor. Ofte er situationen kaotisk, når mødre og børn forlader hjemmet for at flytte på krisecenter, og mange børn ankommer uden særligt mange ejendele. I rygsækkene er derfor bl.a. toiletsager, en bamse til de mindre børn, skolesager og en dagbog til de lidt ældre børn. I alle skoletasker er en hilsen fra Kronprinsessen til barnet.

”Det er barskt, at den situation, vi er i nu med Corona-krisen, får flere kvinder til at føle sig nødsaget til at tage på krisecenter. Vi ved, at stress og pres kan eskalere vold i et parforhold. Og når det øvrige samfundet er lukket ned, er mange kvinder og børn tvunget til at være i volden hele tiden. Det ser vi meget tydeligt konsekvenserne af lige nu. Derfor er det positivt, at der oprettes nødpladser, så flere kvinder og deres børn kan komme væk fra volden. Med rygsækkene ønsker vi at vise børnene, at der bliver taget hånd om dem, og at volden aldrig er deres skyld og aldrig kan retfærdiggøres”, siger H.K.H. Kronprinsesse Mary.

”Grundtanken med rygsækken og dens indhold var fra begyndelsen at dække et praktisk behov. Gennem årene er det blevet tydeligt, at rygsækken har en dybere betydning og bringer større glæde, end vi havde forestillet os. I dag fungerer rygsækken også som en støtte til det afgørende arbejde, krisecentrene gør for at bearbejde voldsudsatte børns følelser, oplevelser og traumer. Derfor er det også vigtigt for os at få rygsække afsted til de børn, der nu er kommet på de nye nødpladser med deres mor ”, siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

”Vi ved, at børnene er meget glade for rygsækkene. De er en dejlig gave i en svær tid. Krisecentrene inkluderer rygsækkene i deres sociale og omsorgsrelaterede arbejde med børnene. Børnene får ikke blot udleveret en rygsæk, men rygsækken er anledning til at tale om gode og svære emner – en anledning for barnet til at fortælle om, hvad der er vigtigt i øjeblikket. Vi sætter stor pris på, at det er muligt, at også børn, der kommer på de nye midlertidige nødpladser, får denne gave i en kaotisk tid”, siger Trine Lund-Jensen sekretariatschef for LOKK.

Ud over rygsækkene til de nye nødpladser, vil der også blive sendt rygsække ud til andre krisecentre, der mangler rygsække.


Fakta

  • Siden 2008 har flere end 25.000 børn modtaget en rygsæk.
  • Rygsækkene er tilpasset barnets køn og alder.
  • Rygsækkene pakkes en gang årligt af tidligere LEGO-medarbejdere.
  • Gyldendal sponsorerer rygsækkens bøger.
  • Rygsækken indeholder udover toiletsager, en bamse og skolesager et postkort med en hilsen fra Kronprinsessen og en opfordring til at sende en hilsen eller tegning retur. Mary Fonden modtager hver uge hilsner fra børnene, der skriver, hvad de bedst kan lide i rygsækken.
  • Mary Fonden har siden 2008 i samarbejde med Ole Kirk´s Fond og Landsorganisation af Kvindekrisecenter (LOKK) delt rygsække ud til børn på krisecentre.
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.