> English

Kronprinsessen og Mikkel Hansen går sammen i kampen mod mobning

Børn trives ikke automatisk, når de er sammen i deres fritid – og en alt for stor andel dropper helt fritidsaktiviteter, fordi de føler sig udenfor. Nu går Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning sammen om at styrke trivslen i dansk børnehåndbold.
Godt 50.000 6-12-årige børn spiller håndbold i Danmark, og selv om sporten er en af de mest populære blandt danske børn, skal det være endnu sjovere at gå til håndbold, hvis det står til H.K.H. Kronprinsessen og landsholdsspiller Mikkel Hansen. Sammen vil de træne trivslen i børnehåndbolden, så der bliver plads til alle på holdet. 
 
”Der er ikke nogen, der kan være i tvivl om, hvor ødelæggende mobning kan være for et barn og dets fremtid. Vi har længe haft fokus på mobning i skolerne, men mistrivsel i fritidslivet har været et overset problem. Alle børn har ret til at trives – også i deres fritid, og det støtter vi op om med samarbejdet mellem Mary Fonden og MH24,” udtaler Kronprinsessen.  
 
Tre ud af ti børn, der går til en fritidsaktivitet, har oplevet at blive holdt udenfor, og hvert 8. barn er helt stoppet til en fritidsaktivitet pga. mobning eller mistrivsel. Mikkel Hansen kender godt den hårde tone:
 
”Jeg har selv oplevet, hvor svært det kan være at falde til på et hold, når man er en af de yngste og mindste. Som barn har man brug for, at der er nogle voksne, der støtter en i at sige fra og i at være en god holdkammerat. Håndbold handler om at have det sjovt og at være en del af et hold, og det må mobning aldrig stå i vejen for,” udtaler landsholdspiller Mikkel Hansen.
 
Mary Fonden har siden 2007 arbejdet med mobning og trivsel som et af tre indsatsområder, og i 2013 lancerede fonden Klubfidusen til fodbold i samarbejde med Red Barnet, DBU og TrygFonden. Med det nye samarbejde mellem Mary Fonden og MH24 bliver håndbolden næste sportsgren, der lægger bane til en trivselsindsats. 
 
Mikkel Hansen etablerede i foråret 2015 MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning, der har til formål at modarbejde mobning og øge trygheden og tolerancen blandt børn og unge i sportslige, kulturelle og sociale fællesskaber. Foreningen har siden sin opstart afviklet en række håndbold-camps, hvor alle indtægter ubeskåret går til at støtte projekter, som understøtter Foreningens formål.
 
Mary Fonden og MH24 vil involvere øvrige samarbejdspartnere i udviklingen af projektet, herunder Red Barnet og praktikere i form af trænere. Planen er at udvikle et konkret trivselsprogram, som kan testes i sommeren 2016 og tilbydes interesserede klubber senere på året. 
 
Fakta
Undersøgelsen ”De bedste redskaber er mennesker, der er til stede” udarbejdet af Center for Ungdomsstudier i 2015 for Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden viser følgende om 9-16-årige, der pt. er aktive til en sportsaktivitet:
 
To ud af 10 én eller flere gange har haft oplevelser med selv at blive drillet.
Tre ud af 10 har haft følelsen af at være blevet holdt udenfor. 
Tre ud af 10 har oplevet, at andre er blevet drillet.
6,5 % angiver at have været med til at drille andre.
7 % af drengene har oplevet at blive slået eller skubbet til træning.
36 % af pigerne har følt sig udenfor på deres hold mod 19 % af drengene.
98 % glæder sig til træning.
91,5 % oplever, at fællesskabet på holdet er ”godt” eller ”rigtig godt”. 
Otte ud af ti oplever, at deres træner er opmærksomme på dem og det, de gør.
 
Undersøgelsen baserer sig på en omfattende spørgeskemaundersøgelse med cirka 1.200 besvarelser fra udøvere, trænere/instruktører, forældre og bestyrelsesmedlemmer fra 20 forskellige idrætsklubber og interviews med 85 informanter. Se hele undersøgelsen på www.maryfonden.dk.
 
En tidligere undersøgelse viser, at hvert 8. barn er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mistrivsel (undersøgelse udført af Center for Ungdomsstudier for Mary Fonden og Red Barnet, offentliggjort i ”Børneliv version 2.0”, Ungdomsanalyse.nu, 2013).  
 
Mary Fonden og MH24 
Mary Fonden og MH24 er gået sammen om at skabe en trivselsindsats målrettet børnehåndbolden. Samarbejdet udspringer af de to organisationers ønske om at styrke trivslen og sammenholdet på håndboldbanerne. Den konkrete indsats vil være baseret på de to organisationers erfaringer samt en forestående analyse af børnehåndbolden. Indsatsen vil primært henvende sig til 6-12-årige spillere og deres trænere og vil blive afprøvet i løbet af sommeren 2016, siden tilpasset og endelig udbudt til interesserede klubber senere i 2016.  
 
Ambitionen er at gøre det nemt og sjovt for spillere og trænere at styrke trivslen på holdet, fx ved at tage godt imod nye spillere og ved at arbejde med træningsøvelser, der stimulerer teknik, motion og sammenhold på en gang.  
 
 
Klubfidusen
 
Formålet med Klubfidusen er at styrke trivsel og fællesskaber og forebygge mobning i børns fritidsliv. 
 
Klubfidusen til fodbold blev lanceret i 2013 og er et samarbejde mellem Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden. 
 
 
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.