> English

Seneste nyt


09.04.2020

Påske i en Corona-tid

Mary Fondens formand H.K.H. Kronprinsessen sender en påskehilsen med afsæt i nogle af de udfordringer, Corona-krisen bringer med sig.


De sidste fire uger har været noget af det mest anderledes og voldsomme, jeg har oplevet. Sådan tror jeg, de fleste af os har det. Vores velkendte verden og hverdag er pludselig blevet en helt anden.

Nu er det påske, og også den bliver fuldstændig anderledes, end den plejer at være.

Noget af det, der påvirker mig allermest, og som jeg også kan se rammer mange andre, er afsavnet af venner, familie, kolleger og andre, der normalt spiller en rolle i vores hverdag. Det kan blive endnu tydeligere for os netop nu i påskedagene, hvor vi plejer at samles med de nærmeste.

Vi mærker måske lidt af det afsavn, som mange mennesker i vores samfund lever med til daglig. Ensomhed er nemlig hverdagskost for en del danskere. Det gælder blandt andet for en stadig stigende andel af vores unge. Flere føler sig ensomme og savner nære relationer i deres liv. Sådan var det inden Corona-krisen, men der er en risiko for, at det vil blive endnu værre nu. 

I Mary Fonden har vi igennem de sidste mere end 10 år arbejdet for at bekæmpe ensomhed og social isolation i det hele taget. Derfor er vi også meget opmærksomme på de konsekvenser, krisen uden tvivl vil have for ensomhed blandt danskerne.

Men det er faktisk ikke kun ensomheden, der er i fare for at stige netop nu. Noget tyder også på, at der er en risiko for, at omfanget af vold i familien er stigende. Vi ved, at stress og pres kan eskalere vold i et parforhold. Og når familien er under samme tag dag ud og dag ind uden at få et afbræk, kan volden bliver endnu voldsommere og uudholdelig - både for den voldsudsatte og for de børn, der er vidne til volden.

Også eksklusion fra fællesskaber og mobning, kan påvirke børn i denne tid, på trods af at skolerne er lukkede. Følelsen af at være på kanten af fællesskabet eller udenfor forsvinder ikke, fordi skolerne lukker fysisk. Dynamikkerne kan leve videre digitalt og arbejdet med trivsel i skolerne bør derfor stadig være i fokus.

I Mary Fonden gør vi lige nu alt, hvad vi kan, for at arbejde videre med vores projekter og programmer, selvom Danmark er lukket ned – og vil være det et godt stykke tid endnu. For vi ved, at så snart Danmark åbner op igen, er der brug for, at vi er med til at skubbe på, at gode, stærke og sunde relationer og fællesskaber kan genoptages, nyetableres og vare ved. 

Hvis vi skal komme igennem krisen sammen og afhjælpe konsekvenserne på den anden side, kommer det til at kræve noget af os alle sammen.

Jeg ser allerede rigtig mange gode initiativer fra organisationer og enkeltpersoner, der gør, hvad de kan for at række ud til dem, der lider størst socialt afsavn lige nu. Det glæder mig virkelig meget, og jeg håber, at vi fortsat vil stå sammen, selvom vi ikke må være fysisk tæt på hinanden.

Måske det lidt større pusterum i påsken kan være anledning til at give et ekstra ring til en, der sidder alene eller til at sende en venlig hilsen på andre måder. En lille gestus, der sender et signal om, at ’du er ikke alene’ kan gøre en stor forskel.

God påske.

H.K.H. Kronprinsesse Mary

 

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Vold skal opdages, før den kan stoppes. Irene Rude Giversen er jordemoder på Hvidovre Hospital. I coronatiden må hun tage første konsultation med gravide over telefonen. Hun er del af vores projekt ‘Sammen uden vold’, hvor vi bl.a. har uddannet alle jordemødre på Amager og Hvidovre Hospital til at opspore vold mellem par, der venter barn. “Det betyder, at vi finder nogle, der ellers var gledet under radaren, og vi kan give dem en bedre behandling, end vi ellers vi kunne have gjort,” siger Irene Rude Giversen. Projektet er et samarbejde med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne.
mary_fonden Mobning findes på alle skoler. Men langt fra alle lærere føler sig rustede til at håndtere eller forebygge mobning. Det er afgørende, at alle på skolen har en opdateret viden om, hvad mobning er, og at alle ved, hvad deres rolle og ansvar som voksne er. Det har nemlig stor betydning for både forebyggelse af mobning og håndtering, at de voksne på skolen har en ensrettet tilgang til arbejdet med elevernes fællesskaber. Netop det er Skolestyrken sat i verden for. Skolestyrken er Mary Fonden, @bornsvilkar og @redbarnetdks nye skoletrivselsprogram, som støtter skoler i at opbygge et beredskab, så alle er forberedt, og alle trækker i samme retning. Du kan læse mere om det på skolestyrken.dk #alleharrettilathøretil
mary_fonden I 2019 var der 6867 anmeldelser om fysisk vold mod børn ifølge @bornsvilkars nye rapport om svigt af børn i Danmark. Det tal er steget hvert år siden 2014. Rapporten viser desuden, at kun 50 procent af de adspurgte voksne ville underrette om vold mod et barn. I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe vold i familier, fordi ingen børn skal vokse op i hjem, hvor de udsættes for vold eller overværer vold. Det gør vi bl.a. med vores projekt 'Sammen uden vold', hvor vi sammen med Dialog mod Vold, Østifterne og Amager og Hvidovre Hospital opkvalificerer social- og sundhedspersonale omkring de gravide på hospitalet, så de er rustet til at opspore vold og tilbyde hjælp til familierne allerede under graviditeten.
mary_fonden Stærke børnefællesskaber uden mobning er grundlæggende for børns trivsel og udvikling. Men hvad skal lærere og pædagoger være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det er fokus i vores fagbog om mobning. Bogen er udgivet i samarbejde med @redbarnetdk og @akademisk_forlag, og kan hentes gratis på friformobberi.dk #friformobberi
mary_fonden Trivsel i skolen er ikke kun bundet til det klasseværelse, eleverne sidder i, men til hele deres hverdag på skolen. Det er udgangspunktet for Skolestyrken, som er Mary Fonden, @bornsvilkar og @redbarnetdk nye skoletrivselsprogram. Programmet er et såkaldt helskoleprogram – det betyder, at vi arbejder med trivselsfremme, forebyggelse og håndtering af mobning på HELE skolen frem for kun med enkelte elever eller enkelte klasser. Internationale studier peger nemlig på, at de mest effektive antimobbeprogrammer søger at ændre kulturen på skolen ved at arbejde på flere niveauer og sætte ind flere steder på én gang og ved at involvere alle voksne og børn på skolen. Læs mere i link i bio 👆🏼#skolestyrken #alleharettilathøretil #trivsel #mobning #skole