> English

Seneste nyt


12.03.2013

Nye rygsække til børn på krisecentre er pakket

Rygsække til børn på krisecentre handler om at give børn, der vokser op i hjem med vold, håb i en svær tid. I marts pakkede frivillige tidligere medarbejdere fra LEGO og Mary Fondens ansatte de 2.500 rygsække, som forventes at blive uddelt på de danske, grønlandske og færøske krisecentre.

28.000 børn vokser op i et hjem med vold. Godt 2.500 af dem ankommer hvert år på et krisecenter i Danmark, Grønland eller på Færøerne. Ofte er børnene kommet af sted uden noget som helst, og det er grunden til, at rygsækkene til krisencentre indeholder bl.a. tandbørste og håndklæde. Rygsækkene rummer desuden bl.a. en dagbog til de store og en bamse til de små, og netop muligheden for at kunne dele sine tanker og oplevelser med en bamse eller skrive dem ned er vigtigt for børnene. Ofte har børnene set mere, end de voksne tror, og det at se sin mor blive udsat for vold er lige så skadeligt som selv at være voldsoffer. Derfor er det afgørende for børnene, at de bliver set og hørt og får at vide, at vold aldrig er acceptabelt, og at det aldrig er deres skyld. Krisecentrene bruger derfor også rygsækkene som afsæt for de samtaler, de har med børnene om deres oplevelser, og på den måde er rygsækkene et lille skridt på vejen mod et liv uden vold. 

Den 12. marts i år samledes tidligere medarbejdere fra LEGO og Mary Fondens ansatte om at pakke rygsække til de mange børn, der hvert år ankommer med deres mor på et krisecenter. Se indslaget om pakkedagen på TV Syd her.

Læs mere om Rygsække til børn på krisecentre her.

Vold i hjemmet

Hvert år udsættes 38.000 kvinder og 19.000 mænd for fysisk partnervold i Danmark, og knap hvert 6. barn vokser op i et hjem med vold. Vold i familien kan være svært at erkende og er ofte forbundet med skyld og skam. Mary Fonden ønsker at give de tavse ofre for vold i hjemmet en stemme og at støtte dem på vejen til et liv uden vold.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Vold i Hjemmet
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.