> English

Forældre til nye skolebørn er mere optaget af fællesskab end faglighed

Det er ikke læsefærdigheder eller lange skoledage, der primært optager forældre til børn, der begynder i 0. klasse. Trivsel og kammeratskab fylder mest på listen over forældrenes bekymringer, og mange efterspørger hjælp til at forebygge og tackle mobning. Det viser en ny undersøgelse fra Mary Fonden og Red Barnet.

Når Emma og William på første skoledag møder op med ny skoletaske, spidsede blyanter og store forventninger, er det ikke de lange skoledage og fagligheden, der fylder mest for forældrene. De går mere op i, om børnene i klassen behandler hinanden godt, og at alle føler sig som en del af klassens fællesskab.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Mary Fonden og Red Barnet blandt 521 forældre til kommende skolebørn.

På spørgsmålet om, hvad der optager forældrene mest i forhold til deres barns skolestart, fylder mobning og børns trivsel mest i forældrenes top fem: Seks ud af 10 er optaget af, om børnene i klassen vil behandle hinanden godt, 43 procent om alle vil føle sig som en del af fællesskabet, og 41 procent er bekymret for, om deres barn vil opleve mobning. Cirka halvdelen synes også, at den faglige læring er vigtig, mens skolens fysiske rammer og længden på skoledagen ligger langt nede på listen over bekymringer.

"Trivsel optager forældrene mest, og det kan vi godt forstå. Selvom mobning topper på skolernes mellemtrin, ved vi, at de mønstre og måder at være sammen på, som skaber grobund for mobning, opstår allerede, når børnene er små. Derfor er det vigtigt at sætte tidligt ind, hvis vi for alvor vil mobning til livs," siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

Forældre vil gerne tage ansvar, men føler sig dårligt klædt på
Undersøgelsen viser samtidig, at forældrene føler, at de har et medansvar for, at mobning ikke opstår, og at de er parate til at gøre meget for at hjælpe med at skabe gode fællesskaber i deres barns klasse. Hele 89 procent svarer således, at de forventer at engagere sig i ’høj’ eller ’nogen grad’ i klassens sociale liv. Ifølge 87 procent er skolen og lærerne dog også ansvarlige for, at der ikke opstår mobning.

"Et godt børnefællesskab hjælper alle børn til at trives og er modstandsdygtigt over for mobning. Derfor er det en rigtig god investering – også for det enkelte barn – hvis både forældre, lærere og pædagoger bakker op om børnenes sammenhold og fællesskaber og samtidig støtter børnene i at sige fra, når de er vidner til udelukkelse og drilleri," siger Mary Fondens direktør Helle Østergaard.

Og netop dét efterspørger forældrene hjælp til. Undersøgelsen viser nemlig, at hver femte forælder kun ’i mindre grad’ føler sig klædt på til at tackle mobning, hvis det skulle opstå, og at otte ud af 10 efterlyser viden om og redskaber til, hvordan de kan være med til at forebygge og afhjælpe mobning i deres barns nye klasse.

Hent hele analysen her.


For yderligere information, kontakt venligst:

  • Birgitte Therkelsen, kommunikationsmedarbejder i Mary Fonden, bkt@maryfonden.dk / 30 32 48 58
  • Marie Fensmark, presseansvarlig i Red Barnet, maf@redbarnet.dk / 40 44 88 60
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden I dag er det præcis ét år siden, at psykisk vold blev strafbart i Danmark. Ét år siden, at psykisk vold blev sidestillet med fysisk vold med en anerkendelse af, at voldens konsekvenser for den voldsudsatte kan være mindst ligeså alvorlige som ved fysisk vold. Kriminaliseringen af psykisk vold var et afgørende skridt mod at tydeliggøre, at vold aldrig kan retfærdiggøres, aldrig skal accepteres, og at vold – uanset voldens form – kan sætte dybe spor både hos kvinder, mænd og børn. I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe alle former for vold i familien. Senest har vi sammen med @levudenvold_dk udgivet en fagbog, som også indeholder et tema om psykisk vold. Find den på www.maryfonden.dk
mary_fonden Rygsække er på vej til børn på de nye krisecenterpladser Under coronakrisen er flere børn kommet på krisecentre med deres mor, og antallet forventes fortsat at stige. Derfor er der oprettet 55 nye nødpladser til kvinder, der ønsker at komme på krisecenter. "Med rygsækkene ønsker vi at vise børnene, at der bliver taget hånd om dem, og at volden aldrig er deres skyld og aldrig kan retfærdiggøres”, siger H.K.H. Kronprinsesse Mary. Stress og pres kan eskalere vold i et parforhold. Og når det øvrige samfundet er lukket ned, er mange kvinder og børn tvunget til at være i volden hele tiden. Mary Fonden sender rygsække til de nye pladser og andre centre, der måtte mangle i denne tid. Taskerne indeholder bl.a. en bamse, toiletsager og en hilsen fra Kronprinsessen.
mary_fonden Samtalen binder os sammen og er en af vores vigtigste måder at vise hinanden omsorg på. . Når vi mødes på kontoret, til fritidsaktiviteter og i andre sociale sammenhænge taler vi om løst og fast og skaber nærhed gennem daglige samtaler. Det har vi også brug for i denne vanskelige tid. En tid som kan inspirere til, at vi i vores samtaler over telefonen kan udvide vores kendskab til hinanden og nå dybere ind. På den måde kan vi føle os mere nære uden at være sammen.
mary_fonden Hjælp hinanden ud af ensomheden. I disse dage mærker vi alle, hvor meget familie, venner og andre sociale relationer betyder for os. Og hvad det gør ved os, når den del af vores liv mangler. . For nogle mennesker er denne tid særlig svær. Hvis man fx bor alene, kan ensomhedsfølelsen blive meget voldsom. Og for mennesker, der i forvejen føler sig ensomme, kan denne periode forværre følelsen af ensomhed. I sidste ende kan svær ensomhed have alvorlige konsekvenser både psykisk og fysisk. Derfor må vi, så længe det står på, gøre en særlig indsats for at hjælpe hinanden ud af ensomheden – selvom det er på afstand. Vi vil i den kommende tid forsøge at inspirere til, hvordan vi alle kan hjælpe hinanden ud af ensomheden. Vi vil også give gode råd til dig, der føler dig ensom. #alleharrettilathøretil #sammenhverforsig
mary_fonden Vi går en anderledes weekend i møde. Vores virkelighed er vendt på hovedet, som H.M. Dronningen sagde i sin tale. Men nogle ting er stadig de samme. Vi kan stadig glæde hinanden ved små handlinger, som skaber nærhed på trods af afstand. Her er et par gode bud💡Kom gerne selv med flere. Og god weekend! 😊