> English

Seneste nyt


04.03.2021

Mary Fonden: Tak til jer, der skaber trygge fællesskaber for vores børn

En ny kampagne fra Mary Fonden sætter fokus på de voksnes vigtige rolle for trygge, inkluderende fællesskaber blandt børn og i forebyggelsen af mobning – og takker alle, der arbejder professionelt og målrettet med børns fællesskaber.

Børn har brug for trygge fællesskaber for at trives, udvikle sig og lære. Men et trygt fællesskab opstår ikke altid af sig selv, og i skoler, dagtilbud og fritiden spiller de voksne en afgørende rolle for, at fællesskabet bliver trygt og inkluderende – og for at mobning ikke opstår.

Det er omdrejningspunktet i en ny kampagnefilm fra Mary Fonden, der i dag bliver lanceret på fondens sociale medier. Se filmen her.

Filmen viser – fra et barns perspektiv – hvor vigtigt fællesskabet er, når man fx går i skole, og hvor hårdt, det rammer, når man som barn føler sig ekskluderet. Den sætter også fokus på den afgørende forskel voksne – og især de pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn til dagligt – kan gøre for et barns liv.

Med filmen vil vi gerne skabe opmærksomhed på, at trygge fællesskaber er grobunden for gode børneliv, og at de voksne omkring børnene spiller en afgørende rolle i at skabe dem. Samtidig vil vi også gerne sige tak til de mange fagpersoner, der hver dag arbejder målrettet med at skabe trygge børnefællesskaber,” siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.

Filmen bliver på fondens SoMe-kanaler fulgt op af et tre ugers fokus på vigtigheden af børns fællesskaber og arbejdet med fællesskabet som en vej til at bekæmpe mobning. Bl.a. vil man kunne se korte film med H.K.H. Kronprinsessen og mobbeforsker Helle Rabøl Hansen og blive klogere på, hvordan man som fagperson kan arbejde med børns fællesskaber og bekæmpe mobning.

Corona-restriktioner, hjemmeskole og social afstand har understreget vigtigheden af arbejdet med det trygge børnefællesskab, men samtidig udfordret det. Mange børn, der i forvejen var på kanten af fællesskabet før nedlukningen, har fået det endnu sværere socialt, og andre har haft svært ved at bevare kontakten til kammerater under hjemsendelsen.

Arbejdet med børns fællesskaber og forebyggelse af mobning har været en del af Mary Fondens arbejde siden begyndelsen i 2007.

Mobning og fællesskab

Mobning og social trivsel er to sider af samme sag. Begge dele bunder i gruppedynamikker og fællesskaber, som alle, der arbejder med børn, har indflydelse på.

Mobning opstår typisk i fællesskaber, som mangler sammenhold eller har snævre normer – konsekvensen er at nogen bliver udstødt fra fællesskabet.

Gode børnefællesskaber opstår ikke af sig selv – og heller ikke med en trivselsdag eller en ugentlig klassens time. Arbejdet med at skabe og vedligeholde høj social trivsel i dagtilbud og skole forudsætter, at trivselsarbejdet og forebyggelse af mobning er en del af den daglige praksis og kultur.

Mobbetallene har været nedadgående, men mange børn oplever at blive mobbet i skolen.

Den nyeste nationale trivselsmåling viser, at:

  • 8,4 pct. af eleverne i 4.-9. klasse i skoleåret 2019/2020 har oplevet mobning ’meget tit', 'tit’ eller ’en gang i mellem’.
  • 6,4 pct. af eleverne angiver, at de er 'uenige' eller 'helt uenige' i, at andre elever accepterer mig, som jeg er.
  • 11, 4 pct. 'altid' eller 'for det meste' er bange for at blive til grin.

Kilde: Den National Trivselsmåling 2019/20, 11-, 13-og 15-årige skoleelever i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Mary Fondens arbejde med børns trivsel og mobning

Mary Fonden har siden begyndelsen i 2007 arbejdet med mobning og trivsel som et fokusområde. Aktuelt er Fonden involveret i følgende projekter:

Fri For Mobberi
Fri for Mobberi er et antimobbeprogram, som består af pædagogiske materialer til arbejdet med børns sociale kompetencer og trivsel i dagpleje, vuggestue, børnehave og indskoling (0.-3. klasse).

Fri for Mobberi er et samarbejde med Red Barnet og er støttet af Ole Kirk’s Fond. Læs mere på friformobberi.dk

Skolestyrken
Skolestyrken tilbyder skoler en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at styrke fællesskaber, fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse. Målet er at skabe sammenhæng mellem skolens overordnede strategi og organisering, medarbejdernes kompetencer og den pædagogiske praksis.

Skolestyrken er et samarbejde med Børns Vilkår og Red Barnet og er støttet af A.P. Møller Fonden, TrygFonden og Ole Kirk’s Fond. Læs mere på skolestyrken.dk

Antibulli
Selvom langt de fleste børn er glade for at tage til træning, så er det desværre ikke alle børn, der trives, når de er sammen i deres fritid, og en stor andel dropper helt fritidsaktiviteter, fordi de føler sig udenfor. Antibulli giver redskaber og øvelser til børnetrænere, der gør det let at arbejde med sammenholdet og det gode fællesskab. Målet er at skabe så stærk en holdånd, at der ikke bliver plads til mobning.

Læs mere på antibulli.dk

Me&We
De fleste unge i Danmark har det godt.  Men flere undersøgelser viser en stigning i unges sociale mistrivsel, herunder stress, pres og ensomhed. Me&We er et tilbud til efterskoler, der skal styrke de unges sociale kompetencer, relationer og fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel.

Me&We er et samarbejde med Just Human, Efterskolerne og Tuborg Fondet. Læs mere på meandwe.dk

LæseLeg
Der er stor forskel på små børns sproglige kompetencer. Nogle børn tilegner sig tidlig et stort, nuanceret sprog, mens andre børn har et lille sprog sammenlignet med deres jævnaldrende. Et lille sprog er isolerende og kan have store konsekvenser for børns trivsel og senere skolegang, uddannelse og voksenliv. LæseLeg er et redskab, der gør det nemt for pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere og lærere at arbejde med børns sprog og den anerkendte metode dialogisk læsning. LæseLeg giver samtidig børn gode læseoplevelser.

LæseLeg udvikles i samarbejde med Egmont Fonden.

Læs mere på læseleg.dk

Mobning og Trivsel

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.