> English

Mary Fonden sender rygsække til børn på nye krisecenterpladser

Flere børn kommer på krisecenter med deres mor under Corona-krisen. Mary Fonden sender nu sammen med Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) rygsække til børnene. Rygsækkene indeholder bl.a. toiletsager, en bamse og en hilsen fra Kronprinsessen.

Corona-krisen er en krise for hele vores samfund. Den har også vist sig at udløse en markant stigning i antallet af kvinder, der henvender sig til et krisecenter på grund af vold i deres nære relationer. Og det forventes, at antallet af henvendelser fortsat vil stige i de kommende uger, vurderer LOKK.

Derfor bliver der netop i disse dage oprettet 55 nye nødpladser til kvinderne, hvor der også er plads til eventuelle børn. Enkelte krisecentre har også allerede udvidet med nye midlertidige pladser.

Mary Fonden sender nu rygsække afsted til de børn, der skal opholde sig på krisecentrene sammen med deres mor. Ofte er situationen kaotisk, når mødre og børn forlader hjemmet for at flytte på krisecenter, og mange børn ankommer uden særligt mange ejendele. I rygsækkene er derfor bl.a. toiletsager, en bamse til de mindre børn, skolesager og en dagbog til de lidt ældre børn. I alle skoletasker er en hilsen fra Kronprinsessen til barnet.

”Det er barskt, at den situation, vi er i nu med Corona-krisen, får flere kvinder til at føle sig nødsaget til at tage på krisecenter. Vi ved, at stress og pres kan eskalere vold i et parforhold. Og når det øvrige samfundet er lukket ned, er mange kvinder og børn tvunget til at være i volden hele tiden. Det ser vi meget tydeligt konsekvenserne af lige nu. Derfor er det positivt, at der oprettes nødpladser, så flere kvinder og deres børn kan komme væk fra volden. Med rygsækkene ønsker vi at vise børnene, at der bliver taget hånd om dem, og at volden aldrig er deres skyld og aldrig kan retfærdiggøres”, siger H.K.H. Kronprinsesse Mary.

”Grundtanken med rygsækken og dens indhold var fra begyndelsen at dække et praktisk behov. Gennem årene er det blevet tydeligt, at rygsækken har en dybere betydning og bringer større glæde, end vi havde forestillet os. I dag fungerer rygsækken også som en støtte til det afgørende arbejde, krisecentrene gør for at bearbejde voldsudsatte børns følelser, oplevelser og traumer. Derfor er det også vigtigt for os at få rygsække afsted til de børn, der nu er kommet på de nye nødpladser med deres mor ”, siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

”Vi ved, at børnene er meget glade for rygsækkene. De er en dejlig gave i en svær tid. Krisecentrene inkluderer rygsækkene i deres sociale og omsorgsrelaterede arbejde med børnene. Børnene får ikke blot udleveret en rygsæk, men rygsækken er anledning til at tale om gode og svære emner – en anledning for barnet til at fortælle om, hvad der er vigtigt i øjeblikket. Vi sætter stor pris på, at det er muligt, at også børn, der kommer på de nye midlertidige nødpladser, får denne gave i en kaotisk tid”, siger Trine Lund-Jensen sekretariatschef for LOKK.

Ud over rygsækkene til de nye nødpladser, vil der også blive sendt rygsække ud til andre krisecentre, der mangler rygsække.


Fakta

  • Siden 2008 har flere end 25.000 børn modtaget en rygsæk.
  • Rygsækkene er tilpasset barnets køn og alder.
  • Rygsækkene pakkes en gang årligt af tidligere LEGO-medarbejdere.
  • Gyldendal sponsorerer rygsækkens bøger.
  • Rygsækken indeholder udover toiletsager, en bamse og skolesager et postkort med en hilsen fra Kronprinsessen og en opfordring til at sende en hilsen eller tegning retur. Mary Fonden modtager hver uge hilsner fra børnene, der skriver, hvad de bedst kan lide i rygsækken.
  • Mary Fonden har siden 2008 i samarbejde med Ole Kirk´s Fond og Landsorganisation af Kvindekrisecenter (LOKK) delt rygsække ud til børn på krisecentre.
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Vold skal opdages, før den kan stoppes. Irene Rude Giversen er jordemoder på Hvidovre Hospital. I coronatiden må hun tage første konsultation med gravide over telefonen. Hun er del af vores projekt ‘Sammen uden vold’, hvor vi bl.a. har uddannet alle jordemødre på Amager og Hvidovre Hospital til at opspore vold mellem par, der venter barn. “Det betyder, at vi finder nogle, der ellers var gledet under radaren, og vi kan give dem en bedre behandling, end vi ellers vi kunne have gjort,” siger Irene Rude Giversen. Projektet er et samarbejde med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne.
mary_fonden Mobning findes på alle skoler. Men langt fra alle lærere føler sig rustede til at håndtere eller forebygge mobning. Det er afgørende, at alle på skolen har en opdateret viden om, hvad mobning er, og at alle ved, hvad deres rolle og ansvar som voksne er. Det har nemlig stor betydning for både forebyggelse af mobning og håndtering, at de voksne på skolen har en ensrettet tilgang til arbejdet med elevernes fællesskaber. Netop det er Skolestyrken sat i verden for. Skolestyrken er Mary Fonden, @bornsvilkar og @redbarnetdks nye skoletrivselsprogram, som støtter skoler i at opbygge et beredskab, så alle er forberedt, og alle trækker i samme retning. Du kan læse mere om det på skolestyrken.dk #alleharrettilathøretil
mary_fonden I 2019 var der 6867 anmeldelser om fysisk vold mod børn ifølge @bornsvilkars nye rapport om svigt af børn i Danmark. Det tal er steget hvert år siden 2014. Rapporten viser desuden, at kun 50 procent af de adspurgte voksne ville underrette om vold mod et barn. I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe vold i familier, fordi ingen børn skal vokse op i hjem, hvor de udsættes for vold eller overværer vold. Det gør vi bl.a. med vores projekt 'Sammen uden vold', hvor vi sammen med Dialog mod Vold, Østifterne og Amager og Hvidovre Hospital opkvalificerer social- og sundhedspersonale omkring de gravide på hospitalet, så de er rustet til at opspore vold og tilbyde hjælp til familierne allerede under graviditeten.
mary_fonden Stærke børnefællesskaber uden mobning er grundlæggende for børns trivsel og udvikling. Men hvad skal lærere og pædagoger være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det er fokus i vores fagbog om mobning. Bogen er udgivet i samarbejde med @redbarnetdk og @akademisk_forlag, og kan hentes gratis på friformobberi.dk #friformobberi
mary_fonden Trivsel i skolen er ikke kun bundet til det klasseværelse, eleverne sidder i, men til hele deres hverdag på skolen. Det er udgangspunktet for Skolestyrken, som er Mary Fonden, @bornsvilkar og @redbarnetdk nye skoletrivselsprogram. Programmet er et såkaldt helskoleprogram – det betyder, at vi arbejder med trivselsfremme, forebyggelse og håndtering af mobning på HELE skolen frem for kun med enkelte elever eller enkelte klasser. Internationale studier peger nemlig på, at de mest effektive antimobbeprogrammer søger at ændre kulturen på skolen ved at arbejde på flere niveauer og sætte ind flere steder på én gang og ved at involvere alle voksne og børn på skolen. Læs mere i link i bio 👆🏼#skolestyrken #alleharettilathøretil #trivsel #mobning #skole