> English

Seneste nyt


08.03.2021

Nyt forskningsprojekt: Kan fællesskaber gøre ondt?

Fællesskaber er vigtige for unges trivsel. Men kan fællesskaber også være med til at skabe oplevelser af udenforskab, præstationspres, uperfekthed og kropslede? Nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning ved AAU og Mary Fonden skal undersøge social trivsel og mistrivsel i unges fællesskaber.

Det er afgørende for unges sociale trivsel at have venner og at være en del af fællesskaber. Omvendt viser forskning også, at oplevelsen hos mange unge er, at deltagelse i fællesskaber kan kræve hårdt arbejde, og at der sættes grænser for, hvem der må være med.

Fra fællesskaber inden for eksempelvis selvskade-grupper på sociale medier er der en stigende opmærksomhed på, om fællesskaber også kan fungere som generatorer for social smitte, som kan føre til, at både fænomenerne og mistrivslen blandt unge blot vokser.

Et nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Aalborg Universitet skal i samarbejde med Mary Fonden undersøge dynamikken og den sociale trivsel i de ungdomsfællesskaber, som unge indgår i eller står på kanten af.

"Spørgsmålet er, om unges sociale mistrivsel også skabes, udvikles og spredes i unges fællesskaber med hinanden. Voksensamfundet og de unge selv italesætter typisk fællesskaber som noget entydigt positivt, men står det i virkeligheden i kontrast til mange unges oplevelser af fællesskaberne? Det er det vi vil undersøge i studiet", fortæller lektor Maria Bruselius-Jensen fra Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet.

Hun kommer til drive projektet sammen med professor Noemi Katznelson samt lektor og souschef Niels Ulrik Sørensen.

"Vi har brug for at forstå de motiver og mekanismer, der både gør fællesskaber gode og givende for unge, men også dem, som kan føre til mistrivsel. Ved at undersøge unges fællesskaber får vi viden, der udvider vores forståelse, og det stiller os stærkere i arbejdet for at bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt unge", siger Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

Projektet stiller skarpt på 14-19-åriges egne forståelser og oplevelser af de fællesskaber, de indgår i, og den sociale trivsel og mistrivsel, de oplever i den forbindelse. I første del af projektet gennemføres omkring 30 individuelle, kvalitative interviews med en bred gruppe unge. Undersøgelsen vil ligeledes inddrage unge og professionelle i udviklingen af oversættelse af resultaterne.

Projektet vil munde ud i en række konkrete anbefalinger og dialoger med professionelle som fremadrettet vil kvalificere arbejdet med at understøtte ungdomsfællesskaber, som kan styrke unges trivsel og forebygge fællesskaber, som er præget af negative dynamikker. Første del af projektet ventes afsluttet i efteråret 2021.

Kontakt:
Maria Bruselius-Jensen, lektor, CeFU ved Aalborg Universitet: mariabj@hum.aau.dk, tlf.: 93562147
Mikkel Lynggaard, analyseansvarlig, Mary Fonden: ml@maryfonden.dk, tlf.: 60223274
Pressekontakt, AAU: Journalist Lea Laursen Pasgaard, llp@adm.aau.dk, tlf.: 20973419

Ensomhed

Vi føler os alle ensomme en gang imellem – det er en naturlig del af livet. Men når ensomheden går fra at være kortvarig og situationsbestemt til at være vedvarende, så bliver ensomheden skadelig for vores helbred og for vores sociale liv. Langvarig ensomhed er skadelig for vores krop og kan helt ødelægge vores sociale kompetencer. Trods de store menneskelige omkostninger er ensomhed stadig et overset problem.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Ensomhed
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Ensomhed er et stigende problem blandt unge. Det vigtigste, vi kan gøre, er at tale om det, række ud og bryde tabuet. Vi skal forstå ensomhed for at kunne bekæmpe den. Mary Fondens vision er, at alle mennesker skal have adgang til nære og respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre. #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hvordan styrker vi unges sociale trivsel? Vores projekt Me&We handler om at styrke efterskoleelevers sociale kompetencer og relationer. I dag lander dette materialekatalog sammen med vandflasker og kopper på de 31 efterskoler, der er del af næste fase af projektet i det kommende skoleår. Kataloget består af viden og aktiviteter, der skal støtte elevernes forståelse af sig selv og hinanden. Læs mere via link i bio. Me&We er er samarbejde mellem Mary Fonden, @justhuman.dk, @efterskolerne og @tuborgfondet.
mary_fonden Er mobning blevet til isolering af nogle børn? Det spørgsmål stiller mobbeforsker Helle Rabøl Hansen i fagbladet Folkeskolen på baggrund af stigende ensomhed blandt børn og unge. "Nogle børn og unge oplever at være luft for de andre. Derfor vælger de at være tavse i løbet af skoledagen, for det er da bedre end aktivt at blive chikaneret af de andre i klassen. Så kommer lærerne og siger: 'Du byder ikke nok ind i undervisningen' eller 'Du skal ikke være så tilbageholdende'. Men Eva på 13 år har ikke lyst til at byde ind og dermed gøre opmærksom på sig selv. Så er det bedre slet ikke at blive set." Hun opfordrer skolerne til at tænke trivsel og deres indsats mod mobning bredere - og fx medtænke ensomhed i indsatsen. Læs mere i artiklen fra fagbladet Folkeskolen. Link i bio 👆🏼 #alleharrettilathøretil #ensomhed #mobning
mary_fonden Nu begynder forskellige sports og fritidsaktiviteter for børn så småt at starte op igen. Når aktiviteterne begynder igen, er det vigtigt at huske at arbejde for den gode klubkultur. Mary Fondens projekt Antibulli er et antimobberedskab til børnehåndboldtrænere. Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er til håndbold. Grundtanken er, at et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning. Link til Antibulli.dk i bio.
mary_fonden I dag optager vi til en film om noget, der rammer ned i kernen af vores arbejde. At alle har ret til at høre til og føle sig som en del af noget større end sig selv. Det budskab og det arbejde er kun blevet endnu mere aktuelt under Corona-krisen. Stay tuned, når vi offentliggør filmen om nogle uger.