> English

Kronprinsparret sparker Klubfidusen i gang

Den 17. september deltager D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen i lanceringen af Klubfidusen – et nyt projekt, der skal styrke børns trivsel i de danske fodboldklubber. Bag projektet står Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden og et fælles ønske om, at børn skal trives i deres fritid.

De fleste børn forbinder sport med at have det sjovt og med gode kammeratskaber. Trods det har flere end hvert 8. barn i 3.-5. klasse på et tidspunkt droppet en fritidsaktivitet pga. mobning eller mistrivsel.* Det skal Klubfidusen gøre noget ved – i første omgang på fodboldbanerne. Startskuddet lyder den 17. september kl. 16-17 i Bagsværd Boldklub, hvor børn fra klubben demonstrerer trivselsøvelser for Kronprinsparret.

”Klubfidusen handler om at gå fra hold til sammenhold. At skabe en kultur i fodboldklubben, hvor man føler sig velkommen, uanset hvem man er, hvor god man er, og hvor længe man har gået til fodbold,” udtaler Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Klubfidusen består af en række aktiviteter og konkrete materialer, der skal støtte op om det gode børnefællesskab og værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod på og uden for banen. Materialerne er målrettet spillere, trænere, bestyrelse og forældre, fordi alle har betydning for kulturen i klubben.

”Børnene skal træne og lege sig til de værdier, som skaber gode børnefællesskaber, og de voksne omkring dem skal vide, hvordan de støtter op om det gode fællesskab. Klubfidusen handler også om at lære de voksne, hvordan man opfører sig på sidelinjen,” udtaler Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet.

I første omgang afprøves Klubfidusen i fem fodboldklubber, og fra forårssæsonen næste år vil det være muligt for fodboldklubber i hele landet at bestille Klubfidusen til deres klub.

”Tryghed er den bedste grobund for gode oplevelser og gode resultater i børnefodbolden. Der skal være plads til at skyde ved siden af. Med Klubfidusen tilbyder vi de danske fodboldklubber konkrete redskaber, der gør mester udi fællesskab,” udtaler Steen Jørgensen, DBUs breddechef.

Mary Fonden og Red Barnet har siden 2007 arbejdet målrettet for at styrke gode børnefællesskaber i antimobbeprogrammet Fri for Mobberi, DBU har med Holdninger og handlinger siden 2006 øget bevidstheden om trivslen i klubberne, og TrygFonden er kendt for sit arbejde for at skabe større trivsel og mere tryghed blandt børn og unge i Danmark. Samarbejdet er det første, hvori samtlige fire parter indgår.

”Det er spændende at skulle i gang med Klubfidusen, hvor der bl.a. er fokus på at tænke trivslen ind i selve træningen, som er nyt for os. Vi er en breddeklub, der rummer mange forskellige slags børn, og derfor er det vigtigt for os, at det ikke kun handler om fodbold – men i høj grad også om børnenes trivsel,” udtaler Mette Foged, ungdomsformand og næstformand i bestyrelsen i Kirkeby IF.

*Kilde: Undersøgelse udført af Center for Ungdomsstudier for Mary Fonden og Red Barnet, offentliggjort i ”Børneliv version 2.0”, Ungdomsanalyse.nu, 2013.
 
Program for lancering den 17. september i Bagsværd Boldklub, Bagsværd Hovedgade 86-90, Bagsværd

16.00-16.15    Velkomst v/H.K.H. Kronprinsessen, formand for Mary Fonden, og Jesper Møller, næstformand i DBU
16.00-16.35   Præsentation af øvelser, der træner trivslen v/spillere og trænere fra Bagsværd Boldklub
16.35-16.45    Møde med spillere og trænere
16.45-16.50    Fælles foto
16.50-17.00    Presse + afgang

Fakta

 • Klubfidusen er et samarbejde mellem Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden.
 • Formålet med Klubfidusen er at styrke trivsel og fællesskaber og forebygge mobning i de danske fodboldklubber.
 • Projektet tager afsæt i erfaringerne fra Mary Fondens og Red Barnets fælles projekt Fri for Mobberi og baserer sig på samme værdigrundlag; tolerance, respekt, omsorg og mod.
 • Målgruppen for projektet er 6-12-årige spillere i DBU’s fodboldklubber (ca. 110.000 drenge og 30.000 piger), ledere, bestyrelse og de frivillige trænere i klubberne samt forældre.
 • Projektet afprøves i efteråret 2013 i klubberne: Ørslevkloster IF, Bagsværd Boldklub, Kirkeby IF, Maribo Boldklub, Allerød Fodbold Klub.
 • I begyndelsen af 2014 tilpasses projektet og tilbydes fra forårssæsonen til DBU’s klubber.
 • For yderligere information om Klubfidusen og tilmelding, se www.klubfidusen.dk (lanceres i løbet af uge 37).

Hovedelementer i Klubfidusen

 • Trivselsambassadør (udpeges i klubben og er ansvarlig for koordinering af Klubfidusen)
 • Trivselshandlingsplan (udarbejdes af bestyrelsen)
 • Trænerintro (instruktør fra DBU guider trænere i koncept)
 • Børnedag (det officielle startskud i klubben, hvor børn og trænere igangsætter aktiviteter, og forældre informeres)
 • Aktivitetspuljen bestående af aktiviteter, der skaber sammenhold på det enkelte hold og på tværs af hold.
   
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.