> English

Ventilen og Mary Fonden bekæmper ensomhed på Falkonergården

Den 19. november 2012

Den 22. november kl. 10-12 sætter H.K.H. Kronprinsesse Mary, Ventilen og Mary Fonden fokus på ensomhed sammen med elever og lærere på Falkonergårdens Gymnasium. Anledningen er Ventilens og Mary Fondens fælles projekt Netwerk, der er støttet af Lauritzen Fonden, og som siden sommerferien har kørt på 17 udvalgte gymnasieskoler – heriblandt Falkonergården. Netwerk handler om at forebygge ensomhed på ungdomsuddannelserne ved at styrke fællesskabet og klassekulturen, og de første tilbagemeldinger melder om stor begejstring for projektet.

6% af alle gymnasieelever føler sig ofte eller altid ensomme, og ifølge Mary Fondens Unge Tænketank frygter mere end 60% af de unge at blive ensomme. De unge er i stigende grad optaget af at høre til, og ensomheden kan da også have store både sociale og sundhedsmæssige konsekvenser. Hvis ensomheden bider sig fast og bliver vedvarende, kan den stå i vejen for basale sociale kompetencer som fx at indgå i en samtale med andre mennesker. Og den langvarige ensomhed stresser os i en sådan grad, at den er lige så farlig som at ryge 15 cigaretter eller mere om dagen.

Ventilen og Mary Fonden satte i august pilotfasen af Netwerk i gang – og det har betydet en tryg start på gymnasiet for de nye elever på de udvalgte test-skoler. Projektet ruster lærerne til at se og kontakte de stille unge og involverer konkrete metoder som klassediskussioner og makkerskabsgrupper, der kører allerede fra studiestart.

”Sammenhold er, at alle er åbne over for hinanden, og at der ikke er blevet dannet grupper. Alle kan tale med hinanden, og fra mit synspunkt er der ingen, der i den forstand bliver holdt udenfor takket være projekt Netwerk. Projekt Netwerk har også givet mig en forståelse for, at man ikke er alene om at have de følelser, som man gennemgår i teenagealderen, bl.a. ensomhed”. Uddrag fra 1.g.-elevs stiløvelse i projekt Netwerk.

Netwerk afprøves og evalueres i første omgang på de 17 udvalgte gymnasieskoler, og fra skoleåret 2013/14 vil minimum 20 og forhåbentlig flere gymnasieskoler kunne følge efter.

”Netwerk er til alle elever på ungdomsuddannelserne, fordi fællesskab opstår, når alle i klassen tager et socialt ansvar – og alle har glæde af at gå i en klasse, hvor der er plads til forskellighed. Vores følgeforskning er ikke afsluttet, men der tegner sig et billede af, at eleverne har været rigtig glade for deres makker, og at lærerne vil anbefale, at Netwerk bliver et fast tilbud til eleverne – og det tegner godt for projektet,” fortæller Helle Østergaard, direktør for Mary Fonden.

De endelige resultater af følgeforskningen vil blive præsenteret i løbet af første halvår 2013. Håbet er at kunne påvise, at Netwerk kan gøre en forskel for kulturen i klassen og for den enkeltes sociale trivsel – samtidig med at projektet sætter fokus på og aftabuiserer ensomhed.

Psykolog og forsker i ensomhed Mathias Lasgaard fra Syddansk Universitet er ansvarlig for følgeforskningen på de 17 udvalgte uddannelser og de 17 kontroluddannelser.

Fakta og baggrund

 • Mary Fonden arbejder for at bekæmpe social isolation.
 • Mary Fonden arbejder inden for indsatsområderne Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed.
 • Mary Fondens første projekt inden for Ensomhed er Netwerk – et samarbejde med Ventilen om at forebygge ensomhed blandt elever på ungdomsuddannelserne. Desuden er indgået et samarbejde med DR Tværs om projektet, og Lauritzen Fonden er finansiel samarbejdspartner.
 • Ventilen er en frivillig social ungdomsorganisation, der driver 17 lokale tilbud til ensomme unge, herunder mødesteder og motionstilbud.
 • Ventilen arbejder for at forebygge og afhjælpe unges ensomhed.
 • Netwerk bygger på en definition af ensomhed, der lyder: Ensomhed er en oplevelse af, at ens sociale behov ikke bliver opfyldt. Ensomhed er således en subjektiv følelse, og to mennesker med ensartede sociale relationer kan derfor godt føle sig henholdsvis ensom og ikke ensom.
 • Projektet ruster lærerne til at se og kontakte de stille unge og indeholder metoder som klassediskussioner og makkerskabsgrupper, der kører fra studiestart.
 • I foråret 2012 blev afholdt et seminar for alle lærere på de 17 gymnasieskoler om forebyggelse af ensomhed og metoderne i Netwerk. I november 2012 tilbydes de samme lærere et seminar om, hvordan man får øje på og støtter elever, der er ensomme eller mistrives socialt.
 • Netwerk kan bestilles af gymnasieskoler mod betaling fra næste år. Skolerne vil blive tilbudt plads efter først til mølleprincippet.
 • Se Mary Fondens ekspertpanel inden for indsatsområdet ensomhed på her.

Fakta om ensomhed
Undersøgelse fra Mary Fondens Unge Tænketank (15-24 år) i henholdsvis oktober 2012 og september 2011 viser, at:

 • Mere end 60% frygter at blive ensomme.
 • 6% ofte føler sig ensomme, når de er sammen med andre unge.
 • 8% ofte føler sig ensomme på deres skole/uddannelsesinstitution generelt.
 • 11% vurderer den sociale trivsel i deres klasse som "dårlig" eller "meget dårlig” ved studiestart.
 • 14% ofte følte sig ensomme de første par uger på deres nyeskole/uddannelsesinstitution.
 • 21% ofte savnede nogen at være sammen med i de første par uger af studiestart.
 • 37% vurderer, at de er ensomme, fordi de mangler selvtillid og føler, at de ikke dur til noget.
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Hvordan er man en god kammerat? Hvert år til @friformobberi Børnestafetten spørger vi børnene, hvad de selv synes - og det kommer der altid nogle kloge svar ud af. Måske har de lært det af Fri for Mobberi? 💜 Mary Fonden og @redbarnetdk’s fælles antimobbeprogram støtter nemlig pædagoger og lærere i at styrke børns fællesskaber og forebygge mobning bl.a. ved at lære de yngste at sætte ord på følelser, kammeratskab og drillerier. God aften! #friformobberi #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil
mary_fonden Bliv klogere på Mary Fondens arbejde - og læs Kronprinsessens julehilsen i Mary Fondens næste nyhedsbrev. Det udkommer i næste uge. Skal det også lande i din indbakke? Meld dig til på maryfonden.dk - link i bio ☝🏼#alleharrettilathøretil #maryfonden
mary_fonden Vi ser tilbage på endnu et spændende år i Mary Fonden… I september besøgte vi Kvindehjemmet i København for at udveksle erfaringer om de rygsække, vi giver til alle børn, der kommer på krisecenter med deres mødre. Vi talte med nuværende og tidligere beboere om deres oplevelser med rygsækken. Og Kronprinsessen drøftede med pædagog Marie Møller Christensen, hvordan rygsækken bedst bruges i det pædagogiske arbejde med børnene på krisecentrene. Siden 2008 har vi sammen med Ole Kirk's Fond og LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre uddelt flere end 25.000 rygsække. #voldihjemmet #sigdetilnogen #børnpåkrisecentre #allebørnharrettiletlivudenvold
mary_fonden Samarbejde og partnerskaber er en af grundpillerne i Mary Fondens virke. Kun med vores samarbejdspartneres hjælp kan vi skabe trivsel blandt børn, bekæmpe vold i hjemmet og hjælpe mennesker ud af ensomhed. Hvert år bruger vi derfor julen som anledning til at samle alle gode kræfter, vi arbejder sammen med, for at sige tak for året der er gået. Igen i år blev det til mange gode og hyggelige samtaler over lidt gløgg og æbleskiver. https://www.maryfonden.dk/da/node/1703
mary_fonden Når pædagoger, dagplejere og lærere hjælper børn med at være en god kammerat, forebygger de samtidig mobning på længere sigt. Mary Fonden og @redbarnetdk s fælles antimobbeprogram @friformobberi er udviklet til at støtte fagfolk i at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning i dagtilbud og indskoling. Vi ved fra følgeforskning og evalueringer, at Fri for Mobberi virker. Læs mere om Fri for Mobberi, og hvad det koster i linket i bio ⬆️ #alleharrettilathøretil #friformobberi #forebyggelseerbedst