> English

Råd til Livet i Aalborg

Det er en stor glæde at kunne stå her i dag og vide, at kvinder i Nordjylland nu også kan få Råd til Livet. For vold diskriminerer ikke. Vold foregår i alle samfundslag og i alle dele af verden – også i alle dele af vores land. Derfor har det været vores ambition fra starten at gøre Råd til Livet landsdækkende. I dag har vi taget et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Vold er – som Mads så fint beskrev det – en kompleks problemstilling. Og hvis vi skal hjælpe de mange tusinde kvinder, som lever med volden, så er vi nødt til at komme hele vejen rundt om den svære situation, de står i. Derfor involverer Råd til Livet både økonomisk, juridisk og social rådgivning.

I august sidste år mødte jeg en ung kvinde, der havde fået Råd til Livet i Mødrehjælpen i København. Hun var veluddannet, velreflekteret og havde levet en stor del af sin ungdom sammen med en voldelig mand. De havde fået to børn sammen, og det var i forbindelse med den anden graviditet, at hun ikke længere kunne holde til den systematiske nedbrydelse af hendes selvværd og hendes frihed.

Og opkaldet til Mødrehjælpen blev et vendepunkt i hendes liv. I Mødrehjælpen mærkede hun støtten fra erfarne og professionelle mennesker. Hun mødte kvinder, hun kunne spejle sig i, og hun følte for første gang, at hun ikke længere stod alene med sine problemer.

Kvinden blev hurtigt henvist til Råd til Livet, hvor hun blev vejledt af en socialrådgiver, en jurist og en økonom. Og lige så langsomt fik hun kontrollen over sit liv tilbage. I dag er hun bogholder, men da volden stod på, mistede hun overblikket over sit liv og over sin økonomi. Hun kunne ikke overskue at stille sig ned i køen i banken uden at ane, hvor hun stod. Hun skammede sig og havde mistet troen på, at hun duede til noget, at hun havde et valg.

I Mødrehjælpen fik hun troen tilbage. Hun blev hjulpet, så hun kunne hjælpe sig selv. Hun fik lagt et budget, hun fik overblik over sine rettigheder, og hun fik troen på sit eget værd tilbage. Hun fandt en anden vej. Og det er det, Råd til Livet handler om.

Jeg vil også gerne sige tak til alle jer, der gør Råd til Livet muligt. Til Mødrehjælpen, til Nykredit, til Østifterne og til alle de frivillige økonomiske rådgivere og advokater, som bruger deres fritid på at støtte voldsudsatte kvinder. Sammen støtter vi de mange udsatte kvinder og deres børn til at træde ud af voldens skygge.

Det er en stor glæde for mig som protektor for Mødrehjælpen at åbne denne vigtige rådgivning for kvinder i Nordjylland. I de her lokaler vil det være muligt at hjælpe endnu flere kvinder videre. Stort tillykke.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.